Idehult fiber – inbetalning av insats www.idehultfiber.se

Idehult fiber – inbetalning av insats
www.idehultfiber.se
Etapp 1 är nu avslutad och arbetet på etapp 2 har påbörjats. I samband med detta så
behöver vi veta vilka som kommer vara del av föreningen.
Senast den 15 juni ska 10% eller 100% av beräknad insats + medlemsavgift vara inbetald
till vårt bankgiro.
1 900 kr insats + 100 kr medlemskap = 2 000 kr
19 000 kr insats + 100 kr medlemska = 19 100 kr
Bankgiro: 873-5813
Senast inbetalningsdatum: 15 juni 2015
För dig som äger flera fastigheter så är insatsen
14 000 kr per fastighet för nummer 2, 3 och så
vidare.
100% av insats kommer krävas 2 månader från att
vinnande anbud startat arbetet på etapp 2.
Inbetalning av hela insatsen nu underlättar för
föreningen då mindre lån och krediter behöver
nyttjas, vilket minskar totalkostnaden.
Inte anmält ditt intresse?
Än så länge finns det fortfarande tid att
anmäla sitt intresse och ta del av de bidrag vi
får från Regionförbundet, Kalmar kommun
och Länsstyrelsen.
Ju fler som är medlemmar inför etapp 2, desto
större chans att få bidrag från Länsstyrelsen
vid första ansökningstillfället. Bidraget för
etapp 2 är 60% av verklig kostnad.
Insats för medlemskap efter 15 juni kommer
debiteras fullt pris och inga bidrag kan
sökas för dessa anslutningar.
Blankett för medlemskap finns på hemsidan
(www.idehultfiber.se) eller kan fås av någon i
styrelsen. Kontaktuppgifter finns längst ner på
sidan samt på hemsidan.
Har du frågor eller vill bli medlem? Slå en signal eller maila någon av styrelsemedlemmarna:
Daniel Andersson – [email protected] - 0709-394743
Jan-Olof Torstensson - [email protected] - 0702-498463
Ulla Gunnarsson - [email protected] - 0480-91216
Pai Wangebo - [email protected] - 0703-115661
Anita Sandström - [email protected] - 0480-443066
Charlotte Hellberg - [email protected] - 073-027 28 56
Magnus Olsson - [email protected] - 0768-520222
Lennart Werner - [email protected] - 0705-539053
På vår hemsida kommer vi att lägga in information så
fort vi har något att informera om, så håll koll där.
www.idehultfiber.se