Inbjudan besöksnäringsträff - Visit Haninge Ideell Förening

Marcus Eldh, Wild Sweden. Foto: M Westberg
En dag med fokus på Haninges besöksnäring!
Ulla-Britt Öhman (C), ansvarig för besöksnäringsfrågor
i Haninge kommun.
Pia Nelson Önfelt, ordförande i Visit Haninge Ideell
Förening.
Madeleine Rudefors, vd på c/o Häringe Slott.
• Produktutveckla för framtidens kunder.
• Landtransporter – vad och hur du kan påverka kollektivtrafik och cykelvägar.
• Sjötransporter – utveckling och nya möjligheter med Nord/Sydlinjen, övriga Waxholmsbolagslinjer och
båttaxi.
Speeddating
Sammanfattning av workshops och nästa steg
Inledning
Skapa en mängd nya kontakter under korta möten och
hitta nya affärsmöjligheter för ditt företag.
Moderatorer och experter summerar.
Framgångsfaktorer för ökad lönsamhet
Kommunen rapporterar.
En inspirationsföreläsning med Marcus Eldh som driver
naturturismföretaget Wild Sweden.
Avslutning
Vad mer som är på gång
Ulla-Britt Öhman och Pia Nelson Önfelt
Din påverkan – workshops med experter och
moderatorer
• Optimera din marknadsföring på turistwebben visithaninge.se
• Marknadsföring tillsammans på mässor, evenemang
och i trycksaker.
Plats:
Häringe slott. Intill gamla Nynäsvägen. Buss 847
från Västerhaninge anländer Häringe grindar klockan
08.45. Promenad 1 400 meter.
Inbjudna:
Alla inom Haninges besöksnäring, värdar i Haninge,
medlemmar i Visit Haninge Ideell Förening och andra
intresserade.
När:
Torsdag 12 november klockan 09.15–16.15
(registrering och kaffe från 8.45)
Arrangörer:
Visit Haninge Ideell Förening och Haninge kommun
Kostnad:
200 kr (inklusive moms) per deltagare som betalas
på plats. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår. Den
som anmält sig och uteblir utan avanmälan debiteras i
efterskott.
i samarbete med Visit
Anmälan:
Senast 27 oktober (gärna tidigare). Klicka här:
www.haninge.se/besoksnaringstraff
Haninge Ideell Förening