Pressmeddelande Fotbollsprofil på

Höllviken den 24 november 2015
Idrottsprofil med fotbollsinriktning
på Sundsgymnasiet
Tack vare ett samarbete mellan BK Höllviken och Sundsgymnasiet kommer skolans
idrottsprofil utökas från och med höstterminen 2016. Förutom den allmänna
idrottsprofilen som startade inför detta läsår kommer det att erbjudas en profil med
fotbollsinriktning på Sundsgymnasiet.
På Sundsgymnasiet kan du välja mellan fem högskoleförberedande program och ett
idrottsgymnasium, d v s Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) inom sporterna golf och
ridsport. Sedan augusti 2015 finns dessutom en idrottsprofil som du kan söka till oavsett vilken
sport du är aktiv i.
Det som nu är nytt och som startar hösten 2016 är en sökbar profil med inriktningen fotboll.
Profilen innebär bl a att det erbjuds två träningspass inom fotboll i veckan under skoltid.
Fotbollsprofilen vänder sig till den som vill kombinera sin utbildning på Ekonomiprogrammet
eller Naturvetarprogrammet med sin idrott.
–
Vi ser fram emot ett samarbete med Sundsgymnasiet. Denna satsning gör det möjligt för
många att satsa på det de verkligen älskar. Jag tror det är bra och smidigt för våra
ungdomar att ha både utbildning och fritid i kommunen så länge som möjligt, säger Al
Fluin, ordförande i Ungdomskommittén i BK Höllviken.
Uttagningen inom fotboll sker under december månad 2015 och innehåller fotbollstest, fystest
och personlig intervju angående inställningen till idrottande. Den ordinarie tränaren ska också
ge ett utlåtande.
–
Vi vill ge våra elever möjlighet att satsa på sin idrott samtidigt som de utvecklas
akademiskt och får bra studieresultat – de ska inte behöva välja, säger Maria Lindeberg
som är ansvarig för programmet och Jonas Frankel, rektor på Sundsgymnasiet.
Från BK Höllvikens sida kommer man nu att arbeta vidare med att även etablera ett samarbete
med en grundskola för att skapa ett högstadium för fotbollssatsande ungdomar. Med närmare
1000 aktiva enbart i BK Höllviken finns bra underlag i Vellinge kommun. Dessutom kan
ungdomar i kringliggande kommuner naturligtvis söka till Sundsgymnasiet och så småningom
även till den högstadieskola man nu hoppas kunna etablera.
För ytterligare information kontakta:
Al Fluin, ordförande Ungdomskommitténs BK Höllviken, [email protected], tel: +46 40 45 63 50
Maria Lindeberg, bitr.rektor Sundsgymnasiet, Vellinge, [email protected] tel: 042-42 56 05
BK Höllviken | 040 - 451152 | www.bkhollviken.se