Tekniska fakta Ordlistor Läsbarhetsindex

Valideratext.se
Du kan använda Valideratext.se för dina texter i EPiServer. Klicka på Validera­
knappen så öppnas resultatfönstret.
Med Valideratext.se kontrollerar du enkelt språk och läsbarhet direkt i ditt text­ eller ordbehandlingsprogram. Via menyval eller med en knapptryckning får du snabbt svar på hur lättläst din text är och hur väl du följer era språkliga rekommendationer. Du behöver inte lära dig nya arbetsmoment utan skriver i programmet så som du är van att göra.
Idag kan du använda Valideratext.se i Word, Outlook, EPiServer, SiteVision och imCMS. Stöd för nya program kommer regelbundet.
Ordlistor
Smarta ordlistor visar svåra eller olämpliga ord och uttryck och hjälper dig att: ● Välja ord och uttryck som är enkla och lätta att förstå
● Undvika begrepp och ordval som läsaren kan tolka fel
● Använda rätt och enhetliga facktermer
Läsbarhetsindex
Läsbarhetsindex (LIX) visar vilka delar i din text som har låg läsbarhet och hjälper dig att:
● Anpassa längden på dina meningar
● Skapa balans mellan långa och korta ord
● Göra det lättare för läsaren att förstå
Återförsäljare:
Du kan även använda Valideratext.se i andra programvaror, till exempel MS Word (bilden ovan).
Tekniska fakta
Valideratext.se kan användas
tillsammans med andra applikationer. Via ett API (Application Programming Interface) kan tjänsten
användas från olika
programvaror och
operativsystem. Du kan också
använda Valideratext.se direkt
i en webbläsare.