Talböcker på biblioteket. Helena Nordqvist, MTM

Talböcker på biblioteket
Helena Nordqvist
2015-03-19
1
Talböcker på biblioteket
Den här timmen…
•
•
•
•
•
•
•
•
Det här kan biblioteket göra
Talbokstillstånd
Bibliotekskonto hos MTM
Olika sätt att läsa talböcker
Talbok med text
Egen nedladdning
Demokonto
Frågestund
2015-03-19
2
Talböcker på biblioteket
Biblioteken förmedlar talböcker
• Folkbibliotek
• Universitets- och
högskolebibliotek
• Skolbibliotek
2015-03-19
3
Talböcker på biblioteket
Kom igång!
• Bibliotek kan börja med att söka
bibliotekskonto hos MTM för att låna
talböcker.
• Bibliotek med talbokstillstånd kan söka om
att uppgradera kontot så att man kan ladda
ner och registrera personer för Egen
nedladdning.
• Talbokstillståndet söks hos regeringen
2015-03-19
4
Talböcker på biblioteket
Det här kan bibliotek med talbokstillstånd göra
• Biblioteket kan ladda ned talböckerna och
lägga dem på en fysisk bärare, t ex USB minne, CD-skiva, mp3-spelare eller
daisyspelare.
• Via sitt bibliotekssystem låna ut dem till
personer med läsnedsättning.
• Biblioteken får informera om att användaren får
göra en kopia för eget bruk.
• Biblioteket får registrera personer för Egen
nedladdning.
2015-03-19
5
Talböcker på biblioteket
Skolbibliotek och talböcker
• Tillståndet gäller skolbiblioteket, inte skolan i
sig eller enskilda lärare.
• Skolbiblioteket ska ha kunskap om vad
talböcker är och vilka upphovsrättsliga regler
som gäller vid hanteringen av talböcker.
• Talboken är ett lån, det ska finnas en
fungerande låneverksamhet på
skolbiblioteket.
2015-03-19
6
Talböcker på biblioteket
MTM:s rekommendationer
• All personal på biblioteket ska veta vad
talböcker är och vilka som får låna dem
• All personal ska kunna söka efter talböcker i
Legimus
• Alla bibliotek med talbokstillstånd ska ha en
eller flera personer i personalen som är
registrerare av tjänsten Egen nedladdning
• Alla bibliotek ska ha information uppsatt om
vad talböcker är och vilka de är till för
2015-03-19
7
Talböcker på biblioteket
MTM:s rekommendationer, forts
• Bibliotekets webbplats ska informera om
talböcker och länka till MTM:s webbplats samt
Legimus
• All personal ska känna till att det finns
talboksspelare och läsprogram
• Alla bibliotek ska kunna erbjuda någon form av
anpassad utrustning. Det kan vara sådant som
talboksspelare, läsprogram, skanner, dator
med talsyntes eller skärmläsarprogram
2015-03-19
8
Talböcker på biblioteket
Våra konton
2015-03-19
9
Talböcker på biblioteket
Exemplarframställning och lån
Exemplarframställning
Låna ut
• Kopiering (nedladdning)
av en bok från MTM:s
server – MTM
rapporterar till ALIS
• Kopiering av en bok som
biblioteket tidigare har
laddat ner – biblioteket
rapporterar till ALIS
•
•
•
•
administrerar ersättning för
vidareanvändning av
författarnas verk
2015-03-19
10
Talböcker på biblioteket
Utlån av talbok på
fysisk bärare (t ex cd,
usb, minneskort, mp3spelare)
Via bibliotekets
utlåningssystem
Ska återlämnas till
biblioteket
Samma fysiska
exemplar kan lånas ut
flera gånger
Här finns böckerna
Legimus
• Talböcker, punktskriftsböcker
mm
Andra producenter
• Btj
• Inläsningstjänst – läromedel, de
flesta är ljudböcker
• Specialpedagogiska
skolmyndigheten, SPSM –
ansvar för läromedel. Läromedel
som producerats av SPSM finns
i Legimus.
2015-03-19
11
Talböcker på biblioteket
DAISY-formatet
Ändra hastighet
Uppläsningshastigheten kan
varieras
Hitta rätt direkt
Gå direkt till kapitel, sida
eller bokmärke
Bläddra
Bläddra mellan kapitel, sidor
eller stycken.
2015-03-19
12
Talböcker på biblioteket
Läsa talböcker
• Surfplattor/mobiler,
med app, t ex
Legimus
• Dator, med
läsprogram, t ex
Amis för pc
• Daisyspelare
• Mp3-spelare
2015-03-19
13
Talböcker på biblioteket
Talbok med text
AMIS
• En talbok som
innehåller den tryckta
bokens text och i de
flesta fall även bilderna
• Med läsprogram/app
kan man se den tryckta
boken på skärmen
• Text och inläsning är
synkroniserade
2015-03-19
14
Talböcker på biblioteket
Egen nedladdning
• Talbokslåntagare kan
själva ladda ned talböcker
• Appen Legimus
• Introduktionssamtal och
registrering
• Avtal upprättas,
vårdnadshavare tar ansvar
för elever under 18 år
• Biblioteket ger support och
fortsätter att låna ut
talböcker om så önskas
2015-03-19
15
Talböcker på biblioteket
Demokonto
För personer som inte arbetar
på bibliotek men har behov av
att visa talböcker i sitt arbete
• logga in på legimus.se och
appen Legimus
• söka alla böcker i legimus.se
och appen Legimus
• ladda ner ett begränsat antal
titlar
2015-03-19
16
Talböcker på biblioteket
Lyft fram talböckerna!
• Kolla upp att dina
favoritböcker, som du
gärna tipsar om, finns som
talbok!
• Bokprat, tala om att
böckerna också finns som
talbok!
• Utställningar – visa
talböcker också!
• Skylta - besökaren ska se
att biblioteket arbetar med
talböcker!
• Klassuppsättningar – lägg
till en talbok!
2015-03-19
17
Talböcker på biblioteket
• Berätta om talböcker på
möten, konferenser och
studiedagar!
• Arbeta för ett tillåtande
klimat, det är ok att läsa
med öronen!
Frågor?
Information:
• legimus.se och mtm.se
• Prenumerera gratis på
tidningen Läsliv och
nyhetsbrevet.
• Följ gärna MTM på Facebook
och Twitter
Svarstjänsten
08-580 02 710, [email protected]
2015-03-19
18
Talböcker på biblioteket
Studiedagar
Folkbibliotek 23/4
Skolbibliotek 27/4
Tack!
Helena Nordqvist
[email protected]
www.mtm.se