Bulletinen ________Nytta, Nöje och Hälsa

PRO – Bulletinen
________Nytta, Nöje och Hälsa________
Medlemsinformation för PRO Sundbyberg
Nr 1/2015
Jubilarer 2014
Foto: Kicki Lehnberg
___________________________________________________________
Utgiven av PRO Sundbyberg 2015-01-13 Org.nr: 815201-2202
Nästa utgivning: vecka 14, 2015
Ansvarig utgivare: Gun-Britt Sellin
Nästa sista dag för inlägg mm 2015-03-20
Expedition: Lötgatan 6, 172 74 Sundbyberg Telefon: 08-29 55 97
Bankgiro: 227 - 8026
E-post: [email protected]
Hemsida: www.pro.se/Sundbyberg
Redaktör: Kicki Lehnberg
Ordförande har ordet.
God fortsättning på det nya året
2015!
Ett innehållsrikt 2014 har passerat.
Våra medlemmar har inbjudits till
bl. a. medlemsmöten, måndags- och
onsdagsfika, ett antal trivselträffar,
resor, filmklubbens visningar och
deltagande i våra cirklar.
Stort intresse har visats för den nya
aktiviteten bowling och musiken
som återupptagits. Under hösten
avverkades en lyckad dartkväll
som återkommer under våren.
Våra medlemmar har i stort gett
oss mycket positiv respons på
föreningens arbete.
Under året har både EU- och
Riksdagsval genomförts varvid
vissa förändringar även berört oss,
t.ex. nya personer på poster inom
Landstinget.
Jag vill tillsammans med styrelsen
framföra ett stort tack till vårt
äldreombud Rigmor Hollsten, till våra
2
representanter i KPR John Johansson
och Hermine Meller, till Astrid
Stjärnfors och hennes medhjälpare i
filmklubben, som nu alla avgår efter
ett väl förrättat arbete och samtidigt
önska ersättarna all framgång med
det fortsatta arbetet. Vi vill också
framföra ett stort tack till cirkelledare
och övriga medhjälpare som gjort
att vi kunnat hålla igång alla våra
aktiviteter.
Till sist ett stort tack till alla er
medlemmar som varit med oss under
året som gått. Jag hoppas på glatt
återseende och att många fler, såväl
gamla som nya medlemmar, vill vara
med i våra träffar och aktiviteter.
Den 19 januari 2015 öppnar vi med
ÖPPET HUS kl. 13:00-15:00 i Lokalen
Lötgatan 6.
Gun-Britt Sellin
3
Ordförande
Sekreterare
Studieorg.
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Suppleant
Suppleant
Valbereningen
Valberedningen
Valberedningen
Hemsida
Äldreombud
tel: 550 842 22
tel:
Inger Idman Nilsson tel:
Kicki Lehnberg
tel: 28 64 73
Barbro Eriksson
tel: 733 12 21
Arne Svensson
tel: 628 27 90
Kerstin Karlsson
tel: 639 86 02
Siv Hugosson
tel: 628 07 37
Ilona Häggblom
tel: 29 79 57
Valter Andersson tel: 760 69 90
Rigmor Hollsten
tel: 29 47 18
Inger Lindén
tel: 583 570 91
Märta Söderberg tel: 28 81 14
Linnéa Sundqvist tel:
Kai Dittmer
tel:
Karin Olelind
tel: 98 26 36
Mona Blomgren
tel:
Kjell Häll
tel: 28 22 32
Rigmor Hollsten
tel: 29 47 18
Gun-Britt Sellin
Ingrid Courtar
PRO Styrelse och funktionärer
070 - 376 11 26
072 - 240 66 80
0700 - 87 59 37
070 - 740 16 46
073 - 630 57 58
0739 -90 48 34
070 - 782 22 17
076 - 800 16 17
070 777 64 77
0730 - 64 05 81
0708 - 14 35 99
070 - 341 80 35
070 - 440 39 62
0731 - 42 85 79
073 - 907 88 23
073 - 930 82 66
076 - 238 18 87
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Skvadronsbacken 43, 174 47 SBG
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Trädgårdsgatan 9, 172 38 Sbg
Skogsbacken 22, 172 41 Sbg
[email protected]
Björkhagsvägen 30, Sbg
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jubileumsfest den 30 oktober.
Alla som fyllt 80 år, 90 år och 100 år under året
var inbjudna till jubileumsfest. Där det bjöds på
potatisgratäng och kallskuret.
