Marelco mätinstrument, 2015

MÄTINSTRUMENT
1
INNEHÅLL
Installationskontroll
Isolationsprovare
Multimetrar
Strömtänger
Serviceinstrument
Miljöinstrument
Tillbehör
Service & support
KAMIC Installation
I KAMIC Installation samlas etablerade handelsoch agenturbolag som arbetar med installationsmaterial till fastigheter, bygg och industri. Starka
företag med lång historik och välkända varumärken inom sina branscher.
Vårt program rymmer omfattande sortiment
inom produktområden som nödbelysning,
belysning, UPS, larm, passersystem, kablage och
EMC. Verksamheten fördelar sig på tre divisioner,
var och en med sin egen specialisering.
Divisionen Kamic Light & Safety har specialistkompetens och marknadsledande produkter
inom områdena nödbelysning, belysning, UPS/
reservkraft och mätinstrument/brandvarnare.
Division KAMIC Light & Safety
Huvudkontor - Karlstad
Körkarlsvägen 4
653 46 Karlstad
Tel: 054-57 01 20
Försäljningskontor/ Showroom Stockholm
Ynglingagatan 24
113 47 STOCKHOLM
Tel: 08-643 43 80
Försäljningskontor/Showroom Göteborg
Hulda Mellgrens gata 2
421 32 Västra Frölunda
Tel 031-67 43 00
Försäljningskontor/Showroom Finland
Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki
Tel: +358 (0)10 8328 200
Besök oss gärna på www.kamicinstallation.se
2
installationsKONTROLL
Kort om installationskontroll
Enligt elsäkerhetsföreskrifterna och
svensk standard skall nya, ombyggda
eller utvidgade elinstallationer kontrolleras innan de tas i drift för att förebygga
skada till följd av el.
Kontrollen skall utföras genom
inspektion och provning och resultatet
skall dokumenteras. Det som inte kan
kontrolleras genom inspektion skall
kontrolleras genom mätningar. Dessa
kan göras med en installationstestare
som har alla funktioner som krävs för
att utföra kontrollen. Många av dessa
instrument har också möjlighet att spara
mätvärden i ett minne som sedan kan
skrivas ut via dator.
Har du frågor så hör av dig till oss – vi är
experter på kontroll före idrifttagning.
Mätningar vid installationskontroll
Isolationsresistans
Detta test skall göras innan man spänningssätter anläggningen. Genom provning med en hög spänning och liten
ström verifierar man systemets minsta
isolationsresistans. På så sätt kontrollerar
du att det inte föreligger dålig isolering i
anläggningen.
Lågresistansprovning
Genom att mäta kontinuiteten i
skyddsjordledarna kan man säkerställa
att skyddsjorden har tillräckligt lågt motstånd i överkopplingar mellan olika delar
av systemet. Därigenom fastställer man
att tillkopplad apparatur är skyddsjordad
på ett riktigt sätt.
Impedans i jordslinga
Genom att mäta motståndet i slingan
fas–jord fastställer man slingans resistans
från fasen i vägguttaget till transformatorn och tillbaka genom jorden till
vägguttaget. På detta sätt får man ett beräknat värde på kortslutningsströmmen
som kan flyta i ledningen. Dessa värden
används för att kontrollera att kabel och
säkring har tillräckliga dimensioner och
man fastställer på så sätt utlösningsvillkoret.
Test av jordfelsbrytare
Om ett jordfel uppstår skall jordfelsbrytaren lösa ut och bryta spänningen
direkt. Samma brytare får inte lösa ut vid
mindre felströmmar än halva jordfelsbrytarens nominella strömvärde. Detta
innebär att man även bör prova jordfelsbrytarens utlösningsström, vilket man
gör med s.k. strömrampmetod.
Jordtagsmätning
Är ett jordtag installerat med till
exempel jordspett eller jordplatta skall
jordtagets ledningsförmåga bestämmas. Detta för att avgöra hur effektivt
jordtaget är. Denna mätfunktion finns i
de mer avancerade installationstestarna
men kan även utföras med en särskild
jordtagsmätare eller, i särskilda fall, med
jordresistanstång.
Installationsprovare Villa, M4361
För installationskontroll på nya och befintliga elinstallationer. Mätspetsen
med fjärrkontroll gör jobbet smidigt, och med den stora belysta displayen
blir resultatet lätt att läsa. Med ZERO funktionen nollställer du mätsladdarnas
egenresistans vilket ger precisa resultat. Varning visas vid felaktig inkoppling.
Ett perfekt instrument för alla elinstallatörer att ha lättåtkomligt i servicebilen.
Konstruerat för att möta SS-EN 61557 i tillämpliga delar samt SS-EN 61010-1,
Kat III 300V för användarens säkerhet.
Specifikationer
Övriga funktioner: Arbetstemp: IP klass:
Säkringar: Batterier: Mått och vikt: Säkerhet: Omkopplare vid RCD test x½, x1, x5,Typ A och AC, test av selektiv jordfelsbrytare
0–40°C
IP40
1A/250V snabb och 10A/250V snabb
8 st 1,5 V R6
170 x 210 x 90 mm, 1,3kg
EN 61010-1, EN 61557
Levereras med: Snabbguide, Nackrem, Svensk bruksanvisning, vägguttagskabel, Mätspets med fjärrkontroll, krokodilklämmor, mätsladdar, mätspetsar,
protokollmallar för dokumentation, kalibreringsbevis, batterier samt hård
väska för säker transport.
