Här hittar du vår senaste prislista

Tandvårdshuset Bromölla, Lars Wibäck och Olle Holmström
Friska tänder är en lönsam investering
Prislista
Prislista
Tandvårdshuset Bromölla, Lars Wibäck och Olle
Holmström
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Pris Referenspris *)
101
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare
800
775
103
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
500
340
107
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1 200
970
108
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare
1 600
1 595
111
Basundersökning, utförd av tandhygienist
650
570
112
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist
800
755
113
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist
350
240
114
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist
600
520
121
Röntgenundersökning av enskild tand
60
45
122
Röntgenundersökning, delstatus
300
220
123
Röntgenundersökning, helstatus
900
755
124
Panoramaröntgenundersökning
650
485
126
Röntgenundersökning, omfattande
1 300
915
141
Studiemodeller, för behandlingsplanering
600
575
161
Salivsekretionsmätning
550
530
162
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
300
300
163
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)
1 500
1 390
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Pris Referenspris *)
201
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
500
410
204
Profylaxskena, per skena
800
715
205
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid
300
150
206
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring
400
300
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris Referenspris *)
301
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
450
375
302
Sjukdomsbehandlande åtgärder
800
700
303
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1 600
1 505
Prislista
Tandvårdshuset Bromölla, Lars Wibäck och Olle
Holmström
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris Referenspris *)
311
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
500
420
312
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
250
150
321
Icke-operativ behandling av kariessjukdom
500
455
322
Stegvis exkavering
1 100
1 025
341
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
500
440
342
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
1 100
900
343
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling
1 500
1 325
Kirurgiska åtgärder
Pris Referenspris *)
401
Tanduttagning, en tand
1 200
925
402
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
2 000
1 555
403
Tanduttagning, tillkommande, enkel
300
170
404
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3 400
2 860
405
Omfattande dentoalveolär kirurgi
4 000
3 815
406
Tanduttagning, övertalig tand
1 200
925
407
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
2 000
1 880
420
Implantat, per styck
4 000
2 220
421
Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
6 205
3 305
422
Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1 755
1 370
423
Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
9 990
4 405
424
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1 970
1 540
425
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
13 340
6 075
426
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
2 620
2 060
427
Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle
6 000
4 575
428
Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle
7 480
6 160
429
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
4 000
3 595
435
Avlägsnande av ett implantat
1 200
925
436
Avlägsnande av implantat, enkel
300
170
Prislista
Tandvårdshuset Bromölla, Lars Wibäck och Olle
Holmström
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Kirurgiska åtgärder
443
445
480
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
Rotbehandlingsåtgärder
Pris Referenspris *)
3 500
3 135
6 000
4 270
400
290
Pris Referenspris *)
501
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3 500
3 145
502
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4 200
3 845
503
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5 000
4 705
504
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5 500
5 230
521
Akut endodontisk behandling
900
720
522
Komplicerad kanallokalisation
800
705
523
Stiftborttagning
1 200
1 070
541
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3 500
3 345
Bettfysiologiska åtgärder
Pris Referenspris *)
601
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 700
3 200
602
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
3 700
3 200
603
Reponeringsskena, per skena
5 700
4 840
604
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena
2 500
1 975
606
Motorisk aktivering
500
450
607
Bettslipning för ocklusal stabilisering
800
665
Reparativa åtgärder
701
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
702
Pris Referenspris *)
950
555
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1 250
885
703
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1 450
1 055
704
Fyllning av en yta på molar eller premolar
1 000
715
705
Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1 400
1 045
Prislista
Tandvårdshuset Bromölla, Lars Wibäck och Olle
Holmström
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Reparativa åtgärder
Pris Referenspris *)
706
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1 600
1 395
707
Krona i plastiskt material, klinikframställd
1 950
1 590
708
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
600
505
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
800
Permanent tandstödd krona, en per käke
7 000
5 435
801
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
6 000
3 920
802
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3 500
2 900
803
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1 800
1 380
804
Hängande led vid tandstödd protetik, per led
3 000
2 060
805
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd
2 100
1 645
806
Radikulärförankring vid avtagbar protes
3 700
3 125
807
Semipermanent krona eller hängande led, per led
2 500
2 180
808
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3 500
3 090
809
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1 500