PRO skickar ett stort Grattis till Er alla!
Resa till Julita Gård 9 november
Klockan 08.00 avgick bussen med 34 stycken
glada resenärer.
Klockan 10.00 var det dags för kaffe på Åsa
folkhögskola i Sköldinge, där vi också fick en
demonstration av Cloudberrys sängkläder i
mjukaste merinoull. Klockan 12.00 var det dags
för lunch och vi serverades kåldolmar med lingonsylt. Efter avslutad lunch
var det dags att åka mot Julita Gård.
Vädret var kyligt och regnet hängde i luften, men vad gjorde det.
Framme vid Julita Gård gick vi runt och tittade på hantverk och provsmakade
ost, lax, korv, choklad mm. Julita Gård visade sig vara ett stort område med
mycket hantverk och flera matbodar.
Den 13 november 2014, PUB Afton i Folkets
Hus.
40 personer fick njuta av hemlagad sjömansgryta och några trevliga timmar tillsammans.
Den 20 november besökte vi Solna Brandstation.
Vi fick först se en film där vi lärde oss att det är mycket
viktigt att vi har en fungerande brandvarnare. Brandvarnaren ska varje kvartal kontrolleras att den fungerar. Vi
blev också uppmanade att aldrig ladda någon apparat eller maskin, när man inte är hemma, inte heller köra diskeller tvättmaskin på natten, stänga TV:n med avknappen
och tipset att använda timer på spis och kaffebryggare..
Efter filmen fick vi en visning runt på brandstation och
information hur brandmännen arbetade i olika team.
4
Dartkväll den 20 november
9 personer deltog i Dartkvällen. Vi hade en
mycket trevlig kväll och mästare denna kväll
blev Lennart Lehnberg tätt följd av Barbro
Eriksson.
Julmiddag den 5 december
I år stannade vi kvar i Sundbyberg och åt julbord
på Arnest ”tidigare Lorry” Vi serverades ett mycket gott julbord med sill, lax, olika syltor, köttbullar,
prinskorv, Janssons frestelse, revbensspjäll med
tillbehör mm. Till efterrätt fanns det tre olika sorters tårter att välja på.
Lucia i Folkets Hus den 11 december
22 förstaklassare kom och lussade för oss.
Restaurangkväll på Arnest, Fredsgatan 6
Vi var 24 stycken som åt middag tillsammans. Vad vi tyckte om restaurangen
ser du i sammanställningen nedan.
Tidigare sammanställningar, se vår hemsida under flik ”verksamhet”.
Restaurang Arnest
Mycket nöjd
Nöjd
Ej nöjd Blank
Restaurangens placering
82%
18%
10%
0%
Var maten god?
77%
23%
0%
0%
Var det lätt att hitta mat som du tyckte
om?
59%
41%
0%
0%
Var du mätt när du lämnade restaurangen? 64%
32%
4%
0%
Vad tyckte du om personalens bemötande?
68%
27%
5%
0%
Var det rent i restaurangen?
77%
9%
0%
14%
Utrymmet i restaurangen?
68%
18%
14%
0%
Utrymme toaletter?
36%
23%
5%
36%
Ljudnivån i restaurangen
68%
27%
5%
0%
Totala intrycket
50%
41%
0%
9%
5
Hildasholm i Leksand 16 juni, avresa från Lötgatan 6 kl. 08.30
Under resans gång stannar vi i Avesta och får en guidning av Vincentparken
samt att kaffe och smörgås serveras. Färden går vidare via Borlänge, Leksand och Hildasholm, som var Axel Munthes morgongåva till sin hustru Hilda
Pennington-Mellor att ha som sommarställe. Hildasholm blev sedan herrgård,
ritad av arkitekten Torben Grut som också var arkitekten bakom Solliden och
Stockholms stadion. Guidad visning ges av stora huset samt egen tid i parken.
Lunch serveras på restaurangTallkrogen i Gräv.
Pris inkl. två visningar, förmiddagskaffe och lunch 695 kronor
Anmälan till Ilona Häggblom senast 15 maj, telefon 08 - 29 79 57 eller 0731 428 579 eller via mail [email protected]
Moas torp 29 september 2015, avresa från Lötgatan 6, kl. 08.30
Moas torp i Johannesdal är en av vårt lands mest besökta författarbostäder. Hon flyttade hit som nittonåring och väntade sitt första barn med Karl
Johansson. Sex år senare har hon fött fem söner. Det var också på Johannesdal som Harry Martinsson, Moas make under elva år, Harry Martinsson,
utvecklade sitt författarskap. Under 30-talet blev torpet mötesplats för
många av de unga författarna. Här får vi en guidad visning innan vi åker
vidare till Hembygdsgården. Även här blir det en guidning före lunch på
Restaurang Hembygdsgården. På hemvägen besöker vi Sorunda kyrka, en
av Södermanlands största kyrkor.