E42 004 49, Art.nr 42.9150
E4200449
Funktion
Mätområde
Kontinuitet Itest >200mA
0,01–200Ω
Isolation 250V-1kV
0,01–1000MΩ
RCD (230V ±10%)
- Tid1x Idn(1/2x, 1x, 5x.)
1–2000ms
- Brytström (Ramp)
3,3 - 1000mA
Impedans (230V ±10%)
Tillbehör
E42 901 41, Art.nr 42.10030
E42 900 65, Art.nr 42.9023
E42 003 99, Art.nr 42.9026
Mätspets med fjärrkontroll
Testkabeltrumma 30m med midjebälte
Teleskopmätspets 0,9m – 1,7m
- L-PE (no trip)
0,01–19,9Ω
- L-PE, L-N
0,05–2000Ω
- Kortslutn. ström Ik
0 kA-26kA
Fasföjd
100–440AC
Spänning
0-440V AC/DC
3
Installationsprovare MPI-505
Spara varje mätning till sektionerat minne med position och grupp. Kopplas
till PC för utskrift av mätresultat via USB. Med PE-elektrod säkerställs att ingen
farligt spänning finns på jorden. Loopimpedans kan mätas utan att ≥ 30 mA
jordfelsbrytare löser ut. Tydlig display med belysning.
Specifikationer:
Dataminne: 10 x 99 celler, 3500 m
Arbetstemp:
0 °C – + 40 °C
Skyddsklass:IP54
PC-gränssnitt: USB
Säkerhet:
SS EN 61010-1 Kat IV 300V
Prestanda:
SS EN 61557 -1: 2-7
Mått & Vikt:
255 x190 x 65 mm, 1500 g
Levereras med: Väska, testkablar, krokodilklämmor,
mätspetsar, stickproppadapter med fjärrkontroll,
Pc-programvara, kalibreringscertifikat, svensk
bruksanvisning och batterier.
E42004 51, Art.nr 42.9170
Extra tillbehör
E42900 65 42.9023 Mätkabeltrumma 30 m med bälte
E42901 13 42.9025 Mätkabeltrumma 50 m
E42003 99 42.9026 Mätspets teleskop 0,9-1,7 m
E42 004 51
Funktion
Mätområde
Kontinuitet AUTO
0,01–400Ω
Isolation100V-1kV
0,01–1999MΩ
RCD (100V–264V, 45-65Hz)
- Tid 1 x Idn
1–300 ms
- Brytström AC
3,3 - 1000mA
Impedans
- L-PE (no trip)
0,13–19,99Ω
- L-PE, L-N
0,13–19,99Ω
- Ik
0,058-40,0kA
Fasföjd
100–440AC
Installationsprovare MPI-520
Alla funktioner för komplett installationskontroll inklusive jordtagsmätning.
Spara mätresultat till minne med position och grupp. Kopplas till PC för
utskrift av dokumentation. Ström och effekt kan mätas med tillbehör. Ett
instrument med bästa noggrannhet och prestanda. Med pe-elektroden
upptäcks farlig spänning på jord omedelbart. Tydlig display med belysning.
Specifikationer:
Dataminne: Arbetstemp: Skyddsklass:
PC-gränssnitt: Säkerhet:
Prestanda:
Mått & Vikt:
10 x 99 celler, 3500 m
0 °C – +40 °C
IP 54
USB
SS EN 61010-1 Kat IV 300V
SS EN 61557 -1: 2-7
255 x 190 x 65 mm, 1500 g
E42 004 52
Funktion
Mätområde
Kontinuitet AUTO
0,01–400Ω
Isolation 50V-1kV
0,01–1999MΩ
RCD test (100V–264V, 45-65Hz)
- Tid 1xIdn
1–300 ms
- Brytström AC
3,3 - 1000mA
Impedans
Levereras med: Väska, testkablar, krokodilklämmor,
mätspetsar, stickproppadapter med fjärrkontroll, Pcprogramvara, kalibreringscertifikat, jordtagsutrustning,
svensk bruksanvisning och batterier.
- L-PE (no trip)
0,13–19,99Ω
- L-PE, L-N
0,13–19,99Ω
- Ik
0,058-40,0kA
Jordtag Re
0,00-1,9kΩ
E42004 52, Art.nr 42.9180
Ström AC
Extra tillbehör
E42900 65 42.9023 Mätkabeltrumma 30 m med bälte
E42901 13 42.9025 Mätkabeltrumma 50 m
E42003 99 42.9026 Mätspets teleskop 0,9-1,7 m
4
- mA
0,0 – 999mA
-A
1,00-400A
Effekt W,VA,Var
0,0- 200k
Cos fi
0,00-1,00
Fasföjd
100–440AC
ISOLATIONSPROVARE
Isolationsprovare och TRMS multimeter
En kombinerad isolationsprovare och en TRMS multimeter. Med inbyggt
dataminne kan resultat sparas för senare avläsningar. MAX- och MINfunktionen visar största och minsta värde på spänningen eller strömmen.
