PROTOLON (N)TSCGEWÖU

Kran- och conveyerkablar
PROTOLON (N)TSCGEWÖU
PROTOLON (SMK)
Användning
Flexibel mellansänningskabel för upphaspling men även för släpkedjor. Kabeln är konstruerad för att klara ständigt förändrade dynamiska
laster. Kabeln tål hög mekanisk stress som orsakas av upprullning och nötning som kan förväntas när kabel släpas efter maskiner. Huvudsakligen avsedd för rörlig utrustning, som snabbgående containerkranar, lastkranar och stora rörliga grävskopor. Även för applikationer som DIN VDE
0168 och 0118 stöder. Både ovan jord och i gruvor. Ozon-, UV-, och fuktbeständig.
Standard
DIN VDE 0250, part 813
Max tillåten ledartemp. 90 ºC.
Max. tillåten kortslutningstemperatur:
250 ºC.
Temperaturområde
Max ledartemp:
Fullt flexibel: -35 ºC till +80 ºC.
Fast installation: -50 ºC till +80 ºC.
Konstruktion
Ledare:
Isolering:
Elektrisk fält kontroll
Innermantel:
Anti.torsions fläta:
Mantel:
Märkexempel:
Ledarantal
x area
mm2
Godkännande
MSHA P-189-4
GOST R
Torsion
Max ± 25°/m
Min böjningsradie
Enligt DIN VDE 0298, part 3
Brottlast
Upp till 20 N/mm2
Förtent koppar, extra fintrådig klass FS
PROTOLON HS, special compound baserad på hög kvalitativt EPR, (minst) 3GI3, enligt DIN VDE 0207 part 20
För spänning från 3 till 30 kV: Inre ledande skikt av EPR och yttre ledande skikt av modifierad NBRstrippbar
PROTOFIRM Sandwich: Innermantel med dubbla skikt
Speciellt compound baserat på EPR, (kvalitet minst) 5GM3, fungerar även som vattenbarriär. Färg: röd
Mellan inre- och yttermantel ligger en förstärkt fläta av polyestertrådar. Inner och yttermantel vulkaniseras ihop.
PROTOFIRM Sandwich: Yttermantel med dubbla skikt
Ett mantelsystem med en unik kombination av flexibilitet och robusthet har uppnåtts genom denna uppbyggnad. Ingående komponenter är ett speciellt compound baserat PCP, (kvalitet minst) 5GM5 Färg: ljus röd/röd
PROTOLON (SMK) (N)TSCGEWÖU, ledarantal x tvärsnittsarea, spänning, årtal och serie nummer
Artikelnummer
Kraft-/Jord
ledardiameter
mm
Ytterdiam.
(approx.)
min
mm
Ytterdiam.
(approx.)
max
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Max tillåten
dragkraft
(dyn värde)
N
1,8/3 kV (N)TSCGEWÖU
3x25+3x25/3
5DK2 101
3x35+3x25/3
5DK2 102
3x50+3x25/3
5DK2 103
3x70+3x50/3
5DK2 104
3x95+3x50/3
5DK2 105
3x120+3x70/3
5DK2 106
3x150+3x70/3
5DK2 107
3x185+3x95/3
5DK2 108
3x240+3x120/3
5DK2 110
3x300+3x150/3
5DK2 111
7,1/4,2
8,3/4,2
9,9/4,2
11,8/5,9
13,8/5,9
15,4/7,0
17,2/7,0
19,0/8,0
21,8/9,0
24,4/10,0
40,4
43,0
46,4
45,9
58,5
63,8
67,7
71,6
79,4
84,7
43,4
46,0
49,4
48,9
62,5
67,8
71,7
75,6
83,4
89,7
2680
3150
3840
4240
6490
8010
9240
10750
13640
16230
1500 (2250)
2100 (3150)
3000 (4500)
4200 (6300)
5700 (8550)
7200 (10800)
9000 (13500)
11100 (16650)
14400 (21600)
18000 27000)
6/10 kV (N)TSCGEWÖU
3x25+3x25/3
5DK4 061
3x35+3x25/3
5DK4 062
7,1/4,2
8,3/4,2
37,8
40,9
40,8
43,9
2410
2880
1500 (2250)
2100 (3150)
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.
