K REHAB Öst

Individ och familj │ Vuxna
K REHAB Öst
HVB för vuxna med samsjuklighet
Målgrupp
Kvinnor och män, över 18 år, med särskilt stora
behov av individanpassad vård och behandling.
Insatser
Individanpassad behandling baserad på kognitiv
beteendeterapi (KBT). Behandlingen är individuell
men möjlighet att delta i mindre behandlingsgrupp
finns. På enhet Öst är personaltätheten och
kompetensen hög och vi kan arbeta med svårare
beteendestörningar och klienter som har ett större
omsorgsbehov. Funktionell beteendeanalys ligger
till grund för hur insatserna ska utformas och all
behandling är individuellt anpassad. Vi fokuserar
på att kartlägga funktionsnivå och problembeteenden för att sedan arbeta tillsammans med
klienten för att hitta nya och mer konstruktiva
strategier samt planera för hur insatser kan
utformas på hemmaplan för att bibehålla framsteg.
Vi kan göra fullständig neuropsykiatrisk utredning.
K REHAB baserar behandlingen på kognitiv
beteendeterapi, KBT, och vi erbjuder:
» Ett litet behandlingshem med hög personaltäthet och
»
»
»
»
»
»
erfaren personal som kan individanpassa evidensbaserade metoder och manualer.
Låg-affektivt bemötande. Där personal uppträder
lugnt, i syfte att minska stress och problembeteende.
Tydlig struktur med individuella dagsscheman som är
anpassade efter funktions- och motivationsnivå.
Praktisk terapi, där vi i vardagen och stunden kan
använda autentiska situationer till att få insikt och
träna på det som är svårt.
Behandling enskilt eller i liten grupp baserat på
evidensbaserade manualer (CRA, Återfallsprevention,
Färdighetsträning)
CogMed – webbaserad träning för arbetsminnet
Samtal och bedömning av psykiatriker och sjuksköterska för uppföljning av medicinsk behandling.
För mer information eller
placeringsförfrågningar:
Karolin Norlén
Placeringskoordinator
073-059 90 80
[email protected]
Maria Eklund
Föreståndare
070-302 25 49
[email protected]
Aktivitetscenter
På en yta om 400 kvm erbjuder vi möjlighet till
meningsfulla aktiviteter för våra klienter under
vistelsen hos oss. Här kan man bland annat
vara fysiskt aktiv i vårt gym, arbeta med
enklare snickerier eller skapande verksamhet.
K REHAB
Box 95
814 22 Skutskär
026-820 60
www.humana.se/Individ-och-familj
Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg.
Vi är en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden samt har skola för elever med
funktionsnedsättning. Vi är 14 000 medarbetare i Sverige och Norge som arbetar efter
samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Läs mer på www.humana.se.