Ladda ned - Prysmian group

AXALJ-TT 6/10(12) kV
Användning
Vår nya mellanspänningskabel AXALJ-TT är precis som sin föregångare totaltät. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat
mot manteln och längsvattentätning med svällband. Förändringarna består i att skärmen är uppbyggd av runda aluminiumledare, svällband
istället för svällgarn samt att kabeln kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Kabeln är i första hand
utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan
strömmande vatten och vid begränsat djup.
Alternativ beteckning
SE-N10XA5E-AR
Standard
SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
Brandspridningsklass
Ej tillämpligt
Konstruktion
Ledare:
Inre ledande skikt:
Isolering:
Yttre ledande skikt:
Fyllnad:
Längsvattentätning:
Skärm:
Rivtråd:
Radiell vattentätning:
Mantel:
Märkexempel:
Ledarantal
x area
mm2
3x50/25 AL
3x95/35 AL
3x150/35 AL
3x240/50 AL
Diameter
över
isolering
mm
15,3
18,6
21,5
25,4
Temperaturområde
I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.
Stötspänning
75 kV
Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
Miljödeklaration
AXALJ-TT
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Sprutat
PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Fastsittande
PE-profiler
Ledande svällband
Runda aluminiumtrådar i kontakt med alumiumlaminat
Kevlar
Aluminiumlaminat limmat mot yttermanteln
Komposit PE, svart
AXALJ-TT 7/12 kV 3x50/25 AL DRAKA "Datum och tid", metermärkt
Ytter-diameter
enkel ledare
(approx.)
mm
16,1
19,4
22,3
26,2
Ytter-diameter
hel kabel
(approx.)
mm
44,0
51,5
58,5
67,0
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.längd
m
Leveransform
E-nr
1410
2085
2780
3820
500
500
500
500
K18
K20
K24
K24
0070300
0070310
0070320
0070330
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.
AXALJ-TT 6/10(12) kV Forts
Elektriska data vid +20 ºC
Ledarantal
x area
mm2
Ledarresistans
Ω/km
Skärmresistans
Ω/km
Induktans
mH/km
Reaktans
Ω/km
Kapacitans
μF/km
3x50/25 AL
3x95/35 AL
3x150/35 AL
3x240/50 AL
0,641
0,320
0,206
0,125
1,2
0,8
0,8
0,6
0,33
0,30
0,28
0,26
0,10
0,09
0,09
0,08
0,25
0,32
0,38
0,46
Kapacitiv
laddnings
ström
A/km
0,5
0,6
0,7
0,9
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
1,4
1,8
2,1
2,6
Elektriska data
Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledartemp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledartemp. 65 ºC
i luft
A
3x50/25 AL
145
130
3x95/35 AL
205
190
3x150/35 AL
260
250
3x240/50 AL
340
330
Nominella värden om inget annat anges.
Bel. förmåga
vid ledartemp. 90 ºC
i luft
A
160
230
305
400
Max
korttidsström i led.
under 1 sek.
vid begynnelsetemp 65 ºC, kA
5,2
9,9
15,6
25,0
Max
korttidsström i led.
under 1 sek.
vid begynnelsetemp 90 ºC, kA
4,7
8,9
14,2
22,7
Förutsättningar
- Max ledartemperatur 90 °C
- Marktemperatur 15 °C
- Lufttemperatur 20 °C
- Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
- Förläggningsdjup 0,65 m
- Frekvens 50 Hz
Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, SE-571 88 Nässjö, Sverige
Draka Kabel Sverige AB. Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produktutvecklingen och/eller eventuella normförändringar.
Max
stötström
kA
55
65
70
70