Förskolan stängd

Förskolan stängd
Måndagen den 7 december 2015
kommer Karlsro förskola att vara
stängd.
Behöver du förskoleplats?
Behöver du plats på förskola denna dag, anmäl ditt behov på
kommunens webbplats www.halmstad.se. Du kan också
scanna QR-koden här till höger med en QR-läsare (app) i din
telefon för att komma direkt till webbsidan. Du anmäler enkelt
ditt behov via formuläret. Har du inte tillgång till internet kan
Halmstad direkt 035-13 70 00 hjälpa dig att fylla i formuläret.
Ditt behov av plats på annan förskola behöver du anmäla i god tid, gärna minst två
veckor innan stängningsdagen.
Förskolor och fritidshem har rätt att stänga fyra gånger per år
för att ge personalen möjlighet att fortbilda sig.