Pris inkl. två visningar, förmiddagskaffe och lunch 695 kronor
Anmälan till Ilona Häggblom senast 25 augusti, telefon 08 - 29 79 57 eller
0731 - 428 579 eller via mail [email protected]
Obs! Anmälan är bindande och ev. återbud skall
meddelas senast en månad före avresa.
6
Kallelse till PRO Sundbybergs årsmöte
den 5 mars 2015, kl. 13.15 i Folkets Hus
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av två justerare att justera dagens protokoll tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängden
7. Årsmötets behörigande utlysande
8. Fastställande av styrelsens årsberättelse:
a) verksamhetsberättelsen
b) ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens resultat
12. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2014
13. Fråga om eventuellt arvode för styrelsen
14. Val av styrelseledamöter
a) Ordförande 2 år
b) 2 ledamöter 2 år (2 ledamöter, 1 år kvar)
(kassör och sekreterare, 1 år kvar)
15. Val av 3 suppleanter 1 år
16. Val av 2 revisorer för 2 år/2 revisorsuppleanter för 1 år
17. Val av 3 personer till valberedning, varav en sammankallande för 1 år
18. Val och nominering av ombud
a) PRO distriktets årsmöte, 3 ombud och 3 ersättare
b) ABF:s årsmöte 2015, 1 ordinarie och 1 ersättare
c) Folkets Hus årsmöte 2015, 2 ombud och 2 ersättare
19. Övriga i tid till styrelsen anmälda skrivelser/motioner
20. Mötets avslutning
Efter mötet finns utrymme för information och övriga frågor samt lotteridragning
Sista dagen för motioner är den 18 februari 2015
Handlingar kommer att finnas på expeditionen 18 februari 2015.
7
Professionals for Business People
Roijal Golden
Salong
Roijal Golden Salong
Varmt Välkomna
Roijal Golden Salong
Fredsgatan 12
172 33 Sundbyberg
Telefon:
08-44 222 00
[email protected]
Nagelförlängning
Elevbehandling
Påfyllning
Manikyr
Manikyr m Fransk
Permanent nagellack
Nagelförlängning
660:Nagelförlängning 660:-
Nagelskolan
fördig
dig- - vi bryr oss om våra elever!
Nagelskolan för
Kontakta
merelever!
information
vi bryr ossoss
omför
våra
Kontakta oss för mer information
660:- (återbesök 550:-)
Butik samt
butik finns! KvalitetsButik samt Internet
butikInternet
finns! Kvalitetspro350:550:produkter
till lågt
pris.
dukter
till
lågt
upphandlade
priser
120:Behandlingar
är ni välkomna
Behandlingar är
ni varmt välkomna
att bokaatt boka hos
180:oss Golden
på Roijal
Golden
Salong, Sundbyberg
400:- (ca 2 v.)
hos oss på Roijal
Salong,
Solna
(Valfri dekor ingår i våra priser)
För bokning och övrig prisförågan kontakta gärna oss per telefon
08 – 44 222 00 eller 076-060 15 40
Professionell hand– och nagelvård för dig som vill ha
Varmt Välkomna!
vackra naglar och händer
Vi utför även hembesök vid minst 3 deltagare närvarande tillkommer
inga extra kostnader för hembesök.
Ni kan även boka familjekvällar, födelsedags anordningar mm.
Kontakta oss för mer info alt bokning.
Den 25 februari klockan 15.00
är ni välkomna till er lokal på Lötgatan 6. Vi kommer att ha representanter som utför professionell hand- och nagelvård , för att göra era
naglar och händer vackra.
Priser se ovan.
Anmälan senast 15 februari till PRO, i pärmen på expeditionen, via
mail eller telefon.
8
Hollands Tulpaner
12/4 och 19/4 – 6 dagar, avresa från Stockholm kl 8.30
Följ med på en härlig vårresa till tulpanparadiset Holland. I den
välkända blomsterparken Keukenhof insuper vi blomsterprakten.
