Suma Carbon Remover K21

Suma® Carbon Remover
Blötläggningsmedel
Produktbeskrivning
Suma Carbon Remover K21 är ett flytande blötläggningsmedel utformad för att effektivt
avlägsna fett samt förkolnade och inbrända matrester från kastruller, kärl, grillgaller
samt annan köksutrustning.
Produktegenskaper
Suma Carbon Remover K21 är en alkalisk vätska för blötläggning av kraftigt
nedsmutsad köksutrustning och redskap. Den innehåller en optimerad mix av alkali och
avhärdningsmedel för effektiv rengöring av inbrända matrester.
Produktfördelar
• Löser upp och tar bort fet smuts och inbrända matrester utan skrubbning
• Vid regelbunden användning förhindras uppbyggnad av inbrända rester
• Rengör utrustning, fritöskorgar, ugnsgaller, filter mm
• Ingen skrubbning, ger mycket stora tidsbesparingar
• Säker på de flesta metaller inklusive aluminium
Bruksanvisning
1. Fyll blötläggningstanken med vatten till rätt nivå (130-140 L). (Viktigt: vid användning
av annan tank än den rekommenderade, använd en tank av HDPE eller PP.
2. Tillsätt 1 dunk (10 L) med Suma Carbon Remover K21
3. Vid stängning, skölj utrustning som ska rengöras med varmt vatten och lägg ner
utrustningen i blötläggningstanken. Blötlägg över natt.
4. Ta bort utrustningen från tanken, skölj och diska manuellt eller i diskmaskin.
VIKTIGT: Lösningen ska bytas ut minst en gång per månad. Vid mycket frekvent
användning eller vid mycket kraftig nedsmutsning behöver byte ske oftare.
Teknisk information
Utseende:
färglös vätska
pH (1% lösning)
12.0
Densitet1.11
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
Skyddsföreskrifter och lagring
Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Att beakta
Under rekommenderade villkor är Suma Carbon Remover K21 lämplig att använda på
alla vanliga förekommande föremål som används i kök, inklusive föremål av aluminium.
Förpackningsstorlekar
Förpackningsstorlek
10 L
www.sealedair.com
© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 33448F se 06/15
K21