Analpropp - MediCarrier AB

Analpropp
En unik problemlösare
·· Latexfri
·· Förhindrar avföringsläckage
·· Ökad frihet
·· Säker
Peristeen® analpropp
Avföringsinkontinens innebär nedsatt förmåga att hålla
tätt för gaser och avföring. Det är ett relativt vanligt problem, men de allra flesta söker inte hjälp utan försöker
dölja sina problem med egna lösningar. Men det behöver
inte vara så.
Peristeen analpropp används vid avföringsinkontinens.
Den förhindrar avföringsläckage men också lukt och
hudirritationer. Effektiviteten hos analproppen är dokumenterad i kliniska studier*. Den är tillverkad i ett mjukt
skummaterial och har ett polyesterband ingjutet i proppen.
Analproppen hålls sammanpressad av en vattenlöslig film
som löses upp när den kommer i kontakt med fukt och
värme från tarmen. Proppen vidgar sig, formar sig efter
tarmväggen och håller effektivt tillbaka avföringen.
Den klarar lös avföring, sitter säkert på plats.
Peristeen analpropp kan sitta applicerad i upp till
12 timmar innan den byts och kan tryggt användas
varje dag. Produkten är latexfri.
Peristeen®
analpropp
Längd Diameter
(mm)
(mm)
26
26
12
13
Diameter
Förp Coloplast
utvidgad (styck)
art nr
(mm)
37
20
014500
45
20
014510
*Referens:
W. Pfrommer, A. M. Holschneider, N. Löffler, B. Schauff, B. M. Ure. A new Polyurethane Anal Plug in the Treatment of Incontinence after Anal Atresia repair
(European Journal of Pediatric Surgery, October 2000:10, pp 186-190).
Miljöfakta
Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.
Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälso­tillstånd som är mycket personligt.
Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov.
Vi kallar detta intim sjukvård.
Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2011-08
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Produktion: Sandstens Tryckeri. 500 ex. SP2510
0543
Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Kundservice: 0300-332 99
[email protected]
www.coloplast.se