Palin - Vinklar Innehåll: S petsig, trubbig, rät, rak, konvex och hel

Palin - Vinklar
Innehåll:
Spetsig, trubbig, rät, rak, konvex och hel vinkel Spetsig, trubbig och rätvinklig triangel Mäta vinklar (gradskiva behövs) Uppskatta vinklar Supplement-, komplement- och explementvinkel
Basvinkel, toppvinkel, yttervinkel Vinkelsumma triangel
Likbenta trianglar Räkna ut yttervinkel
Vinkelsumma fyrhörning Vertikalvinklar och sidovinklar
Likbelägna vinklar och alternatvinklar Vinkeltest Övning 1-2
Övning 3
Övning 4
Övning 5
Övning 6-8
Övning 9
Övning 10
Övning 11
Övning 12
Övning 13
Övning 14
Övning 15
Övning 16
Hålskiva 3a
2
Underlägg 6
3b
Underlägg 3
Trubbig, spetsig
eller rät vinkel?
Hålskiva 6c
6c
Spetsig, trubbig, rät,
rak, konvex eller hel vinkel?
6d
1
3a
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
9
10
11
12
9
10
11
12
13
14
15
16
13
14
15
16
17
18
19
20
17
18
19
20
21
22
23
24
21
22
23
24
trubbig
spetsig
spetsig
trubbig
rät
rak
konvex
hel
rät
11
Likbenta trianglar.
Hur stor är vinkeln C?
Underlägg 24
Färgmönster 15
Basvinklarna på en likbent triangel är lika stora.
A
1
A
2
56°
B
6
60°
A
C
60°
C
7
20°
9
B
60°
A
C
11
75°
B
45° 45°
10
60°
A
B
A
B
A
8
60°
6
62°
10
A
100°
C
A
B
A
16
80°
C
40°
B
C
30°
17
B
18
60°
12
A
C
B
B
19 A
B 20
B
40°
100°
C
13
22 A
B
45°
4
17
140°
2
24
B
140°
B
30°
C
A
C
A
C
100°
160°
C
21
15
90°
90°
C
B
15
23
50°
14
A
C
50°
A
A
30°
80°
40°
40°
13
21 A
C
12
75°
53°
A
13° B
C
B
C
154°
39°
23
72°
8
20°
B
B
C
B
36°
72°
C
A
5
B
4
102°
39°
C
A
B
A
3
53°
C
62°
C
74°
13°
19
75°
A
B
62°
C
C
10°
11
40°
22
45°
20
50°
24
70°
9
75°
14
20°
3
40°
16
45°
18
56°
5
75°
7
100°
1