KlinSim 2015 Flyer 2 v150107

Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering avhåller
Det är med stor glädje a Sahlgrenska Akademins Klinisk Träningscentrum, Pediatriskt Kliniskt
Träningscentrum och Simulatorcentrum i Väst i samarbete med Försvarsmedicincentrum och
Simuleringsakuten bjuder välkommen $ll årets program.
Konferensen riktar sig $ll personal, studenter, lärare, beslutsfaare, $llverkare av träningsutrustning som har intresse av pa$entsäkerhet, verksamhetsutveckling och medicinsk pedagogik.
Öppning
Barbro Fridén, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Olle Larkö, Dekan , Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Simulatorträning inom Prehospital akutsjukvård
Lars Lundberg, Professor överläkare , Prehospital akutsjukvård med inriktning simulering, Högskolan i Borås
Forskning i Interprofessionellt lärande och simulering
Företrädare för SIM-IPL Madeleine Abrandt Dahlgren, Professor i medicinsk pedagogik, Ins*tu*onen för Medicin och
Hälsa, Linköpings Universitet och Li Felländer-Tsai, Professor överläkare CAMST, Karolinska Huddinge m.fl.
Kan simulering vara något för personcentrerad vård?
Axel Wolf, Fil. Dr. Sjuksköterska, Ins*tu*onen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin
Den virtuella pa!enten
Elenita Forsberg, Med. Dr. Sjuksköterska, Sek*onen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad
Färdighetssimulering - var står vi och vart ska vi gå?
Lars Lönn, Professor, overlæge, Karkirurgisk Klinik, Abdominal Centret/Diagnos*sk Center, Rigshospitalet, København
Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering jobbar för patientsäkerheten
i Sverige.
1 Det simulerande sjukhuset. Framtiden?
Simuleringsakuten, Skaraborgs Sjukhus Skövde
Föreningen samlar anställda inom landsting,
högskoler och näringsliv som jobbar med effektiva upplevelsebaserade inlärnings– och
utvärderingsmetoder. Dessa ger roliga, engagerande och utbytesrika läringstillfällen och
testmöjligheter. Det är fokus på hur individ
och interprofessionella team ökar såväl praktiska färdigheter som färdigheter i kommunikation, ledarskap och samarbete. Föreningen och konferensen är forum för kvalitetssäkring, utveckling och forskning inom detta expanderande, moderna och innovativa området. Har detta ditt intresse ser vi fram emot
att bjuda dig varmt VÄLKOMMEN!
2 Bättre debriefing med hjälp av video
Simulatorcentrum i Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
3 Deformera din patientsimulator - Lär dig av proffs
Titanenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
4 Att använda standardiserad patient
KTC Södersjukhuset
5 Hur blir färdighetsträning en självklarhet för läkare?
Med exempel från laparaskopisimulering
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
6 Innovation och utvärdering av simuleringsattrapp Erfarenheter från rektoskopi
Ulrika Smedh, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
7 Ut och rädda världen med försvaret? Simulera först!
Försvarsmedicincentrum, Göteborg
8 Hur integrerar vi färdighetsträning med teamträning?
Öppen diskussion mellan tillverkare och användare
9 Korta presentationer. Så här gör vi!
Berätta, lyssna och lär – från centrar i Sverige
Mera informa$on, program och anmälning:
www.klinsim.se