Moa Sellerfors ”Mötet i Mariefred” ”Meet in Mariefred”

 ”Mötet i Mariefred”
”Meet in Mariefred”
Moa Sellerfors
Handledare/
Supervisor
Maria Papafingos, Ori Meram
Examinator/
Examiner
Erik Wingquist
Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits
8e juni 2015
Moa Sellerfors
studio 3
MÖTET I MARIEFRED
Kandidatprojekt våren 2015
KTH Arkitektur
Välkommen till Mariefred!
Jag kallar mitt projekt ”Mötet i Mariefred”. Det är ett projekt som tog sin
början i mitt personliga möte med platsen en blåsig dag i mars.
Mariefred är en liten stad med mycket karaktär. De två karaktärer som gjorde mest intryck på mig
är i många avseenden varandras motsatser. Slottet och staden. Gripsholm slott är en stor, tung och
sluten tegelbyggnad, ensam på sin ö. Mariefreds gamla stadskärna är i konstrast till slottet ett gytter
av trähus som skapar en öppen och luftig väv där skalan är väsentligt mindre.
Situationsplan 1:2000
SLOTT
TEGEL
STORT HUS
SLOTT
STUGA
TEGEL
TRÄ
STORT HUS
LITET HUS LITET HUS LITET HUS LITET HUS
HOTELL
MARIEFRED
GRIPSHOLMS
G
RIPSHOLMS SLOTT
Tidig platsanalys som visar slott och stad i plan och nyckelord
Med dessa två karaktärer kommer också två olika sorters människor. Turisterna och
lokalborna. I Mariefred har de två helt olika roller. Turisterna åker till Mariefred medan
lokalborna snarare åker från Mariefred eftersom många dagpendlar till Stockholm och
Strängnäs. För turisterna är stadens historia och sevärdheter något nytt och kanske
exotiskt, för lokalborna är de vardagens fond.
10
9
Tidig platsanalys som visar turist och lokalbo
ÖVRIGA
ÖVRIG
LÄNDER
ÖVRIGA
LÄNDER
8
POLEN
POLEN
RYSSLAND
YSSLAND
RYSSLAND
PORTUGAL
PORTUGAL
7
AMERIKA
AMERIKA
ITALIEN
ALIEN
ITALIEN
STRÄNG
STRÄNGNÄS
42,0 42,0
65 - 65
> ->
SCHWEIZ
SCHWEIZ
6
0 - 19
0 - 19
SVERIG
SVERIGE
41,0 41,0
40,0 40,0
FRANKRIKE
FRANKRIKE
39,0 39,0
ASIEN
ASIEN
STORBRI
ORBRITANNIEN
ANNIEN
STORBRITANNIEN
NORDEN
FÖRUTOM
FÖRU
OM
NORDEN
FÖRUTOM
SVERIGE
SVERIGE
4
2013
År
2011
13
2013
2012
2009
2011
11
2010
12
2012
2005
07
2007
2006
08
2008
2007
09
2009
2008
10
2010
2003
05
2005
2004
06
2006
1998
98
37,0 37,0
ÖVRIGA
ÖVRIG
ÖVRIGA
LÄNDER
LÄNDER
2001
03
2003
2002
04
2004
NEDERLÄNDERNA
NEDERLÄNDERNA
3
STOCKH
STOCKHOLM
38,0 38,0
20 - 20
64 - 64
1999
2001
01
2000
02
2002
BELGIEN
BELGIEN
99
1999
1998
2000
00
5
Ålder Ålder
43,0 43,0
TYSKLAND
TYSKLAND
År
MEDELÅLDER
MEDELÅLDER
ÅLDER
ÅLDER
HOTELLGÄSTERNAS
URSPRUNG,
SÖRMLANDS
LÄN,
2014
HOTELLGÄSTERNAS
URSPRUNG,
SÖRMLANDS
LÄN,
2014
2
TURIST
TURIST
LOKALBO
LOKALBO
(3 st)
726 st)
(3 726
2,4 2,4
1
250 000
250 000
PERMANENTA BOSTÄDER
HEMLAND
ÖVRIGA
HEMLAND
ÖVRIGA
VÄRLDEN
VÄRLDEN
HEMLAND
SVERIGE
HEMLAND
SVERIGE
200 000
200 000
2,3 2,3
300 300
150 000
150 000
2,2 2,2
TURISTATTRAKTIONER
1. Gripsholms slott
2. Ångbåt, Stockholm - Mariefred
3. Callenderska gården
4. Mariefreds värdshus
5. Museijärnväg, Taxinge - Mariefred
6. Sturestenen
7. Kyrkan
8. Rådhuset
9. Stadspumpen
10. Båtmansberget
Medelinkomst
Medelinkomst
(t &
kr/år
& individ)
(t kr/år
individ)
350 350
Medelinkomst
i
Medelinkomst
Sverige
2013: 2013:
Sverige
252 540
252kr540 kr
250 250
200 200
100 000
100 000
150 150
2,1 2,1
100 100
50 000
50 000
50
0
2,0 2,0
0
J
J F
FM
M A
AM
M J
J J
J A
AS
SO
ON
ANTAL
HOTELLNÄTTER,
SÖRMLANDS
LÄN,
2014
ANTAL
HOTELLNÄTTER,
SÖRMLANDS
LÄN,
2014
ND
D
STRÄNGNÄS
STOCKHOLM
SVERIGE
STRÄNGNÄS
STOCKHOLM
SVERIGE
ANTAL
PERSONER/HUSHÅLL
ANTAL
PERSONER/HUSHÅLL
0
50
0
totalt totalt
MARIEFRED
MARIEFRED
STRÄNGNÄS
STRÄNGNÄS
kvinnor
kvinnor
MEDELINKOMST
MEDELINKOMST
män män
Koncept
Med utgångspunkt i dessa två motsatspar har jag valt att rita ett hotell vars funktion är att länka dem samman.