Displayen har belysning. Konstruerat enligt SS-EN 61010-1. Kat IV 600V.
Specifikationer
Mätprincip:
Antal siffror:
Svarstid: Arbetstemp: Bandbredd:
Säkringar: Batterier: Mått & Vikt:
Minne:
Automat avst:
True RMS
6000
5 ggr/s
0–40 °C
50 Hz – 1 kHz
1A/250V snabb
6 st 1,5 V LR6
202 x 97 x 46 mm, 505 g
99 positioner
15 min
Levereras med: Batteri, testsladdar,
trådtemperaturgivare (för max 260°C),
svensk bruksanvisning.
E42061 24, Art.nr 42.1630
E42 061 24
Funktion
Mätområde
Isolationsprovning
250, 500,1000V
Likspänning
0,001mV–1000V
Växelspänning
0,001mV–1000V
Likström
0,01mA–600,0mA
Växelström
0,01mA–600,0mA
Resistans
0,0 Ω – 40MΩ
Kapacitans
10nF–100μF
Frekvens
0,00Hz–1MHz
Summer
<30Ω
Temperatur
-40 °C till + 537 °C
Isolationsprovare med kontinuitetstest
Isolationsresistansmätning med 125-1000V provspänning.
Kontinuitetsmätning för kontroll av skyddsjorden i installationer enlig
föreskrifterna. 100 mätvärden kan lagras i instrumentets minnesbank med
realtidsstämpling. Testkablarna kan noll-ohm justeras för bästa mätresultat.
Nackrem förenklar hantering under mätning. Efter mätning laddas
anläggningen ur automatiskt. 3 min timer ger kontinuerlig spänning så att
båda händerna blir fria.
Specifikationer
Säkerhet: Teckenfönster: Områdesval: Arbetstemp: Svarstid: Säkring: Batterier: Matt och vikt: EN61010-1, kat III, 600 V
Analog visning, 4 skalor
Automatiskt
0 till +40 °C, <75 % RH
2 ggr/s
0,5A/600V Snabb
8 st 1,5 V AA (LR6)
120 x 130 x 70 mm, 600 g
Levereras med: Väska i kraftigt kvalitetsläder,
testkablar, krokodilklämmor, batterier och svensk
bruksanvisning
E42 061 23
Provspänning
Mätområden
125V
200MΩ
250V/500V/1000V
2000MΩ
Kontinuitetstest
0-20Ω
Spänning AC/DC
0–600V
E42061 2 3, Art.nr 42.3502
5
Isolationsprovare med kontinuitetstest
Med färglagd, fluorescerande skala för enkel avläsning. Ett tåligt
spännbandsmätverk med hög precision som minimerar störningar från
magnetiska fält och tröghetsproblem vid kyla. Kontinuitetstest med
200 mA. testström kan kontroll enligt föreskrifterna göras. Kontinuerlig
spänningsmätning med 3 min timer ger fria händer. Fukt- och dammskyddad
kapsling.
Specifikationer
Säkerhet: Teckenfönster: Områdesval: Arbetstemp: Batterier: Matt och vikt: EN61010-1, kat III, 600V
Analog visning, 4 skalor
Manuellt
0 till +40 °C, <75 % RH
6 st 1,5V AA (LR6)
169 x 148 x 50 mm, 570 g
Levereras med: Skyddskåpa, testkablar, 6 st R6 batterier, nackrem, extra
säkring och svensk bruksanvisning.
E42061 22, Art.nr 42.3016
E42 061 22
Provspänning
Mätområden
500V
0,05–100MΩ
1 000V
0,1–200MΩ
Växelspänning
0–600V
Kontinuitetstest
m. summer
0-2Ω/0-20Ω
Motortestare TR3001
För felsökning av elmotorer, stator och rotor. Enkel mätprincip där fel
identifieras med jämförande mätningar - inga referensvärden behövs.
Mätströmmen i mA är en högfrekvent signal med speciell vågform.
Avvikande värden avslöjar kortslutning på ett eller några lindningsvarv.
Demontering är inte nödvändigt. Mätning görs i t.ex. motorkopplingsplint,
motorskydd, kontaktor eller startapparat. Mätpunkten kan befinna sig flera
hundra meter från mätobjektet. Stator och rotor kan testas direkt på plint eller
i stickproppen. Test av dioder samt genomgångstest av kretsar är möjligt.
E42 061 55
Specifikationer
Teckenfönster: Induktansmätning:
Säkringsskydd: Matt och vikt: Batteri: Automatisk avst:
Analog skala
max 9V
100mA snabb 250V
95 x 158 x 50 mm, 450 g
1 st 9V, 6LR61
12 minuter
Levereras med: Väska, batteri, fast monterade mätsladdar med
krokodilklämmor, extra säkring och svensk
bruksanvisning
Funktioner
Mätområde
Hög induktans
10W–7,5kW motorer
Låg induktans
>5kW–1000kW motorer
E42061 55, Art.nr 42.3001
Isolationstest
500V DC, 50MΩ
6
MUltimetrar
Pennmultimeter TRMS
Ett proffsinstrument i fickformat. TRMS ger hög noggrannhet trots störningar
som kan uppstå p.g.a. elektroniska transformatorer, frekvensstyrningar eller
andra olinjära laster. Med 30kHz bandbredd kan man mäta spänning där
höga frekvenser förekommer t.ex. elektroniska transformatorer - perfekt vid
felsökning. MAX/MIN mäter största och minsta rms-värde. Mätspets och
testkabel är utbytbara. IEC 61010-1, KAT III 600V.