PROTOLON (N)TSCGEWÖU Forts
Ledarantal
x area
mm2
5DK4 072
5DK4 063
5DK4 074
5DK4 065
5DK4 066
5DK4 067
5DK4 068
5DK4 070
5DK4 072
mm
8,3/5,0
9,9/4,2
11,8/5,9
13,8/5,9
15,4/7,0
17,2/7,0
19,0/8,0
21,8/9,0
24,4/10,0
Ytterdiam.
(approx.)
min
mm
40,9
43,7
47,7
52,8
56,2
61,5
65,3
73,8
79,5
Ytterdiam.
(approx.)
max
mm
43,9
46,7
50,7
56,8
60,2
65,5
69,3
77,8
83,5
kg/km
2880
3480
4570
5710
6830
8180
9660
12310
14780
Max tillåten
dragkraft
(dyn värde)
N
2100
3000 (4500)
4200 (6300)
5700 (8550)
7200 (10800)
9000 (13500)
11100 (16650)
14400 (21600)
18000 27000)
12/20 kV (N)TSCGEWÖU
3x25+3x25/3
5DK5 521
3x35+3x25/3
5DK5 522
3x50+3x25/3
5DK5 523
3x70+3x50/3
5DK5 524
3x95+3x50/3
5DK5 525
3x120+3x70/3
5DK5 526
3x150+3x70/3
5DK5 527
3x185+3x95/3
5DK5 528
3x240+3x120/3
5DK5 530
3x300+3x150/3
5DK 532
7,1/4,2
8,3/4,2
9,9/4,2
11,8/5,9
13,8/5,9
15,4/7,0
17,2/7,0
19,0/8,0
21,8/9,0
24,4/10,0
44,1
46,6
51,8
55,9
59,2
65,1
69,0
74,3
80,3
87,2
47,1
49,6
55,8
59,9
63,2
69,1
73,0
78,3
84,3
92,2
2940
3420
4300
5300
6500
7870
9060
10850
13340
16250
1500 (2250)
2100 (3150)
3000 (4500)
4200 (6300)
5700 (8550)
7200 (10800)
9000 (13500)
11100 (16650)
14400 (21600)
18000 27000)
7,1/4,2
8,3/4,2
9,9/4,2
11,8/5,9
13,8/5,9
15,4/7,0
17,2/7,0
19,0/8,0
21,8/9,0
24,4/10,0
53,1
55,7
59,1
64,7
69,0
73,8
77,7
81,6
89,0
95,6
57,1
59,7
63,1
68,7
73,0
77,8
81,7
85,6
94,0
100,6
3860
4390
5140
6440
7660
9160
10420
12020
15010
17900
1500 (2250)
2100 (3150)
3000 (4500)
4200 (6300)
5700 (8550)
7200 (10800)
9000 (13500)
11100 (16650)
14400 (21600)
18000 27000)
3x35+3x35/3
3x50+3x25/3
3x70+3x50/3
3x95+3x50/3
3x120+3x70/3
3x150+3x70/3
3x185+3x95/3
3x240+3x120/3
3x300+3x150/3
Artikelnummer
Kraft-/Jord
ledardiameter
18/30 kV (N)TSCGEWÖU
3x25+3x25/3
5DK6 561
3x35+3x25/3
5DK6 562
3x50+3x25/3
5DK6 563
3x70+3x50/3
5DK6 564
3x95+3x50/3
5DK6 565
3x120+3x70/3
5DK6 566
3x150+3x70/3
5DK6 567
3x185+3x95/3
5DK6 568
3x240+3x120/3
5DK6 570
3x300+3x150/3
5DK6 571
Nominella värden om inget annat anges.
Vikt
(approx.)
Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.