Naturligtvis ingår en båttur på kanalerna i Amsterdam. Resan går
med buss så att vi även upplever Sverige när det är som vackrast.
Söndag. Färden går till Stavsjö där vi stannar för möjlighet till kaffe. I
Ödeshög stannar vi för tillfälle till lunch. Väl framme i Trelleborg går vi
ombord på något av TT-lines finaste fartyg, tilldelas våra hytter och samlas för
gemensam middag (klockan 20).
Måndag. Frukost serveras ombord och båten anländer till Travemünde. Vi
passerar Groningen och Leeuwarden innan vi tilldelas våra rum för tre nätter
på fyrstjärniga Grand Winston Hotel i Rijswijk, trakten av Den Haag. Tre rätters
middag dukas fram i hotellets restaurang klockan 19.30.
Tisdag. Frukost serveras och så är det dags att åka till Blomsterparken
Keukenhof! Vi njuter av den fantastiska tulpanprakten.
Onsdag. Frukost serveras och idag hägrar en tur till Amsterdam!
Museientréer ingår ej i resans pris. Åter på vårt hotell dukas tre rätters
middag fram i hotellets restaurang.
Torsdag. Frukost serveras och sedan är det dags att ta farväl av Holland för
denna gång. Vi stiger ombord på TT-Lines fartyg där middag serveras i form av
buffé inkl. vin/öl och sedan väntar en god natts sömn.
Fredag. Frukost står framdukad och båten angör kajen i Trelleborg. Vi åker
samma väg hem som vi åkte på utresan.
Pris: 7 990:- per person i dubbelrum/hytt
Enkelrums/hyttstillägg: 350:- per natt
I priset ingår:
-Buss enligt program inkl kostnader för chaufför och vägskatter
-Reseledare
-Övernattning två nätter på båt och tre på angivet hotell
-Samtliga middagar varav två på båten som inkluderar vin/öl
-Frukost X 5
-Entré till Keukenhof
-Entré och rundvisning på Royal Delft
-Kanaltur i Amsterdam
Anmälan görs i pärmen på expedition senast den 9 februari.
9
”KOLL PÅ LÄKEMEDEL”
PRO, SPF och Apoteket AB har 2013och 2014 fått medel av Regeringen för att göra en
undersökning av medicinanvändningen hos personer 80 år och äldre.
Undersökningen omfattar hela Sverige med hjälp av data från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Resultaten uttrycks som två nyckeltal:
Nyckeltal 1: Andel av befolkningen 80+ i kommunen som under ett kalenderår från
apotek hämtat ut 10 eller flera läkemedel på recept (multimedicinering)
Nyckeltal 2: Andel av befolkningen 80+ i kommunen som under ett kalenderår från
apotek hämtat ut läkemedel som enligt Socialstyrelsen ”bör undvikas” vid behandling av äldre (olämpliga läkemedel)
Syftet med undersökningen ”koll på läkemedel” är att till år 2017 halvera ”multimedicinering” av personer 80 år och äldre och att halvera användningen av ”olämpliga läkemedel”
Vidare är målet att alla över 75 år med 5 eller flera läkemedel på recept skall erbjudas en årlig läkemedelsgenomgång där den ”egna läkaren” fungerar som dirigent och
tar ansvar för individens hela läkemedelsbehandling.
Äldre får ofta problem med läkemedel, de är känsligare, deras lever och njurar har
mindre funktion och doseringen är osäker. Ordination av flera olika läkare försvårar
uppföljning och helhetsbedömning av medicineringen.
Forskning kring äldres sjukdomar och läkemedelsbehandling har låg prioritet.
Här följer en sammanställning över undersökningsresultaten för Sundbyberg:
Andelen % av befolkningen 80+ med 10 eller flera läkemedel på recept år 2013
Sundbyberg 54,8 % som ligger bland de 10 högsta i landet. Medelvärde i riket 46,1%
Andel % av befolkningen 80+ med 10 eller flera läkemedel på recept i Stockholms län:
Kommun
År 2010
År 2011
År 2012
År2013
Sundbyberg
50,2
51,5
53,8
54,8
Solna
49,3
49,1
49,3
48,5
Snitt i länet
48,0
47,9
48,5
48,5
Snitt i riket
45,9
45,8
46,1
46,1
Andel % av befolkningen 80+ med olämpliga läkemedel i Stockholms län:
Sundbyberg
31,7
29,6
28,2
24,4
Solna
29,5
29,9
26,2
25,3
Snitt i länet
28,2
27,8
26,4
24,0
Snitt i riket
31,8
30,4
27,0
23,5
Undertecknad har deltagit i två konferenser/genomgångar om ovanstående
undersökningar där Apoteket AB (det statliga) informerade om att de erbjuder en
årlig medicingenomgång för personer 75 år och äldre som har 5 eller flera mediciner
på recept. I Sundbyberg har dessutom Apotek Hjärtat lämnat samma erbjudande.