Specifikationer
Mätprincip:
True RMS
Bandbredd: 50Hz till 30000Hz
Display:
4 siffror, max 4000
Strömförbrukning:<4,5mA
Arbetstemperatur: 0 till +40°C
Batterier:
4st 1,5V LR 44 batteri
Automatisk avst:
10 min
Mått & vikt:
209 x 38 x 32 mm, 110 g
E42 034 49
Funktion
Mätområde
Växelström
0,00-400,0mA
Levereras med: Batterier, skyddshuvar för mätspetsar,
testkabel och svensk bruksanvisning
Likström
0,00-400,0mA
Likspänning
0,1mV–600V
E42034 49, Art.nr 42.6598
Växelspänning
1mV–600V
Resistans
0,1Ω–40MΩ
Kapacitans
50.00nF-100,0μF
Frekvens
4,999Hz-9,99MHz
Diodtest
0,1mV-1V
Summer
<50Ω-400Ω
Extra tillbehör
E42034 53 Art.nr 42.1100 Väska 220x60x40mm
E42034 42 Art.nr 42.940 Krokodilklämmor röd+svart
E42034 55 Art.nr 42.6506 Mätspets reserv
E42901 84 Art.nr 42.10029 Mätsladd reserv
Multimeter KAT IV 600V
Proffsiga allroundinstrument för mätning av el och elektronik. True RMS
(42.6561) ger bra noggrannhet vid mätning på olinjära laster som t.ex.
elektroniska transformatorer. Med PC- log kan data samlas in i din PC:s minne
med hjälp av medföljande programvara och datakabel. Med MAX/MIN
funktionerna loggas största och minsta RMS-värde. Med DIFF-funktionen kan
skillnaden mellan referensvärde och invärde mätas. Bakgrundsbelyst diplay
för enkel avläsning.
E4203380
Specifikationer
Display (6560/6561): 4000 siffror / 6000 siffror
Bandbredd:
6560 (40-400Hz) / 6561 (40-3kHz)
Säkerhet: EN61010-1 KAT IV 600V
Mått & vikt:
180 x 87 x 47 mm, 370 g
Avstängning:
Automatisk 15 min
E42 034 59
Funktion
Mätområde
Likspänning
0,1mV–1000V
Levereras med: Batteri, testsladdar, PC-kabel USB, mjukvara,
trådtemperaturgivare (6560), Svensk bruksanvisning.
Växelspänning
1mV–750V
Likström
0,1mA–10A
E42034 59, Art.nr 42.6560 Multimeter med temperatur
E42033 80, Art.nr 42.6561 Multimeter TRMS
Växelström
0,1mA–10A
Resistans
0,1Ω–40/60MΩ
Kapacitans
40nF–4000μF
Frekvens
10Hz–10MHz
Temp. (6560)
-40 °C till +1000 °C
Summer
400Ω (0,45V)
Diodtest
0,1–1,5V (2,8V)
7
Spänningsprovare Stickan
I displayen kan spänningen läsas med tre siffror 6 - 690V AC/DC.
Förbindelsetest med summer <400kΩ. Tvåpolig test av fasföljd i trefasgrupp.
1-polig spänningskontroll 100-690V AC. Ficklampa vid mätspetsen ger
belysning på mätområdet. Mätsladd i tålig PVC. Löser inte ut jordfelsbrytare.
Kapslingsklass IP65. Tillverkad för att möta EN 61243 och EN61010-1 KAT IV
600V. Polavstånd 19 mm för uttagsmätning med en hand.
Specifikationer
Display:
1999 siffror, 1V upplösning
Noggrannhet LCD: 3 % + 8 siffror
Polindikering: Automatisk AC/DC detektering
Frekvensområde:0–400Hz
Arbetstemperatur: -10 till +40 °C, < 85 % RH
Batterier: 2 st 1,5V AAA, LR03
Mått & vikt:
275 x 51 x 30 mm, 210 g
E4201193
Levereras med: Batterier, skyddshylsor för mätspetsar och svensk
bruksanvisning.
E42011 93, Art.nr 42.6702 Spänningsprovare LCD
Multimeter och LAN-kabeltestare
För provning av LAN kablar enligt T568A och T568B,10base-T (CAT 5E, CAT 6,
CAT 7, etc.) samt en digital multimeter. Kontrollerar pin-konfigurationen på
både skärmad och oskärmad TP kabel. Vid fel visas typ av fel, kortslutning, avbrott, korsade, växlade par och om skärmen är ok. Multimeter mäter lik- och
växelspänning, resistans och summer samt frekvens och diodtest.
EN60110-1 KAT III 600V.
Levereras med: Väska, batteri, mätsladdar, integrerad remoteplug och svensk
bruksanvisning.
