INBJUDAN TILL SEMINARIUM Övervakning och integritet

INBJUDAN TILL SEMINARIUM
Övervakning och integritet
– Lägesrapport om samhällsförändringar
STOCKHOLM 11 MAJ 2015
Välkommen till ett seminarium om integritet och övervakning. Det arrangeras mot bakgrund
av en MSB finansierad studie under ledning av professor Wilhelm Agrell, Lunds universitet.
Resultatet är en antologi som presenteras och diskuteras på seminariet. Elva forskare och
verksamhetschefer har bidragit. Flertalet medverkar.
Föredrag och panelsamtal spelas in för senare webbpublicering.
Deltagarlista distribueras på seminariet.
Plats: Musiksalen, Norra Latin | Moderator: Tom Andersson, senior analytiker, MSB
Anmälan: [email protected]
PROGRAM | Övervakning och integritet
MÅNDAG 11 MAJ 13:00-16:00
13.00
Inledning
Fia Ewald, enhetschef, MSB
13.10
14.50
Kommentarer och frågor
15.00
Övervakning i ett samhälls- och
verksamhetsperspektiv – panelsamtal
Ett svenskt perspektiv på ”contextual
integrity”
Petrus Bolin, koncernsäkerhetschef,
Handelsbanken
Julia Branting, samhällsbyggnadschef i
Burlövs kommun
13.30
Kommentarer och frågor
13.40
Kontrollandskapet och samhällsnormer
i förändring – panelsamtal
Per Gustafson, säkerhetschef, Lunds
universitet
15.20
Kommentarer och frågor
15.30
Demokratins skydd eller självändamål?
En sammanfattande diskussion.
Markus Naarttijärvi, universitetslektor vid
juridiska institutionen, Umeå universitet
Janne Flyghed, professor i kriminologi,
Stockholms universitet
Wilhelm Agrell, professor i
underrättelseanalys, Lunds universitet
15.50
Kommentarer och frågor
Marcin de Kaminski, ämnesföreträdare
yttrandefrihet/ICT, Sida, samt doktorand i
rättssociologi, Lunds universitet
16.00
Avslutning
14.00
Kommentarer och frågor
Klargörande av ”Kommentarer och frågor”
14.10
Paus | Kaffe
14.30
Kameraövervakningens effekter – vad
vet vi och vad vet vi inte?
Alla deltagare på seminariet välkomnas att kommentera och
ställa frågor. Följande personer är speciellt inbjudna att
inleda dessa programpunkter:
Benjamin Weaver, forskare, LUSAXgruppen, Lunds universitet
Markus Lahtinen, forskare, LUSAX-gruppen,
Lunds universitet
Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik,
Teologiska högskolan Stockholm
Åsa Schwarz, säkerhetskonsult, Knowit
krönikör och debattör, Computer Sweden
Maria Bergdahl, senior handläggare, MSB,
tidigare jurist på Datainspektionen
Greta Berg, expert, SKL Trygghet & säkerhet
Monica Kleja, reporter, Ny Teknik