Desifin 70

Desifin 70
Desinfektionsmedel
Gelad och tunn
Praktisk data
Teknisk data
Användning
Innehåll
Handdesinfektionsmedel för alla typer av yrkesgrupper såsom sjukvård, livsmedel, städ- och
dagispersonal. För desinficering av händer. Massera in händerna ordentligt, var noggrann mellan
fingrarna och vid nagelbanden
Etanol, isopropanol, carbomer (gel), glycerin
(tunn), vatten.
pH-värde:
pH 7 i koncentrat.
Egenskaper
Varningsmärkning
Skyddsutrustning
Ingen skyddsutrustning krävs.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Doseringsanvisningar
Tillverkningsdatum
Desifin är en effektivt bakterie- och virushämmande handdesinfektion. Gör din hud bakteriefri samt ger en mjuk och behaglig känsla på
huden.
Används i koncentrat.
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 2 år.
Återvinning
Förpackningen sorteras som plastförpackningar.
Förpackning och artikel nr
1 liter gel (disp)
1 liter gel (flaska)
600 ml gel (kork)
600 ml gel (pump)
600 ml tunn (pump)
Huvudkontor och fabrik • Fjärrvärmevägen 2 • 541 65 Skövde • Tel. 0500-46 88 50 • Fax. 0500-46 88 60
Filial • Gruvgatan 4 • 421 31 Västra Frölunda
[email protected] • www.pls.nu
Art.nr 1051
Art.nr 1052
Art.nr 1056
Art.nr 1057
Art.nr 1058