Program Fysioterapins dag

Internationella Fysioterapins dag 2015
Wilandersalen/USÖ tisdag den 8 september
13:00
Inledning
Basal kroppskännedomsträning i grupp
Hur påverkas utmattningssymtom av sex tillfällen?
Eva Marklund och Karin Wretenberg, Karla Vårdcentral
Basic body awareness therapy in persons with stroke:
experiences among patients and physiotherapists
Mialinn Arvidsson Lindvall, Kumla Vårdcentral
Mediyoga vid stressrelaterade symtom hos patienter i
primärvården
Monica Köhn, Brickegårdens Vårdcentral
Projekt: Fysioterapeut/Sjukgymnast skickar remiss direkt till
ortopeden på höft- och knäartrospatienter som ska opereras.
Åsa Svanberg Jansson, Pilgårdens Vårdcentral
14.30 – 15.00
Fika
Hemtjänstpersonalens uppfattningar om fysisk aktivitet och
träning för äldre: en fenomenografisk studie
Rose-Marie Wilnerzon Thörn, Geriatriska teamet,
Universitetssjukhuset Örebro
Gångträning i maximal hastighet kan öka den självvalda
gånghastigheten hos personer med stroke i den kroniska
fasen.
Steeven Allen, Brickegårdens Vårdcentral
Functional gait assessment: Reliability and validity in people
with peripheral vestibular disorders
Anette Forsberg, Forskningsresurscentrum Region Örebro län
Balance Exercise Program Reduced Falls in People With
Multiple Sclerosis: A Single-Group, Pretest-Posttest Trial
Ylva Nilsagård, CAMTÖ Region Örebro län
Hur mycket ska vi ko-aktivera våra mag- och ryggmuskler för
att kontrollera ryggen i sittande, och i vilken riktning är
musklerna mest aktiva?
Martin Eriksson Crommert, CAMTÖ Region Örebro län
16.40
Avslutning
16.45 – 18.00
Mingel med ”tilltugg” i foajén
Posterutställning i foajén utanför salen.