Föreläsningsanteckningar

2015‐10‐08
Alla behöver närhet
Vilken framtid?
Alexander Ståhle
Arkitekturskolan KTH
Fyra drivkrafter
Trender från 400 experter
Trend map
Urbanisering/
ökad trafik
Teknologisk
utveckling
Energi/
Economi
Sociala
värden
Scenarier
?
Idag
HÖG ENERGI /
EKONOMI
FRISTADEN
?
Yttre förorter
TEKNOSTADEN
HÖG
SOCIAL
KONTROLL
LÅG
SOCIAL
KONTROLL
EKOSTADEN
SVAG ENERGI /
EKONOMI
1
2015‐10‐08
FRISTADEN
TEKNOSTADEN
EKOSTADEN
Idag
Inre förorter
FRISTADEN
TEKNOSTADEN
2
2015‐10‐08
EKOSTADEN
Idag
Innerstaden
FRISTADEN
TEKNOSTADEN
EKOSTADEN
Röstning
FRISTADEN
TEKNOSTADEN
EKOSTADEN
3
2015‐10‐08
3342 röster på DN.se
FRISTADEN
TEKNOSTADEN
EKOSTADEN
414
1481
1447
Smart stad
Smart stad är
Smart stad är
interaktion…
interaktion…
…till låg kostnad
Smart stad är
HÄR
interaktion…
Hur minska utsläppen?
…till låg kostnad
4
2015‐10‐08
Täthet skapar närhet och minskar bilåkande
Bilens ekologiska fotavtryck är 800 ggr sin yta
3 miljarder bilar 2050 innebär 16 % av jordens landyta. Dunphy RT and Fisher K (1996)
Transporter 20% av CO2‐utsläppen
Avgaser förorenar mark och vatten
Vägnätet fragmenterar ekosystemen
Den utspridda bilstaden konsumerar mark
8 000 km2 natur, jord‐ och skogsbruksmark urbaniseras varje år i USA
5
2015‐10‐08
Bilar tar plats och är farlig
1. Bygg tätt och barnvänligt
”It is pedestrians, not cars,
that drives the economy.”
Janette Sadik Khan, former NYC DOT
2. Bygg ut kollektivtrafiken
Avarage commute in Hong Kong 11 min.
3. Bygg ut cykelnätet
4. Utöka parkytan 6
2015‐10‐08
Grönstrukturen dämpar klimatväxlingar
Hur minska effekterna?
Tar hand om dagvatten och dämpar flöden
Stabiliserar mark och motverkar erosion
Utvecklar biologisk mångfald
Renar luft genom att binda partiklar
7
2015‐10‐08
Inget samband mellan täthet och grönhet
TÄTHET
Klimatsmart stadsplanering
GRÖNYTA
Nya Kiruna
Gamla
Nya Kiruna
Nya
Gruvan
Stadsbyggnadsstrategi för Nya Kiruna
Nya Kiruna
Edge
Centre
8
2015‐10‐08
Utvecklingsplan Nya Kiruna
Nya Kiruna
Utvecklingsplan Nya Kiruna
Utvecklingsplan Nya Kiruna
UN Habitat
FNs klimatpanel
”We should embrace policies that promote the
compact city for various reasons, including to
reduce global greenhouse gas emissions. There
is a general correlation between higher urban
density and lower emission levels ” Joan Clos
”Key urban form drivers of green house gas
emissions are density, land use mix,
connectivity, and accessibility.”
9
2015‐10‐08
The New Climate Economy
”Planning for more compact, better-connected
cities... Such cities are more productive, socially
inclusive, resilient, cleaner, quieter and safer.
They also have lower carbon emissions,
showing that the goals of economic growth
and climate change can work together.”
The New Climate Economy
“We cannot have these cities with low density,
designed for the use of cars... We recommend
those cities should have more density and more
mass transportation.” Filipe Calderon
Franciscus påvebrev Laudato Si
“Many cars, used by one or more people,
circulate in cities, causing traffic congestion,
raising the level of pollution, and consuming
enormous quantities of non-renewable energy.
This makes it necessary to build more roads
and parking areas which spoil the urban
landscape.”
Alla behöver närhet
Alexander Ståhle
Arkitekturskolan KTH
10