E42197 15, Art.nr 42.6082
E4219715
Funktion
Mätområde
Växelström/Likström
0,1–20A/0-20A
Växelspänning/Likspänning
0-1000V/0-750V
Resistans/Summer
0-20MΩ/<70Ω
Frekvens
0,01-20kHz
Fasföljdsvisare
Ansluts endast på ledarnas isolering. Visar fasföljders riktning med både
ljud och ljussignal samt om fasspänning saknas eller finns på varje fas. Helt
isolerade anslutningsklämmor för snabb och säker inkoppling. Magnetfötter
för enkel hantering.
Specifikationer
Fasspänning: Indikation: Användningstemp:
Mått & vikt:
Kabellängd:
Säkerhet: Avstängning:
Kabeldimensioner: 75-1000V AC 45-65Hz
Optisk och akustisk signal
-10 °C – 50 °C
128 x 72 x 46 mm, 375 g
ca 800 mm
EN 61010-1, EN 61326, KAT III 600V
Automatisk 5 min
Ø3 – 35 mm
Levereras med: Väska, krokodilklämmor, batteri och svensk bruksanvisning.
E42015 49, Art.nr 42.6025
8
E4201549
StRÖMTÄNGER
Ministrömtång 400 A TRMS
Suveräna små strömtänger i robust utförande och endast 168 mm långa.
Med True RMS ges hög noggrannhet om störningar och olinjära laster finns.
MAX/MIN (42.7602) funktion för mätningens största och minsta RMS-värde.
PEAK funktion (42.7660) som ger toppvärdet på t.ex. motorers startströmmar.
Smart hållare för mätspetsen underlättar mätning av tex resistans..
Specifikationer
Mätfrekvens:
Display:
Arbetstemp:
Förvaringstemp:
Tångöppning:
Batteri:
Säkerhet:
Mått & Vikt: 3 ggr/sek
4050 siffror
0 ºC till + 40 ºC RH <80%
-20 ºC till 60 ºC, RH <80%
Max 27 mm
2 st 1,5V R03 AAA batterier.
EN 61010-1 KAT III 300V
168 x 58 x 27mm, 160g
Levereras med: Väska, batteri, testsladdar och svensk bruksanvisning.
E42045 70, Art.nr 42.7660 Strömtång AC/DC
E42045 71, Art.nr 42.7602 Strömtång AC
Extra tillbehör
E42034 42, Art.nr 42.940 Krokodilklämmor röd+svart
E42034 48, Art.nr 42.10063 Mätsladd reserv
E42045 70
E42045 71
Funktion
Mätområde
Ström AC
0,01–400A
Ström DC (42.7660)
0,01–400A
Spänning AC
0,001–600V
Spänning DC
0,001–600V
Resistans
0,1–40MΩ
Kapacitans
10pF–100µF
Frekvens
0,01Hz–1kHz
Diodtest
0,1–1,5V
Duty Cycle
5 %–95 %
Summer
<150Ω
Strömtång 1000A AC/DC, TRMS
Suverän strömtång som mäter växel- och likström upp till 1000A. Vattenoch smutsavvisande kapsling för att kunna användas i tuffa miljöer. PEAK
funktionen kan låsa snabba strömspikar med10 ms svarstid för att kunna
avgöra bl.a. startströmmars storlek på t.ex. motorer. MAX/MIN-funktionen kan
fånga största och minsta rms-värde.
Specifikationer
Mätprincip: Max visning: Tångöppning: Områdesval: Mätfrekvens:
Arbetstemp:
Batteri: Säkerhet:
Mått & Vikt:
Avstängning:
True RMS
9999 siffror
35 mm
Automatiskt
3 ggr/s
0 till +40°C
1 st 9V, 6LR61
EN61010-1 KAT III 600V
193 x 60 x 35 mm, 300 g
Automatisk 12 min
E42045 73
Funktion
Mätområde
Växelström
0,1–1000A
Likström
0,1–1000A
Växelspänning
0,1–600V
Likspänning
0,01–600V
Resistans
1Ω–40,00kΩ
Frekvens
1,000Hz–1,000kHz
Kapacitans
50nF-100mF
Diodtest
0–1,5V
Duty Cycle
10–90 %
Levereras med: Väska, batteri, testsladdar, och svensk bruksanvisning.
Peak Hold
AC/DC 1000A, 10mS
E42045 73, Art.nr 42.7718
Summer
<50Ω
9
Jordfelströmtång 400mA AC
För service på anläggningar där jordfelströmmar löser ut jordfelsbrytare
eller innan jordfelsbrytare skall installeras. LPF filter ger indikation på om
störningar i form av t.ex. övertoner finns. Med komparatorn får man en
varning med ljud och vibration om gränsvärdet 1-99mA överskrids.
Specifikationer
Teckenfönster:
LCD max 4050 siffror
Tångöppning:
30 mm
Områdesval:Automatiskt
Mätfrekvens: 2 ggr/s
Arbetstemp:
0 till +40°C, <80% RH
Förvaringstemp:
-20 till +60°C, <70% RH
Batterier: 2 st 1,5V AAA, LR6
Avstängning:Automatisk
Mått & Vikt:
168 x 58 x 27 mm, 170 g
Säkerhet:
EN61010-1, KAT III, 300V
Levereras med: Testkablar, batterier, väska och svensk
bruksanvisning.
