du o knopen 2015 - S:t Örjans Scoutkår

Du-O-Knopen
Välkomna på Du-O-Knopen!
Du-O-Knopen är ett fantastiskt arrangemang där man i par om 2 får testa sina scoutkunskaper i form av
en härlig kämpalek. I år är det Tollereds Scoutkår som är medarrangör. Oavsett om du är ny i scouterna
eller har mycket kunskaper och erfarenhet är Du-o-Knopen en rolig och utmanande upplevelse!
När?
4 oktober
Vi från S:t Örjan samlas kl 09.00 på Örjanshus för samåkning.
Samling på plats är sedan kl. 10:00 Första start kl. 11:00
Arrangemanget beräknas vara klart kl. 15-16 och därefter åker vi till Borås
Var?
Lerums SOK’s klubblokal i Härskogen, Härskogens friluftsområde.
Hur?
Man delas in i klasser efter ålder, åldern avser äldsta personen i paret.
Man deltar i par om 2 och 2.
Det görs ingen skillnad på kön i klassindelningen.
Klass 2 – Upptäckare
Klass 3 – Äventyrare
Klass 4 – Utmanare
Klass 5 – Rover/Ledare
Utrustning?
Hela arrangemanget är utomhus varvid kläder och skor efter väder gäller.
Äventyrare och uppåt – pennor, knivar, kompass, yxor och första förband. (material kan lånas från Örjanshus)
Anmälan
Vi ledare i S:t Örjan anmäler alla deltagare från kåren samtidigt. Anmäl dig därför senast 26/9 genom att maila
eller skicka sms till Kristina Gutfelt [email protected] 070-3522818, där du meddelar ditt namn,
personnummer och vilken klass du tillhör/deltar i. Om man har bestämt någon speciell man vill vara i par med
ska man ange namnet på denna. Har man inte valt någon så hjälper vi till att dela in när vi fått in anmälningarna.
Om du eller din parkompis blir sjuk ser vi till så att den andre kan vara med ändå.
Övrigt att veta
Det kommer att finnas fika till försäljning vid start/mål, pengarna kommer gå till vattenprojektet* i Tanzania.
*Vattenprojektet samlar in pengar för att borra en brunn till barnhemmet IOP i Tanzania. Brunnen ska bli 150
m djup och till det behöver vi din hjälp! www.vattenprojektet.se
Även om det finns fika så rekommenderar vi att alla har med sig en ryggsäck med lunch och dricka så att man
står sig hela dagen. En peng för fika kan vara bra men är helt frivilligt.
Föräldrar behöver köra sina barn och är välkomna att följa med under dagen och kan gå runt för att titta på de
olika stationerna, men tyvärr brukar det inte finnas en föräldrarklass att delta i. Vi försöker också samåka så
mycket som möjligt så att inte alla behöver köra. Därför samlas vi kl 9 på Örjanshus.
Varmt välkomna!
Arrangemangsteamet och Tollereds Scoutkår
genom S:t Örjans ledare