Välkommen till Gullmarsgymnasiet på Campus Väst i Lysekil!

Välkommen till Gullmarsgymnasiet på
Campus Väst i Lysekil!
Vi startar skolåret den 18 augusti med upprop i Gullmarsgymnasiets aula
följande tider:
Industriprogrammet, Teknikprogrammet, Naturvetarprogrammet och Byggoch anläggningsprogrammet kl. 10.20
Samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, Elprogrammet och Restaurang –
och livsmedelsprogrammet kl. 10.45
Marina naturbruksprogrammet och Spetsutbildningen Marinbiologi kl. 13.00
Har du frågor om din skolstart eller annat så är skolledningen på plats igen den
27 juli och nås via kommunens växel 0523 613 000, lärarna börjar den 11
augusti.
Du som är berättigad till skolkort(busskort) behöver inte ansöka utan skolan
beställer till samtliga elever som är folkbokförda i Lysekils kommun och
uppfyller kriterierna. Skolkorten för elever i åk 1 skall hämtas i receptionen på
Campus Väst under vecka 33, tisdag – fredag 8.00-16.00. Elever som har
skolkort sedan tidigare kan hämta ut de nya korten vid senare tillfälle då de
gäller fram till den 15/9. Har ni frågor om skolkort/elevresor kontaktar Monica
Orrvad Ohlson på telefonnummer 0523-61 32 89 eller via [email protected]
Ha en go sommar så ses vi augusti!!
Rektorerna
Campus Väst, Rinkenäsgatan 2, 453 80 Lysekil, 0523-613500