E42045 65
Funktion
Mätområde
mA (AC)
0,01–40,00mA
0,1–400,0mA
A (AC)
0,01–40,00A
0,1–100,0A
V (AC)
0,1–400,0V
600V
E42045 65, Art.nr 42.7820
Ministrömtång 300A AC
En mycket kompakt strömtång som ryms i byxfickan. Det lilla formatet gör
det enkelt att komma åt i trånga utrymmen. Med automatiskt områdesval
väljs rätt skala automatiskt 0,00 A - 300,0 A.
Specifikationer
Teckenfönster:
Tångöppning: Områdesval: Svarstid:
Arbetstemp:
Förvaringstemp: Batterier:
Automatisk avst:
Säkerhet:
Mått & Vikt:
E42045 68
LCD 4000 siffror
27 mm
Automatiskt
2,5 ggr/s
0 °C till +40 °C, <80 % RH
-10 °C till +50 °C, <70 % RH
1 st 3V, CR2032
12 minuter
EN 61010-1, KATIII 300V
150 x 52 x 24mm, 110g
Funktion
Ström AC
Mätområde
0,01–40 A
40,01–300 A
Levereras med: Batteri, väska och svensk bruksanvisning.
E42045 68, Art.nr 42.7601
Tångadapter 0 - 400A AC TRMS
Strömtångadapter för säker och noggrann strömmätning med t.ex. en
multimeter eller oscilloskop. True RMS ger hög noggrannhet på olinjära
laster. Omkopplare för olika utgångssignal; AC-signal eller DC-signal (RMS)
Tångöppning 27mm. Endast 171 mm lång. EN 611010-1. KAT III 300V.
E42008 68, Art.nr 42.7821
10
E42008 68
Mätområde
Upplösning
20A
10mV/1A
50A
4mV/1A
100A
2mV/1A
400A
0,5mV/1A
SERVICEINSTRUMENT
Vägguttagsprovare Polman
Testar snabbt att uttag är korrekt installerade bl a att spänning finns i uttaget
och att fasen, nollan och jorden är anslutna korrekt. Varningslampa tänds
om farlig spänning finns på jorden. Automatisk kontroll så att jord och
nolla inte är växlade i uttaget - jordfelsbrytare måste dock vara installerad i
anläggningen som då löser direkt. Jordfelsbrytartest på 30mA jordfelsbrytare.
Specifikationer
Mått & vikt: 190 x 36 x 59 mm, 150 g
Säkring: 250mA Trög
Säkerhet:
KATII 230V
Levereras med: Svensk bruksanvisning.
E42002 18, Art.nr 42.4610
E42 002 18
LAN-kabeltestare med kabelsökare
Kabellängdsmätning upp till 300 meter. Egen längdkalibrering kan göras.
Inbyggd tonsändare för kabelsökning och medföljande tonsökare. Med wiremap visas hur kabeln är kopplad samt kabelns identitet nr 1-8. KATII 230V.
Specifikationer
Display:
Anslutningar:
Felindikeringar:
Batteri:
Mått & vikt:
Arbetstemp: 4 x 16 siffors LCD. Belyst
RJ45, RJ11, USB och BNC
Öppen, Växlade, Kortslutna, Splittade, Korsade, Felkopplade.
9V 2 st 6LR61
185 x 105 x 50mm, huvudenhet, 218 x 46 x 29 mm, sökare
-10°C till + 60°C
Levereras med: Väska, tonsökare, patchkablar: (1st RJ45, 1st RJ11, 1st RJ45BNC, 1st RJ11-2st krokodiler), 8 st ID-mottagare nr. 1-8 (RJ45+BNC), öronsnäcka
och svensk bruksanvisning.
E42096 88, Art.nr 42.6088
E42 096 88
Kabelsökare med teletest
Sändarenhet och sökare för felsökning och lokalisering av kabel.
Tongeneratorn sänder en signal på dold ledare och sökaren detekterar
signalen.
Specifikationer
Batteri:
Anv. temp:
Förv. temp:
Säkerhet:
9V 2 st (6F22)
0˚~40 ˚C, RH 80 %.
-10˚~50 ˚C, RH 80 %.
EN 61326-1, EN 55011, EN 6100-4-2, EN 6100-4-3
Sökaren
Frekvens:1Hz~12kHz
Räckvidd:
Upp till max 50 cm
Mått & Vikt:
230 × 56 × 27 mm, 125 g
Sändare
Vågform:
Fyrkantvåg, 1kHz ± 15%
Översp. skydd: 100VDC, 60VAC
Mått & Vikt:
64 × 58 × 34 mm, 120 g
E42 096 35
Reservdel: E42 096 36, Art.nr 42.1805 Tonsändare
Levereras med: Tonsändare, sökare, väska, batteri och svensk bruksanvisning.
E42096 35, Art.nr 42.1800
11
Kabelsökare för elinstallationer
Sändare och sökare för felsökning och lokalisering av både spänningssatt
och spänningslös kabel. Tongeneratorn sänder signal på ledaren och sökaren
detekterar signalen. För lokalisering av avbrott, kortslutningar, och dold
förläggning med sökdjup upp till 2 meter. Med variabel känslighet och
uteffekt kan precisionen ökas.
