BESTÄLLNING AV ABFs JUBILEUMSTAVLA Beställningen skickas till

BESTÄLLNING AV ABFs JUBILEUMSTAVLA
Beställningen skickas till:
ABFs förbundsexpedition, Box 522, 101 30 Stockholm.
Märk kuvertet Jubileumstavla.
ANTAL ____ st á ________ kr (valfritt belopp dock minst
5.000 kr.)
Fraktkostnad tillkommer med 150 kr.
Tavlans storlek är: 69 cm hög, 54 cm bred inkl passepartout.
Tavlan levereras oinramad i en mapp.
Etikett ”ABF 100-årsjubileum 1912-2012” medföljer som kan sättas på tavlan.
BETALNING:
Beloppet inkl fraktkostnad insättes på ABFs Postgiro 170-1 eller Bankgiro 411-0441. Ange
jubileumstavla på inbetalningen. När inbetalning inkommit levereras tavlan till den adress ni
angivit nedan.
BESTÄLLARE:
Organisation: ____________________________________________
Box/Gatuadress: __________________________________________
Postnr: _________________Postadress:_______________________
Beställarens underskrift:
_________________________________________________