Swerea Virtual Lab

Virtual
Nation
Svensk kraftsamling kring numerisk simulering
Agenda
10:00 Välkomna – Virtual Nation!, Martin Risberg, Swerea
10:15 Volvo Cars – Idag och framåt
• Volvo Car Group, Per Ola Fuxin
• Volvo Car Group Transformation, Per Ola Fuxin
• Datorbaserad utveckling och verifiering inom aktiv säkerhet, Anders Ödblom
• Simulator för fordonsdynamik, Carl Sandberg
• Krocksimulering på VCC – Framsteg och Utmaningar, Johan Jergeus
11:00 Trender inom programvarulicensiering
Harald Hermansson, Efield AB - Member of ESI Group
11:20 SIG PM – Ett nationellt nätverk för Produkt- och Processmodellering
Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola
11:40 Superdatorer – Hur tillgängliggöra beräkningskapacitet för alla?
Leif Nordlund, KTH, PDC
Interacting with Visualizations in the near Future
Mario Romero, KTH, High-Performance Computing and Visualization
12:00 Lunch
12:45 Provkörning av XC90
14:00 Återsamling och Workshop, Alla, i mindre grupper
15:00 Kaffe
15:30 Sammanfattning ”Vägen Framåt”
Martin Risberg och Johannes Gårdstam, Swerea
16:00 Dagen avslutas
1
Virtual Nation!
Martin Risberg
[email protected]
Svensk kraftsamling kring numerisk simulering
Agendan – Virtual Nation
Publicerad, ”inlämnad” och tryckt – men levande!
2
Drivkrafter
Cirkulär ekonomi
Konsumenttjänster
Kundupplevelser
Tid
Innovationsförmåga
3
Framtidskrav
• Gränsöverskridande problem
• Hitta rätt systemnivå
• Möjligheter istället för behov
• Simuleringar som beslutsstöd
• Det virituella steget
Simulering kommer mer och mer
att användas för stöd i beslut, inte
bara för produkter utan även vid
samhällsplanering etc.
4
Behov och mål
5
6
BREDARE OCH DJUPARE KOMPETENS
• En ny utbildning på civilingenjörsnivå ”simuleringsingenjörer”
• Öka fokus på simulering i fler av dagens ingenjörsutbildningar
• Skapa ett livslångt lärande
• Öka fokus på simulering inom yrkeshögskoleutbildningar
GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETEN
• Skapa en virtuell arena för simulering
• Koppla samman dataspelsbranschen och mjukvaruleverantörer
• Göra infrastruktur och stordatorkapacitet tillgängligt för många
• Nya affärskoncept och licensförfarande
• Skapa ett gränsöverskridande strategiskt innovationsprogram
7
STRATEGISKA INNOVATIONSPROJEKT
• Exploatera nya idéer i helt nya tillämpningar.
• Förenkla användargränssnitten och öka användningen av simulering
• Förbättra resultatet genom att utveckla modeller och tekniker/metoder.
• Funktionsoptimerade mjukvaror, låt simuleringen ta hänsyn till flera krav
• Överbrygga systemgränser mellan olika typer av simuleringar.
Stöd från näringslivet
MSC.Software*
8