Inbjudan CKU Stepping stone Casemetodik -HT15 - Ping-Pong

CKU inbjuder till
Stepping stone:
Casemetodik – i klinisk verksamhet
Syfte Att kunna beskriva och genomföra caseseminarium i klinisk verksamhet i syfte att
främja interprofessionellt lärande och kliniskt resonemang
Kategori av Stepping stone
Vid kombinering av flera Stepping stones så att de motsvarar 7,5 hp räknas den aktuella
kursen som:
Valbar Stepping stone ur område 3: Metoder
Målgrupp Kursen riktar sig till lärare och handledare i verksamhetsförlagd/
verksamhetsintegrerad utbildning inom Stockholms läns hälso- och sjukvård. Samtliga
professioner är välkomna.
Arbetsformer Två kurstillfällen med kortare föreläsningar, gruppdiskussioner och
litteraturstudier. Däremellan självständig, inlämningsuppgift som redovisas vid andra
kurstillfället.
Kursintyg motsvarande 1,5 hp erhålles efter godkänd examination
Tid och plats
Kursdag 1: Tisdag 6 oktober 13.00-16.30
Lokal: Fakultetsklubben, L1, Rolf Luft, KS Solna
Kursdag 2: Tisdag 10 november 13.00-16.30
Lokal: - Solander,Eugeniahemmet, KS Solna
Anmälan:
Senast 25 september via https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=88207
Kontakt
Kursledare: Ulla Thörnblom [email protected] och
Carina Ursing [email protected]
Vid frågor om antagning:
[email protected]
Vid frågor om kursintyg:
[email protected]
Examinator:
Margaretha Forsberg Larm,
[email protected]
Välkommen med din anmälan!
Centrum för Klinisk Utbildning (CKU)
Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor
CKU har ett länsövergripande ansvar för samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskolenivå inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Verksamheten vill bidra till att dagens studerande blir framtidens kompetenta medarbetare. CKU arbetar för att stödja och kvalitetsutveckla fyra områden:
Interprofessionell utbildning, Pedagogisk fortbildning av lärare, Pedagogisk utveckling och forskning samt Hanteringen av kliniska utbildningsplatser
För mer information om CKUs verksamhet och aktiviteter: ki.se/cku