Funktionärer 31 maj OBS ni kan stå på olika ställen förmiddag och

Funktionärer 31 maj
OBS ni kan stå på olika ställen förmiddag och
eftermiddag!
Funktionärer fm eller em får fikabiljett av Åsa W
Funktionärer heldag får fikabiljett och matbiljett av Åsa W
Vi hjälps åt att ta bort hindren efter sista start!
Tidtagare
Domarsekreterare
Banchef
Banpersonal
Flaggare
Flaggare
Framhoppning
Insläpp framhoppning
Insläpp bana
Utsläpp bana
Sjukvårdare
obs tiden
Parkeringsvakt
Cafeteria
Cafeteriaansvarig
Fotograf
8.45-ca 12.00
Sofia Eklund
Sara Herbring
Elin Skoglund
Lovisa Wik
JO Björk
Minna Jonsson
Camilla Thunholm
Ulrika Forsberg
Emina Eriksson Lopez
Emelie Jahnke
Marie Sävström
Anki Bankler
Linn Lordell
Hanna Borrman
Miranda Björk
Fatima Gillbrand
11.45-ca16.00
Elin Skoglund
Lovisa Herwin
Annelie Söderholm
Lovisa Wik
JO Björk
Minna Jonsson
Linn Lordell
Elin Andersson
Emina Eriksson Lopez
Emelie Jahnke
Marie Sävström
Ankie Bankler
Camilla Thunholm
Ulrika Forsberg
Miranda Björk
Fatima Gillbrand
Ebba Gillbrand
Maria Wahlström
Matilda Andersson
Erika Grundberg till
11,30
Göran Terning
Inger Wikström
Niina Andersson
Titti Schoultz
Tuula Edhager
Ebba Gillbrand
Maria Wahlström
Matilda Andersson
11,30-Katarina Larsson
Yvonne Engström
Göran Terning
Helena Läckgren
Elisabeth Ahl
Titti Schoultz
Tuula Edhager