Hur ska STO-regionen se ut 2035?

Tunnelbana mellan öarna
för snabbare transport!
#ettsamlatsto
Bygg en flygplats med
direktlinje till Stockholm!
#ettsamlatsto
SA ML
T
T
AT
Välj en president
som styr över STO!
E
#ettsamlatsto
STO
Utöka
busstrafiken!
#ettsamlatsto
En gemensam
turistmässa för STO!
#ettsamlatsto
Ett gemensamt
resecentrum såklart!
#ettsamlatsto
Vinn 20.350 kronor!
Hur ska STO-regionen se ut 2035?
Vad är viktigast för att du och vi andra ska trivas
och vilja bo här då? Skriv ner dina tankar och mejla
oss. Eller rita en teckning, bygg en modell, skriv en
låt, gör en film...
Alla typer av bidrag är välkomna och det finns heller
ingen åldersgräns för tävlingen.
Priser:
Eftersom tävlingen handlar om år 2035
är priserna baserade på denna siffra: 1:a pris: 20 350 kr (alltså 2035 x 10)
2:a pris: 10 175 kr (alltså 2035 x 5)
3 - 7 e pris: 2 035 kr
Tävla så här:
Mejla din idé till: [email protected]
Skriv ”Ett samlat STO 2035” i ämnesraden.
Du kan också …
# … lämna in ditt bidrag till redaktionen på Strandvägen 54 i Stenungsund, eller posta till:
Lokaltidningen STO, Box 68, 444 21 Stenungsund.
# … använda hashtaggen #ettsamlatsto på
Instagram, Facebook eller Twitter.
Mer information finns på: www.lokaltidningensto.se
Tävlingen pågår fram till 31 mars.
Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.