Att länka slottet med staden, turisten med lokalbon.
SLOTT
STAD
FYSISKT UTTRYCK
MATERIAL
PLACERING PÅ TOMTEN
HOTELL
PROGRAM
AKTIVITETER
LOBBY
TURIST
LOKALBO
Hotell är i många fall öppna för vem som helst att ta del av. Ofta finns t.ex. en restaurang eller
bar i gatuplan att besöka även om du inte bor på hotellet. Trots detta så är gränsen tydlig när
”hotellet” tar vid. De våningar som består av korridorer och anonyma dörrar. Det är på många
sätt tydligt att dessa våningar endast är till för hotellets gäster.
Strategi 1
Om hotellets offentliga rum läggs vertikalt i byggnaden, eller till och med sprids ut, medför
det att alla som besöker hotellet finns i hela byggnaden. Detta är en av strategierna för mitt
hotell för att länka samman turister och lokalbor i Mariefred.
TURIST
TURIST
TURIST
+
LOKALBO
TURIST + LOKALBO
TURIST ++
TURIST
LOKALBO
LOKALBO
HOTELL
RECEPTION
RUM
Att ta sig genom ett hotell ser oftast ut som diagrammet här till höger. Antingen möter man
receptionen och tar sig vidare via hissar och korridorer till sitt rum eller så slår man sig ned i
hotellets lounge, restaurang eller liknande
Strategi 2
I mitt projekt eliminerar jag punkten “anonym korridor” och låter istället besökarna nå sitt
rum via loungen.
HOTELL
RECEPTION
RUM
Modell 1:200
I mitt hotell har jag omvandlat det offentliga bottenplanet till en offentlig vertikal
spiral. Detta rum börjar redan utanför
byggnaden i en låglutande ramp. Rummet
tar sig vidare in genom entrén och trappar
sig långsamt uppåt i hotellet för att sedan
övergå i en snabbare rörelse som landar på
översta planet. Längs resan upp passerar
man hotellets olika funktioner och sociala
ytor som har kontakt med varandra på ett
eller annat sätt. Vissa ytor har öppna karaktärer med utsikt över breda vyer medan
andra är mer begränsade, både till yta och
till exponering.
Offentligt rum
Arbetsmodell, 1:50 Rampen
Tanken är att både det vertikala rummets utformning och programmering ska väcka intresse och nyfikenhet att följa rörelsen
upp, och ner. Utifrån kan man delvis följa rummets rörelse i fasad.
Rampen, som är det första man möter både när man kommer från
staden eller anländer med järnvägen, bjuder in till att upptäcka
rummet vidare och på så sätt få hela bilden av det som finns innanför väggarna.
Längs hela rörelsen ligger hotellrummen
placerade i direkt kontakt till det vertikala rummet. Detta gör att både turister
och lokalbor rör sig på samma ytor i hela
huset trots att de kanske har olika avsikter med besöket i byggnaden. Rörelsen
och flödet som uppstår möjliggör mötet
mellan människorna.
Hotellrum
I bottenplanet ligger alla administrativa
ytor utom reception och kontor som man
hittar tillgängligt i huset en våning upp.
Köket finns i ansutning till restaurangen.
En hiss binder samman alla plan
Admninistration
kommunikation
Tak
EN
STOR TUNG
SLUTEN
Fasadglas
MÅNGA SMÅ LÄTTA
ÖPPNA
Väggar
Tegel
Trä
Strategi 3
I byggnaden möts de två byggnadskaraktärerna jag observerade i min platsanalys. Hotellets västra del är en
mer sluten del i tegel som allt eftersom man rör sig runt byggnaden löser upp sig, blir uppbruten och mer öppen. Denna del speglar Mariefreds träbebyggelse där varje enhet skapar en helhet.
För att klimatisera rummet som dessa två karaktärer omsluter men samtidigt behålla karaktärernas uttryck,
har mellanrummen som uppstår dem emellan glasats med fasadglas. Stommen består av ett pelar-/balksystem
i stål för att möjliggöra den fria formen i hotellets uppbrutna del. Pelarnas placering, som ger upphovet till
spiralens utformning och rummens placering i relation till den, kommer ur ett grid jag skapade utifrån de två
gatorna som avgränsar tomten.
Pelare
Stor
gata
n
Grid
N
Situationsplan 1:400
Perspektivsektion BB, 1:50 (A2)
Tekniska snitt, 1:20
Längdsektion AA, 1:100
Plan 5 1:200 (A4)
12. Bar
B
12.
A
Plan 4, 1:200
11. Förråd
A
11.
B
10.
Plan 2, 1:200
9.
9. Reception
10. Kontor
N
Plan 3, 1:100 (A2)
1
2
6
3
5
Plan 1, 1:200
4
1.
2.
3.
4.
5
7
Under taket som bildas ovanför delar
av rampen anläggs en lekpark.
Rummet blir ett urbant inslag som
inte finns i Mariefred idag.
8.
Tvätt
Soprum
Pentry
Mötesrum
5. Omklädningsrum
6 Förråd
7 Godsintag
8. Lekpark
Elevation norr, 1:100
Elevation väster, 1:200
Elevation öster, 1:200
Elevation syd, 1:200