Genomgång kan ske efter tidsbokning i samband med uthämtning av medicin.
Tel: Apotek Hjärtat 010 499 1434 Kontakt; Tara Tawfique
Sundbyberg i december 2014/Rigmor Hollsten
10
Nya medlemmar oktober - december 2014
Britt Ander
Åsa Bergerheim-Palmcrantz
Ole Cederberg
Siw Ericson
Birgitta Eriksson
Bo Meuller
Gunilla Nilsson
Berith Norberg
Gun Spångberg
Birgitta Widmark
Under tiden har 3 personer avlidit.
Den 12 mars klockan 10.00 - 12.00 Hjärt- och
lungräddning i lokalen på Lötgatan .
Brandskyddsföreningen kommer att utbilda oss i hjärtoch lungräddning.
Vid ett hjärtstopp ökar risken att dö med 10 procent för
varje minut som går innan behandling startar. Det är med
andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter i gång HLR,
hjärt- och lungräddning. Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp
utanför sjukhus – du kan vara den som kan ingripa.
Ingen kostnad
Anmälan senast 2 mars i pärmen på expeditionen, via mail eller telefon.
Max 20 personer
Har du frågor om äldreboende, hemtjänst, hjälpmedel eller
något annat ?
Om du själv inte kan eller vill kontakta kommunen finns äldreombud som för din talan.
Äldreombudet har tystnadsplikt och du behöver inte ha
uppnått en viss ålder för att få hjälp.
Äldreombud Susanne Shelley , PRO telefontid tisdag, onsdag, torsdag kl 14.00 – 16.00
Telefon: 08-087 59 37 E-post: [email protected]
11
Medlemsmöten
Alla medlemsmöten äger rum i
FOLKETS HUS på Sturegatan 12
inne på gården kl 13.15 - 15.15.
Program till medlemsmöten våren 2015.
Torsdagen den 5 februari
Ej klart i skrivande stund. Vår förhoppning är
att det ska komma en representant från Sundbybergs museum. Pga juluppehåll har vi ej fått
något svar ännu på vår förfrågan. Information
kommer att finnas på expeditonen och på hemsidan när ämne är fastställt.
Kostnad 40 kr.
Torsdagen den 5 mars
Årsmöte med sedvanliga val, årsberättelsen och bokslut för 2014.
Torsdagen den 9 april, dietisten Josephine Garpsäter. Kostnad 40 kr.
Trippelskrapet
Du vet väl att du kan lösa in dina trippelskrapslotter i
PRO-lokal Lötgatan 6,
måndagar och onsdagar kl 13.00-15.00. Kassör Kicki Lehnberg hjälper er med lotterna.
Bingo
vår
Bingo startar 30 januari
Ytterligare dagar 6 februari,
13 februari, 20 februari, 27 februari,
6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars,
10 april och avslutas den 17 april.
Våfflor serveras första onsdagen i månaden i vår lokal på Lötgatan 6  
kl 13.00 - 15.00, kostnad 20 kr.
onsdagen den 4 februari
onsdagen den 4 mars
onsdagen den 1 april
12
Restaurangkvällar
29 januari, klockan 17.00, ses vi på
Restaurang Boulevard, Esplanaden 18
23 februari, klockan 17.00, ses vi på
Restaurang Rosina, Kyrkogatan 13
25 mars, klockan 17.00, ses vi på
Restaurang Phuket Island, Stationsgatan 1
Ingen föranmälan behövs
Sundbybergs Köksbryggeri på Sturegatan 41
Nytt besök 6 februari 2015 klockan 16.00. Max 20
personer. Kostnad 200 kr, provning av 3 sorters öl
ingår i priset.
Anmälan görs senast den 30 januari, som vanligt till
expeditionen via mail, telefon eller besök.