Specifikationer
Sändare
Strömkälla
Laddtid
Max inspänning
Mått & Vikt
Sökare
Översp. skydd:
Batteri:
Mått & vikt:
Anv. temperatur:
Förv. temp:
IP klass:
Säkerhet:
Batteripack 9,6V, 2Ah
ca 10h
500V AC
230 × 67 × 36 mm, 125 g
100VDC, 60VAC
9V 2 st 6LR61
64 × 58 × 34 mm, 120 g
-10°C -+50˚C
-10˚- +60˚C
40
EN 61010-1 KAT III 600V
E42 096 07
Levereras med: tonsändare, sökare, väska, testkablar, mätspetsar, batterier
och svensk bruksanvisning.
E42096 07, Art.nr 42.6700
Batteritestare
För test av 12V bilbatterier enligt EN/DIN, SAE/BCI och JIS standard. Testar
även startfunktionalitet och laddningssystem på 12 och 24V bil och
industribatteri. Inbyggd skrivare för presentation av testresultat. Batteriets
status visas med uppmätta värden samt med grön, gul och röd diod. Förslag
på åtgärd presenteras också. Speciell test på nya batterier. 99 tester kan sparas
i minne och skrivas ut via PC.
Specifikationer
Display:
Kategori:
Indikeringar:
Mätområde:
Driftspänning:
anslutning
Mått & vikt:
Arbetstemperatur:
Minne:
LCD 128 x 64 matrisdisplay.
Kat 5-6E
Dåligt, Ladda, Bra
100 till 1400 CCA,
Industri: 1.0mΩ till 50,0mΩ
Från testbatteriet eller USB 248 x 96 x 50 mm, 550 g
-10°C till + 60°C
99 minnespositioner
Levereras med: väska, USB kabel, 2 pappersrullar
och bruksanvisning.
E42009 48, Art.nr 42.8535
12
E42 009 48
MILJÖINSTRUMENT
IR-termometer - beröringsfri mätning
Med snabb uppdateringshastighet (250ms) kan man ”skanna” mätytan,
tidsbesparande och effektivt. Justerbar ε-emissivitetsfaktor ger noggranna
mätningar oavsett material. Laserpunkt visar mätområdet. Displayen är belyst
och upplösningen är ställbar 0,1 °C/1 °C. Optik 12:1 ger en mätyta om 0,1 m
på avståndet 1,2 m. Max/Min funktioner visar största och minsta värde under
en mätning. Medelvärde kan mätas.
Specifikationer
Upplösning:
Svarstid LCD:
Spektralt område: Emissionsfaktor:
Arbetstemp:
Strömförsörjning:
Säkerhet:
Mått & vikt:
0,1 °C
250ms
8-14µm
0,1 – 1,0
0 ºC till +50 ºC, RH 80 %
1 st 9V batteri LR61
EN 61326-1 (EMC) och EN60825-1
177 x 164 x 52 mm, 322 g
Levereras med: Hölster, batteri, svensk bruksanvisning.
E42074 44
Mätområden
Basnoggrannhet
-18 °C till +550 °C
± 1,8 % eller +1,8 °C
E42074 44, Art.nr 42.1302
Luxmeter LED
Digital luxmeter med fotosensor speciellt anpassad för LED-ljus men även
andra ljuskällor. En stabil, ljuskänslig kiseldiod ger hög noggrannhet och lång
livslängd. Responsfilter för känslighetskaraktäristiken enligt CIE fotokurva
(ögonkänslighetskurva). Fullt cosinus korrigerat för vinklat infallande
ljus. Maxvärde kan läsas, Data Hold låser avläst värde i displayen. Med
nolljusteringsskruv.
Specifikationer
Teckenfönster: Mäthastighet:
Arbetstemperatur:
Förvaringstemp.
Batteri:
Mått & vikt:
Sensorsladd:
1999 siffror LCD,
1,5 mätning per sekund
0 °C till +40 °C, <80 % RH
-10 °C till +60 °C, <70 % RH
1 st 9V, 6LR61
130 x 55 x 38 mm, 250 g
ca 1,5 m
E42072 39
Ljuskällor
Mätområden
Vit LED o glödljus
0,01–200 000 Lux
Andra ljuskällor
0,01–200 000 Lux
Levereras med: Väska, batteri, fotodetektor och svensk bruksanvisning.
E42072 39, Art.nr 42.1802
Ficktermometer -50 °C till 300 °C
Med insticksgivare för mätning i vätskor, gaser och olika ämnen. Vattensäker
och tålig. Clips på baksidan håller termometern på plats i fickan. Stabilt skydd
för givaren, verkar också som stickskydd och förlängning av handtaget. MAXMIN och HOLD funktion.
Specifikationer
Mått:
Vikt:
Upplösning: Batteri:
Termometer 200 x 21 x 15 mm, tempgivare 120 mm, Ø4 mm, skyddet 205 mm, förlängd 325 mm.
30 g
0,1 °C
1,5V, LR44 knappcell
Levereras med: Batteri och svensk bruksanvisning.
E42075 07, Art.nr 42.1312
E42075 07
Mätområden
Basnoggrannhet
-50 °C till +300 °C
-58 °F till +572 °F
± 1 °C
± 1 °F
13
TILLBEHÖR
Krokodilklämmor 20A
Med 30 mm öppning, 4 mm kontakt, KAT III 1000V
Enr Art.nrBenämning
E42033 15 42.10259
Set 1 st röd + 1 st svart
E42033 7642.10505 Svart
E42033 7742.10173 Blå
E42033 78 42.10170 Grön
Krokodilklämmor 2A
2 mm anslutning passar direkt på mätspets. Set röd + svart.
