Konsultprofil - Fredrik Bräutigam

Konsultprofil - Fredrik Bräutigam
• INTRODUKTION
Fredrik är en noggrann och kvalitetsmedveten mjukvarudesigner och utvecklare med starkt
användarfokus och mångårig erfarenhet inom inbyggda system.
Han rör sig med bekvämlighet hela vägen från lågnivåprogrammering av drivrutiner till
objektorienterad applikationsutveckling och användargränssnitt i allsköns mjuk- och
hårdvarumiljöer.
Han har ett brett teknikintresse både professionellt och privat, och är nyfiken på nya områden.
Genom åren har hans självstudier handlat om bl.a. konfiguration och administration av Linuxoch FreeBSD-system, programvaruutveckling för Mac OS X och iOS, 3D-modellering i
Sketchup, Rhino 3D och Autodesk Fusion 360, design för formgjutning, metoder för rapid
prototyping med 3D-skrivare och CNC-fräsning, och en hel del annat smått och gott.
Fredrik brinner för teknisk elegans.
Han ägnar fritiden åt familjen, körsång och modelljärnväg i modulform.
• KOMPETENSOMRÅDEN
- Mjukvarukonstruktion
- Embedded SW
• METODER OCH VERKTYG
Verktyg/Metodik/Teknik
- Eclipse, Xcode, Visual Studio
- Mercurial, Git, Subversion, CVS
- FreeRTOS, iOS
- Mac OS X, FreeBSD, Linux
- Agila metoder: Scrum, Kanban
- Cortex M3, Freescale Coldfire, ARM7, Atmel AVR
- CAN, SPI, I2C, USB, RS232
- TCP/IP, UDP/IP
Mjukvaruutveckling och design
- Inbyggda system
- C, C++, Swift, Objective C, C#
Roller, produkter/system och kunder
- Utvecklare och designer av kommunikationsplattform för dörrsystem. - ASSA ABLOY
- Utvecklare av telematiksystem - Volvo Technology
• UTBILDNING
- Hård- och mjukvaruorienterade kurser 55 p inom ramen för civilingenjörsprogrammet för
datateknik, Chalmers, Göteborg (1992-1997)
- Isländska 10 p, Göteborgs Universitet
BEROTEC AB
GÖTEBORG
Kontakt:
Urban Rystedt
Sida 1/3
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Fredrik Bräutigam
• SPRÅKKUNSKAPER
- Svenska - modersmål
- Tyska - enklare konversation
- Isländska - grundläggande
- Engelska - mycket god
- Franska - mycket god
• ANSTÄLLNINGAR
- Egen verksamhet, Berotec (2014)
- Senior embedded software engineer, ASSA ABLOY (2006-2013)
- Embedded software engineer, Volvo Technology AB (1997-2006)
- Helpdesk, Chalmers (1996-1997)
- Astra Hässle (1993-1995)
• EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Embedded software engineer
RTI Electronics AB
2014/01 -2014/02
Optimerat källkod i C för Freescale Coldfire och utfört praktiska prestandamätningar
av hantering av bl.a. SPI, I2C, RS232, USB och Bluetooth. Målet var att undersöka om det var
möjligt att utöka en befintlig produkt med streaming av data över Bluetooth.
Embedded software designer and lead developer, Hi-O
ASSA ABLOY AB
2006/06 -2013/06
Designat och programmerat mjukvarubibliotek för Hi-O i C. Hi-O är ASSA ABLOYs
koncerngemensamma CAN-baserade system för kontroll, konfigurering och diagnostik av
enheter i dörrar. Programvaran för detta system utvecklas på ASSA ABLOYs
koncerngemensamma R&D-enhet och används sedan av koncernens olika produktbolag. ASSA
ABLOYs produktbolag använder sig av ett flertal olika hårdvaruplattformar och MCU-familjer.
Det var alltså en nödvändighet att redan från början designa Hi-O med maximal portabilitet i
åtanke. Denna design finslipades med tiden. Stöd för nya plattformar kunde efterhand läggas till
med en mycket begränsad arbetsinsats. Genom åren har Hi-O portats till bl.a. AVR, ARM7,
ARM9, Coldfire och Cortex M3. En central uppgift var att förbättra den befintliga
kommunikationen och införa ny funktionalitet i dörrsystemet samtidigt som man
behöll kompatibilitet med produkter som redan fanns på marknaden. I samband med ett
tekniksprång inom koncernen var Fredrik också central i arbetet med att förändra
Hi-O-bibliotekets design. Den ursprungligen pollande och monolitiska programvaran
omformades till att bli händelsestyrd och flertrådad. Detta gjordes först i begränsad omfattning
för Embedded Linux, och senare fullt ut för FreeRTOS. Fredrik drev också ett målmedvetet
arbete för att förändra Hi-O-bibliotekets API:er från att exponera tekniska detaljer och
egenheter i kommunikationen till att istället fokusera på de uppgifter som produktbolagen ville
utföra med hjälp av biblioteket. Utöver detta har han också deltagit i utvecklingen av olika
Windows-baserade konfigurationsverktyg för Hi-O. Denna utveckling har skett i Visual C++,
C# och WPF.
Sida 2/3
BEROTEC AB
GÖTEBORG
Kontakt:
Urban Rystedt
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Fredrik Bräutigam
Embedded software developer
Volvo Technology AB
9703 -0605
Specifikation och utveckling av fordonsburna applikationer och användargränssnitt för telefoni,
fleet management och telematiktjänster. Fredrik designade och utvecklade det grafiska
gränssnittet i generation 2 av Volvos fleet management-system Dynafleet. Denna utveckling
skedde i C++.
Han har arbetat med simulering och C-kodsgenerering av användargränssnitt för ett flertal
integrerade telefoner i lastbilar och personbilar.
Han har även deltagit i utvecklingen av Volvo Personvagnars komponent för omborddiagnostik
enligt ISO 14229.
• KURSER I URVAL
- Safer C, 2004.
- Embedded Linux device driver training, 2010.
• FREDRIKS KÄPPHÄSTAR
- "Sedan" kommer aldrig. Gör det ordentligt redan nu.
- Det skall vara lättast att göra rätt.
BEROTEC AB
GÖTEBORG
Kontakt:
Urban Rystedt
Sida 3/3
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se