Välkommen till våra Trivselkvällar på Lötgatan 6
Ärtsoppa den 12 februari 2015, kl 15.00
Ärtsoppa med Punsch
Kostnad 60 kr
Anmälan senast den 9 februari 2015. i vår pärm på expeditonen, telefon eller via mail
Räkafton den 12 mars 2015, kl 15.00
Räkor, pain riche och ost
Kostnad 80 kr
Anmälan senast 9 mars 2015,
i vår pärm på expeditionen, telefon eller via mail
Välkomna till Dartkvällar på Lötgatan!
Vi fortsätter med Dartkvällar I trevligt sällskap för att kasta
några pilar och om du blir törstig finns dryck att inhandla.
18 februari klockan 17.00 och 26 mars klockan 17.00
Kostnad 30 kr
Anmälan kan göras i vår pärm på expeditionen, telefon eller via mail
13
Aktuellt från Filmklubben
PRO:s filmklubb fortsätter samarbetet med ABF Sundbyberg.
Vi får till en kostnad av 50 SEK per person/år se de filmer som vi själva
väljer ut.
Vi visar våra filmer i ABF:s biosalong och sitter i bekväma
biograffåtöljer.
Den 19 februari visar vi
Mig äger ingen
En gripande, varm och humoristisk berättelse om
5-åriga Lisas villkorslösa kärlek till sin alkoholiserade
pappa.
Den är fritt baserad på Åsa Linderborgs kritikerrosade
roman.
Skådespelare: Mikael Persbrant, Tania Lorentzon,
Sten Ljunggren.
Mycket sevärd!
Filmdagar som följer är: 19 mars och 23 april
Filmerna visas kl.14.00
Priset är 30 kr och inkluderar kaffe och lunchsmörgås.
Vi träffas kl. 12.30 i ABF:s kafeteria, Esplanaden 3 C
Anmälan krävs: expeditionen tel. 29 55 97 .
Välkomna
Inger Lindén, Ragul Lundin, Siv Hugosson, Siv Blomgren och
Lena Larsson
14
Kalendarium
Dag
Tid
Aktivitet
Plats
19 januari
29 januari
30 januari
5 februari
6 februari
6 februari
12 februari
13 februari
18 februari
19 februari
20 februari
23 februari
25 februari
27 februari
5 mars
6 mars
12 mars
12 mars
13 mars
19 mars
20 mars
25 mars
26 mars
27 mars
9 april
10 april
12 april
17 april
13.00
17.00
13.00
13.15
13.00
16.00
15.00
13.00
17.00
14.00
13.00
17.00
15.00
13.00
13.15
13.00
10.00
15.00
13.00
14.00
13.00
17.00
17.00
13.00
13.15
13.00
08.30
13.00
Öppet Hus
Restaurangkväll
Bingo
Medlemsmöte
Bingo
Köksbryggeriet
Ärtsoppa
Bingo
Dart
Film
Bingo
Restaurangkväll
Nagelvård
Bingo
Årsmöte
Bingo
Hjärt- och lungräddning
Räkafton
Bingo
Film
Bingo
Restaurangkväll
Dartkväll
Bingo
Medlemsmöte
Bingo
Holland resa
Bingo - avslut
Lötgatan 6
Boulevard
Lötgatan 6
Folkets Hus
Lötgatan 6
Sturegatan 41
Lötgatan 6
Lötgatan 6
Lötgatan 6
ABF Biosalong
Lötgatan 6
Rosina
Lötgatan 6
Lötgatan 6
Folkets Hus
Lötgatan 6
Lötgatan 6
Lötgatan 6
Lötgatan 6
ABF Biosalong
Lötgatan 6
Phuket Island
Lötgatan 6
Lötgatan 6
Folkets Hus
Lötgatan 6
Stockholm
Lötgatan 6
15
B
FÖRENINGS-
BREV
Klister etikett med adress
ÖPPETTIDER LÖTGATAN 6
Måndag och onsdag kl 13.00 - 15.00 är expeditionen öppen. Då är även kassören på expeditionen.
Kaffeserveringen är öppen måndag och onsdag samma tider.
Du är alltid välkommen.
Senior Yoga
Måndagar kl.16:00-17:00
100 kr / gång
Lär dig att andas bättre ihop med
långsamma och mjuka rörelser.
Vi använder stolar om du har svårt
att sitta på golvet.
Ingen föranmälan behövs, det är
bara att dyka upp!
Om du har frågor kan du ringa eller
maila till:
Mias Yogastudio
Besöksadress: Kyrkogatan 5 A
i Sundbyberg
Tel: 0708-81 26 66
Mail: [email protected]
16