Björshults återvinningscentral

Björshults återvinningscentral
KYL & FRYS
SPISAR
DISKMASKINER
TVÄTTMASKINER
AR
YL
PR
NI
D
ÄN )
ÄD
KL LL ANV LE R
TI E R ÖB
ÅT J M
(E
ER
&
NG
GIPS
FÖNSTERGLAS
ÅTERVINNINGSSTATION:
Metallförpackningar
Tidningar
Glasförpackningar
Plastförpackningar
Pappersförpackningar
ELEKTRONIKSKROT
MICROVÅGSUGNAR
LYSRÖR & LAMPOR
SMÅ BATTERIER
BILBATTERIER
TV
US G
G R FÄL CK G
,
T Å DÄ I N PP
I
R
EN K P
M
LE S KL
C
S
E
Ä
O
RI
,C D
I S G RÄ
N
&
E
T
AR
ST
CH
N
O
AS
E
V
L
R
P
LÖ
G
D
T
R
AR
HÅ
B
NN
P
Ä
AP
P
BR
L
Ä
EL
W
TR
IGT
R L LL
A
F FA
AV
Ä
TR
Ä
AT
Kontakta personalen vid
infarten om du ska lämna
asbest eller vill lämna in
smådjur för kremering.
En återvinningscentral är
ingen säker plats för barn,
låt gärna barnen sitta kvar
i bilen.
IM
PR
EG
R
NE
M
TR
LS
AL
T
E
RE
OT
R
K
RM
SÅ
Ö
ER
BL