930
811
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd
600
420
812
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
1 600
1 360
813
Broreparation med tandteknisk insats
4 500
4 140
814
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
7 500
7 160
815
Sadelkrona
7 000
4 810
822
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4 200
3 445
823
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5 900
4 775
824
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
11 000
10 170
825
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
12 000
11 165
826
Attachments, per styck, material
500
90
827
Hel underkäksprotes
10 000
8 475
828
Hel överkäksprotes
10 000
8 475
829
Immediatprotes, hel käke
10 000
6 415
Prislista
Tandvårdshuset Bromölla, Lars Wibäck och Olle
Holmström
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
600
345
Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1 400
1 160
833
Rebasering av protes
2 600
2 360
834
Lagning av protes där avtryck krävs
2 500
1 820
835
Rebasering och lagning av protes
3 300
2 790
836
Komplicerad lagning av protes
4 200
3 585
837
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 700
6 030
839
Inmontering av förankringselement, per käke
3 200
2 710
845
Ocklusionskorrigerande bettslipning
2 000
1 790
847
Klammerplåt
3 600
3 580
848
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
600
505
850
Implantatförankrad krona, en per käke
9 000
7 295
852
Implantatförankrad krona, flera i samma käke
8 000
5 415
853
Hängande led vid implantatförankrad bro
3 000
2 060
854
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2 000
1 805
855
Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
600
410
856
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1 200
1 090
857
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
500
360
858
Distans inklusive centrumskruv, per styck
2 000
1 240
861
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
37 000
29 380
862
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
40 000
31 230
863
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
43 000
32 665
865
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
37 000
28 435
871
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
20 000
16 060
872
Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
26 000
17 950
873
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler
28 000
20 480
874
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat
3 000
2 920
831
Justering av avtagbar protes
832
Prislista
Tandvårdshuset Bromölla, Lars Wibäck och Olle
Holmström
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Protetiska åtgärder
Pris Referenspris *)
875
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat
3 500
3 230
876
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat
4 500
4 270
877
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
16 000
12 865
878
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
300
265
880
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat
2 400
1 955
881
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande
1 200
1 015
882
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat
3 000
2 985
883
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats
4 500
4 340
884
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
10 000
9 880
888
Fästskruv, per styck
300
170
889
Centrumskruv, per styck
600
590
890
Implantatförankrad krona på befintligt implantat
8 000
6 165
Utbytesåtgärder
Pris Referenspris *)
921
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 000
1 055
922
Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
7 000
1 395
Övriga behandlingar
Pris Referenspris *)
000
Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke
2 875
000
Tandskydd, per käke
2 100
000
Intyg
500
000
Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke
500
000
Uteblivande
750
000
Snarkskena/sömnapnéskena
000
Skalfasad (på estetisk indikation)
10 000
000
Keramisk krona (på estetisk grund)
10 000
8 000
Blekning 2 käkar (inkl moms)
4 375
Blekning 1 käke (inkl moms)
2 875
Prislista
Tandvårdshuset Bromölla, Lars Wibäck och Olle
Holmström
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Övriga behandlingar
Pris Referenspris *)
Prislista
Tandvårdshuset Bromölla, Lars Wibäck och Olle
Holmström
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.
Försäkring
Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst AB har vi försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.
Garanti
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.
Garantin gäller inte om
- Protesen utförts med immediatteknik
- Protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk
- Patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
- Protesen utsatts för yttre våld
För mer information, fråga din tandläkare.
Övriga upplysningar
Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.
Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.
Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.
I priserna inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund för beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient mellanskillnaden.
Vi erbjuder följande betalningsalternativ:
- Praktikertjänsts Tandvårdskonto
- kort
- kontant
- via plusgiro
Om du vill betala via plusgiro eller bankgiro tar vi ut en administrativ avgift.
Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.
Tandvårdsstödet
Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:
- ett allmänt tandvårdsbidrag
- ett skydd mot höga kostnader
Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar
med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.
- Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
- Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
- Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.
Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.
Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.
Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).
Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.
Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.
*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet