2 - Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet Dalarna
Grundkurs 25 augusti 2015
Driva företag 10 - 15
Gruppindelning
Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
9
8
1
2
3
4
9
6
7
8
9
5
Namn
Skola
Kommun
Ellinor Pira
Karlfeldt
Avesta
Johan Persson
Karlfeldt
Avesta
John Eriksson
Karlfeldt
Avesta
Lena Mattsson
Karlfeldt
Avesta
Patrik Wallner
Karlfeldt
Avesta
Lena Garpensvärd
Hagagymnasiet
Borlänge
Marcus Rooth
Hagagymnasiet
Borlänge
Per-Gunnar Gunnarsson
Hagagymnasiet
Borlänge
Agneta Waldén
Hagströmska Falun
Oscar Jernström
Hagströmska Falun
Maria Storm
Kristinegymnasiet
Falun
Peter Norell
Lugnetgymnasiet
Falun
Anders Biström
Lugnetgymnasiet
Falun
Catta Gunnarsson
PLUS Falun
Maria Gustafsson
PLUS Falun
Elin Erkgerds PLUS Falun
Per Agne Eklund
Praktiska
Falun
Mats Goldberg
Martin Koch Gymnasiet
Hedemora
Marcus Andersson Leksands Gymnasium
Leksand
Kaija Holmgren
ABB Ludvika
Mats Weilander
ABB Ludvika
Erik Rådman
VBU Högberg Ludvika
Nils-Erik Nilsson
VBU Högberg Ludvika
Anna Vallin Bauer
S:t Mikaelsskolan
Mora
Tim Pihiven
S:t Mikaelsskolan
Mora
Christer Sjööns
Älvdalens utbildningscentrumÄlvdalen
Conny Backlund
Älvdalens utbildningscentrumÄlvdalen
UF-året börjar …..
• Idé
Idén – grunden för
UF-företagets verksamhet
Idén – grunden för
UF-företagets verksamhet
• VAD ska ni göra? Vilken vara/tjänst ska ni erbjuda?
• VEM ska ni erbjuda er vara/tjänst till? Vilken
målgrupp?
• VARFÖR ska kunderna välja just er? Vad skiljer er
från andra med liknande verksamhet?
• Marknadsundersökning – testa om idén verkar
fungera
Affärsidé
•
Ta ett problem – och lös det
•
Ta befintliga idéer och utveckla dem
•
Gör något du tycker är kul
•
Gör något du är bra på
Exempel på affärsidéer
Clas Ohlson
Vår mission:
Att hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att
erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser.
Vår affärsidé:
Att göra det smidigt för människor att lösa vardagens praktiska små
problem. Affärsidén baseras på grundaren Clas Ohlsons ursprungliga
motto ”Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser med rätt kvalitet efter
behov”.
Fiskarhedenvillan
Vision:
Fiskarhedenvillan ska vara en väletablerad husleverantör i Norden med
marknadens mest nöjda kunder
Vår affärsidé:
Vi utvecklar och säljer marknadens mest prisvärda, individanpassade
och energismarta kvalitetshus.
Så många idéer som möjligt på 2 min
Affärsidé …………… övning
• Slumpord
• Se ”SLUMPORD”-övning
• Välj två nummer mellan 1 och 56.
• Kombinera de två orden till minst 3 idéer
Affärsidé ………fler övningar
• Tänk på tvären
• Se ”TÄNK-PÅ-TVÄREN”-övning
• En i gruppen fungerar som slumpgenerator och får
således inte se listan. Slumpgeneratorn säger 3 tal
mellan 1 – 16. Ett tal för Idéer, ett tal för Målgrupp och
ett tal för Distributionskanal. Vad får ni ut för idé av
dessa tre kombinationer.
TÄNK-PÅ-TVÄREN
Idéer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Målgrupp
Distributionskanal
TÄNK-PÅ-TVÄREN
Idéer
1 Reklamjinglar
2 Måla om militärcyklar
3 Musik & sång
4 Renovera möbler
5 Internet grundkurs
6 Musik cd med lokala band
7 Hemkörning av matvaror
8 Lekledare på barnkalas
9 Informera om miljö
10 Biltvätt
11 Passa husdjur
12 Svetsa egna ljusstakar
13 Trägårdsskötsel
14 Sälja djur mat i storpack
15 Konstutställning i skolan
16 Arrangera tävlingar
Målgrupp
Ungdomar
Medelålders
Pensionärer
Militärer
Studenter
Arbetslösa
Handikappade
Invandrare
Höginkomsttagare
Män
Kvinnor
Bilägare
Husägare
Lärare
Motionärer
Turister
Distributionskanal
Annons i tidningen
Internet
Dörrknackning
Reklamblad
Radio
Torget
Postorder
Cykelbud
Öppet hus
Julskyltning
Home party
Dörrknackning
Pressbyrån
Campingplatser
Bankkonto
SJ
Tankespån
• Målgrupp
• Produkt
• Behov
Workshop - idéer
• Välj ut de 3 bästa
• EFI-analys
• Egenskaper
• Fördelar
• Innebörd
• Säljargument
• tre starka för varje idé
EFI-analys
Egenskaper
Fördel
Innebörd
Humörgubbe
Rolig
Används
Se sid 140 i handboken
Gruppbildning
•
2-7 elever vanligt
• Ansvarsfördelning
•
Samma ambitioner?
•
Ej bästa kompis?
•
Kompetenser och styrkor
•
Konflikter och omgrupperingar
Hur bildar man en bra grupp?
•
•
•
•
•
Tydlighet och kommunikation
Liknande ambitioner, mål och fördelad tid på företaget
Roller och uppgifter
Skriv ner vad ni bestämmer
FB-grupp?
Idé och grupp ska fungera ihop
UF-företagarnas olika roller
• Styrelse
• Ledning – VD/Företagsledare
• Medarbetare
Ekonomi
Administration
Produktion
Inköp
Försäljning
Marknadsföring
Personal
• Riskkapitalägare
Rådgivaren –
viktig för både UF-företag och lärare
En enorm möjlighet till:
• Nätverk
• Kunskapsbank/bollplank
• Samverkan skola - arbetsliv
• Praktikplats/sommarjobb?
• Framtida arbetsplats?
• Referens
Elever
Driva UF-företaget
Hålla kontakt med rådgivaren, ordna möten
Lämna rapporter (affärsplan/årsredovisning)
Anmäla och lämna in till tävlingar
Rådgivare
Ta kontakt för första möte
Löpande kontakt med UF-företaget
Delta i möten
Ge tips och råd i företagande
Ställa nätverk till förfogande
Lärare
Stötta UF-företagen löpande
Kontrollera rapporter (affärsplan/årsredovisning)
Fördela rådgivare till UF-företagen
Meddela rådgivaren om UF-företaget (kontaktuppgifter)
Bjuda in rådgivare till skolan
Anmälan till vissa evenemang
Fylla i UF-företagens/elevernas genomförda moment
Sätta betyg
Registrering
Registrering!
www.ungforetagsamhet.se
För UF-företag:
Varje person
UF-företaget
1 sept öppnar registreringen
1 dec stänger registreringen
Rådgivare
Registreringsavgift 300 kr/UF-företag
Försäkring!
Bankkonto
UF Showroom
UF Showroom är en ny
plattform där ditt och
Sveriges alla UF-företag syns.
Du hittar UF Showroom på ungforetagsamhet.se
I UF Showroom…
…marknadsför du din produkt för kunder, rådgivare,
partners m.fl.
…får du inspiration från andra UF-företag.
…bildas nätverk mellan dig och andra
UF-företagare i Sverige.
Affärsplan
Affärsplan
•Strategiskt dokument
•Beskriver resan till mål
•Ex kunder, konkurrenter, pris
•Marknadsundersökning
•Budget
Marknad
•
•
•
•
Kundnytta = problemlösning
Kunder?
Konkurrenter?
Marknadsundersökning
Produkt och produktion
•
Vad ska ni sälja?
•
Vilka unika egenskaper har er produkt?
•
Hur ska ni producera/köpa in?
•
Var ska ni producera/utföra tjänsten?
•
Vad kostar det att producera? Produktkalkyl
•
Hur många måste ni sälja för att tjäna pengar?
Produktkalkyl
• Hur mycket kostar varje produkt att tillverka?
• Hur mycket tjänar vi på varje produkt?
Pris = vad kunderna vill betala, marknadsundersökning
Material = mängd * pris * svinn. Ex plåt, fot, glödlampa, färg
Personal = lön * tid. Ex valsning, svetsning, målning
Övrigt = verktyg, emballage. Ex etikett, tvättsprit
Täckningsbidrag (TB) = Pris – produktkostnad,
ska täcka övriga kostnader.
Försäljning och marknadsföring
• Hur och var? Telefon, Internet, mässa, besök,
hemförsäljning, julmarknad…?
• Prissättning? Ej för lågt
• Säljtillfälle på skolan? Julmarknad, öppet hus?
• Öva!
• 2 säljtillfällen obligatoriskt – vad är ett säljtillfälle?