E42034 42, Art.nr 42.940
Testsladdar i silikon
4 mm spets, 4 mm kontakt, röd + svart, KAT III 1000V
E42034 44, Art.nr 42.10256
Mätspetsar 10A
Med 4 mm spets, 4 mm kontakt, KAT III 1000V
Enr Art.nrBenämning
E42034 6142.10091 Blå
E42034 62 42.10092
Svart
E42035 0842.10093 Grön
E42033 09 42.10257
Set 1 st röd + 1 st svart
Magnetisk mätspets - MagGrip
En kraftig industrimagnet, Ø7mm, som fäster otroligt bra på magnetiska ytor.
Den sparar tid vid inkoppling. Passar till 4 mm kontakter. Mått & vikt: 60 x 50 x
15 mm, 20 g. Säkerhet EN 61010-1-31 KAT III 600V.
E42034 76, Art.nr 42.10098
Teleskopmätspets 0,9 – 1,7m
Underlättar vi mätning där avståndet till mätpunkten ligger utom räckhåll.
t.ex. på armaturer i tak eller lamputtag. Enkelt att expandera och stadig
låsning i utdraget läge. 4 mm kontakt i gummihandtaget, för anslutning av
mätsladdar. KAT III 1000V. Mått & vikt: Ø50 mm 510 g.
Levereras med: Vinklad mätspets.
Enr Art.nrBenämning
E42003 9942.9026 Teleskopmätspets
42.10021
Extra mätspets vinklad
42.10022
Extra mätspetsar SET (rak 3 mm, vinklad 3 mm, vinklad 6 mm)
Bläckfisken - Testkabel
Denna unika testkabel med vinklade mätspetsar förenklar inkoppling i
plint eller säkringar vid isolationsmätning och service i elanläggningar på
elapparater. Passar alla typer av mätspetsar med 4 mm kontakt. Tillverkad för
att möta EN61010-2-31, Kat III 300V, arbetstemperatur: -15 °C – 40 °C.
Mått & vikt: 1,5 m, 135 g.
Enr Art.nrBenämning
E42033 6742.10016 Bläckfisken
E42034 11 42.10014
Reservmätspets vinklad
14
Mätkabeltrumma 30 m / 50 m
För mätning där lång mätkabel behövs, t.ex. vid kontinuitetsmätning och
jordtagsmätning. Anslutning av mätsladd sker i trummans fasta del så
att in- och utrullning av kabeln sker utan trassel. Midjebältet underlättar
hanteringen. (42.9023)
Specifikationer
Ledare:
Anslutning:
Ledarisolering: Max belastning: Anslutningar:
Mått & Vikt:
Säkerhet:
Enr
E42900 65
E42901 13
0,75mm2 kopparledare
4 mm fasta
Svart PVC
2 A max
4 mm standard
Ø160 x 100 x 150mm, 965 g (42.9023)
Ø280 x 350 x 180mm, 2 400 g (42.9025)
EN61010-1-31, KAT III, 600V
E4290065
E4290113
Art.nrBenämning
42.9023 Kabeltrumma 30 m med midjebälte
42.9025
Kabeltrumma 50 m på stativ
Mäthandbok
Vår mäthandbok är ett hjälpmedel som kan användas i utbildningssyfte eller
som hjälp i det praktiska arbetet vid mätning i elinstallationer. I huvudsak
behandlas alla mätningar kring installationskontroll och de resultat som
ligger till grund för en säker elanläggning.
Boken är på 100 sidor och innehåller förutom utförliga instruktioner om
mätningar vid en installationskontroll, resultatanalys och teoretiska exempel,
även praktisk information om till exempel effekt- och energimätning.
E42002 89, Art.nr 42.9997
SERVICE & SUPPORT
E4200289
Utbildning/Installationskontroll
Vi erbjuder utbildning i installationskontroll där ni får både praktiska och
teoretiska kunskaper i kontroll före idrifftagning. Har ni inget eget instrument
får ni låna ett av oss. Vi går igenom:
•
•
•
•
Vad föreskrifterna och svensk standard säger om kontroll före idrifttagning
Vilka kontroller som skall göras och hur man utför mätningarna
Hantera instrumentet och få en inblick i möjligheter och begränsningar
Gränsvärden, tolkning av mätresultat och dokumentation.
Bruksanvisningar
Bruksanvisningar på svenska medföljer alla instrument. Dessutom kan du
ladda hem bruksanvisningar från vår hemsida www.kamiclightsafety.se.
Kalibrering
Vi erbjuder de flesta typer av kalibrering.
Teknisk support och reparationer
KAMIC har en serviceavdelning där vi erbjuder service i form av kontroll
och reparation av instrument. Kontakta oss för mer information/support
så svarar vi på era frågor!
E-mail: [email protected] 031- 67 43 34.
Reservation
Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss rätten att ändra
sortimentet löpande.
15
©Kamic Light & Safety dec 2014 EH
KAMIC Light & Safety
Box 278, SE - 651 07 Karlstad, Sweden Tel: +46 (0)54-57 01 20
www.kamiclightsafety.se
16