• Inköp: analyser och värdera, jämföra, ta referenser,
skriftlig ök
UF-företagen och ekonomi
• Skyldiga bokföra, spara och hålla ordning på
kvitton, etc
• Inte momspliktigt
• Inkomstskatt för eleverna
• Visma och Fortnox bokföringsprogram gratis
samt utbildningar
• Mallar för tex faktura finns på UF-webben –
Dokumentarkivet, inloggat läge
• Samarbetskontrakt (hur eventuell vinst fördelas)
• Handbok och UF-webben ger vägledning
• Ekonomiutbildning – Smart Företagande
Resultatbudget
Hösten
Våren
Totalt
2000
5000
2000
5000
7000
0
7000
Kostnader
Varor
1000
Marknadsföring
500
Övriga kostnader
400
Personalkostnader
0
Summa kostnader
1900
2500
1000
1000
0
4500
3500
1500
1400
0
6400
Resultat
500
600
Intäkter
Försäljning
Övriga intäkter
Summa intäkter
100
Startkapital/Riskkapital
• ”Komma igång” lån
• Inte försäljning/intäkt
• Max 250 kr per person
• Alla i företaget är delägare – minst 10 kr
• Maxbelopp 10 000 kr per UF-företag
• Ska betalas tillbaka (i maj)
Idéer - Ej godkända affärsidéer
•
•
•
•
•
•
UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för
Ung Företagsamhet eller strida mot svensk lagstiftning. Ansvaret för att detta följs ligger i
första hand hos UF-företagets medlemmar.
Exempel på förbjuden försäljning och tillverkning är: droger, alkohol, tobak, spel och
dobbel, vapen eller redskap för kampsporter samt import av plagierade erkända märken
och dylikt. Vid tveksamma fall beslutar regionchef, styrelse och/eller Ung Företagsamhet i
Sverige om en affärsidé ska godkännas eller ej.
Utöver ovanstående motsäger sig Ung Företagsamhet affärsidéer som strider mot de
mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Affärsverksamheten får inte
sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk
tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning.
Försäljning av material som kan tolkas som pornografi får inte förekomma.
Affärsidéer som syftar till att UF-företaget agerar festarrangör kräver att företaget kan
garantera att brand- och säkerhetsföreskrifter följs.
Vinst är ett av syftena med UF-företaget. Socialt entreprenörskap ses oftast som ett
företag där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan
också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle;
lokalt, regionalt eller globalt. Dock måste företaget vara ekonomiskt hållbart och
generera ett positivt resultat genom företagets affärsidé och verksamhet.
Workshop - affärsplan
• Välj EN av era affärsidéer/produkter
• Säljargument – tre starka
• Marknadsförings-/Försäljningskanaler
• Produktkalkyl
• Enkel resultatbudget
Driva företaget
Lokala, regionala, nationella och
internationella mässor och tävlingar
Tävlingar Dalarna
•
•
•
•
•
•
•
•
Årets Vara
Årets Tjänst
Årets Säljare
Årets Monter
Årets UF-företag
Årets Hantverk
Årets Produktutveckling
Hållbart företagande
•
•
•
Årets Logotyp
Årets Affärsplan
Årets Årsredovisning
•
Årets UF-företag lokalt
•
•
•
Årets UF-lärare
Årets UF-skola
Årets resa
Några av vinnarna i Dalarna
2014/2015
Avveckling
Avveckla UF-företaget
•
Leverera beställningar
•
Sälja slut på lager
•
Betala leverantörer och andra skulder
•
Få betalt från kunderna för de sista fakturorna
•
Se till att bokföringen är i ordning inför bokslutet
•
Göra bokslut (resultat- och balansräkning)
•
Sammanfatta året i en årsredovisning
•
Ladda upp årsredovisningen på UF-webben
•
Ingen ”avregistrering” görs i UF:s register
•
Bolagsstämma
•
Återbetalning av riskkapital
•
Vinstdelning
•
Göra T2-blanketer (kontrolluppgift för skatt)
•
Avsluta eventuella konton hos banken
Årsredovisning
Ska minimum innehålla
•
-förvaltningsberättelse, dvs berättelsen om hur det
gått under året
•
- balansräkning och resultaträkning
•
- revisionsberättelse
•
- ska vara underskriven av samtliga medlemmar
och av UF-företagets ”revisor”, dvs
lärare/rådgivare eller annan
•
Ska även lämnas in/laddas upp till UF-kontoret
Obligatoriska moment – UF-intyg
• Digital registrering och betalning av
registreringsavgift
• Affärsplan
• Kontakt med rådgivare
• Minst 2 st säljtillfällen
• Årsredovisning (till UF)
• 3 tilläggsmoment
Workshop – marknadsföring &
mässa
• Logotyp
• Företags-/produktpresentation 2 min
(säljargumenten)
(ekonomi)
Tävling – ”Draknästet”