STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2015

PRO Enköping i samarbete
med ABF i Uppsala län
STUDIECIRKLAR
HÖSTEN 2015
1
PRO Enköping – Sveriges största PRO-förening!
PROs studiecirklar leds av PRO-medlemmar som inte har något
arvode, därför är de flesta studiecirklarna avgiftsfria för PROs
medlemmar.
Avgift för studiematerial/arbetsmaterial kan förekomma.
All studie- och kulturverksamhet sker i samarbete med ABF.
Välkommen med din anmälan!
För ANMÄLAN
- RING – expeditionen
tel. 302 37, den är öppen mån-fre 09.00-12.00
För INFORMATION (-ej anmälan) om
cirklarnas innehåll
- RING respektive cirkelledare.
PROs studiekommitté:
Studieorganisatör:
Lillemor Sjölund, 070 518 47 13
Kommittéledamöter:
Elsy Stenberg, 366 44
Gunnar Pedersen, 366 44
Curt Larsson, 344 25
Ingegerd Angsebo, 337 11
Agneta Sköldberg, 325 50
Eva Ringbom, 44 93 13
Adjungerade till kommittén:
Hamad Issa, ABF, 010 1990 451
Gunder Brandell, 070 649 86 34
2
DATA i ABFs lokaler
Alltmer information går via Internet, allt fler tjänster kräver tillgång till en dator och Internet.
Börja Du med! Du behöver ha en dator hemma för att träna
på det som du får lära dig under cirkelsammankomsterna.
Prova på Surfplatta
Vi har lånat några Ipad från ABF som du får testa på innan du köper en.
Start vecka 38 och 39
Pedersen/Brandell
366 44
KOM IGÅNG MED DIN SURFPLATTA!
Vi träffas 3 gånger. Ta med din egen platta!
onsdag - Ipad
13.00
Pedersen/Brandell
onsdag – Samsung m.fl. 15.30
Pedersen/Brandell
366 44
366 44
PROsIT
I datasalen – Windows 7
Höstens nya cirklar
måndag
tisdag
onsdag
08.30
11.00
11.00
Freddy Fredriksson
Berit Hansson
Ari Kunnari
070 299 2448
292 44
070 383 9952
PROsIT - Fortsättning (kan inte ta in nya deltagare)
tisdag
16.00
Inger Johansson
379 29
Data – Fördjupning (kan inte ta in nya deltagare)
tisdag
torsdag
08.30
16.00
Iris Säfve
Iris Säfve
356 77
356 77
13.30
Ari Kunnari
070 3839952
Gunder Brandell/Freddy
070 6498634
PowerPoint
onsdag
Excel - nyb/forts
onsdag
08.30
Data – motsvarande PROsIT 3 – för dig som vill
anmäla dig till Bildbehandling och Släktforskning.
torsdag
08.30
Birgitta Gunnarsson
BILDBEHANDLING
Sortera och redigera digitalfoton med
Photoshop elements (2 terminer). Under hösten pågår
termin 2 så därför blir det ingen ny cirkel denna termin.
3
FACEBOOK
Facebook, Twitter men vad är det? Kom igång – prova på!
Med egen dator.
Vi träffas 3-4 gånger, för att undersöka och prova.
onsdag
10.00
Stenberg/Säfve
366 44
SLÄKTFORSKNING
Du behöver datorvana för att delta i cirklarna.
Släktforskning - grund Nybörjare
torsdag
11.00
Birgitta Gunnarsson
Släktforskning - fortsättning
måndag
tisdag
torsdag
16.00
13.30
13.30
Ulla Authén Färnström
Elsy Stenberg
Stig Sköldberg
366 44
325 50
Släktforskning – fördjupningför deltagare med lång erfarenhet av släktforskning
fredag
11.00
Berntsson/Wikner
10.00
Åsa Hallberg
SPRÅK
Skriv ditt liv
fredag
Engelska fortsättning
måndag
tisdag
tisdag
15.30
10.00
13.00
Christer Andersson
Birgit Savolainen
Birgit Savolainen
Spanska fortsättning
onsdag
09.30
446508
070 7474984
070 7474984
- på Kryddgården
Teresa Aguilera
357 64
Tyska konversation
torsdag
08.30
K-G Fredriksson
Vi reser till London 26/11-30/11
Ring Christer Cedergren för information om resan.
Vi träffas 3 kvällar under hösten där vi planerar vad vi ska göra i London.
Ledare: Christer Cedergren
070 9230237
4
LITTERATUR – LANDSKAP
måndag
måndag
måndag
måndag
tisdag
torsdag
torsdag
Landskap
09.30
Enköpings historia 10.00
Carl Larsson vv 09.30
Enköpings historia 13.00
Diskussionscirkel 10.00
Vägen över isen 10.00
Svensk historia 10.00
M Albrektsson
076 8242567
Katarina Lindberg 070 6044475
Gun Windmar
070 6129076
Katarina Lindberg 070 6044475
Britt Thorsén
349 42
Bodil Ottosson
335 73
Bo Berglind
447174
Bokcirkel – Vi läser och diskuterar en bok
Vi träffas en gång i månaden och diskuterar en bok som vi läst.
Åsa Hallberg
UNG PÅ 50 och 60-TALET
måndag
10.00
Leif Eriksson
070 4135566
Fåglar- vi tittar och lyssnar på fåglar
Några träffar under hösten 2015 och våren 2016
Ledare: Tom Norling
VETT OCH WATT
Hur bra koll har du på din energianvändning? Vad kostar det? Ska man
byta elbolag? Vilka lågenergilampor ska man köpa när det t ex inte
längre heter 40 w? 4-5 träffar med ev. studiebesök.
torsdag
13.00
Jan Holmlund
070 6524184
FOLKHÄLSA - LIVET ÄR DITT!
"Hälsa betyder inte bara att du inte är sjuk.
Det betyder också att du ska må bra i kroppen,
själen och tillsammans med andra människor"
Torsdag
16.00
Gunder Brandell
5 träffar varannan vecka.
070 6498634
TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR
Hur får jag min pension att räcka? Vad gäller om jag blir ensam
och är gift eller sambo? Har jag rätt till bostadsbidrag?
Dag och tid meddelas under hösten. Anmäl ditt intresse nu.
5
Kommunkunskap
Vad är skillnaden mellan förvaltning och nämnd?
Vad bestäms var?
Gruppen bestämmer dag och tid
Ledare: Rolf Carlsson
Landstingskunskap
Vilka frågor handläggs och utförs av Landstinget.
Hur är landstinget uppbyggt? Vad bestäms var?
Gruppen bestämmer dag och tid
Ledare: Mats O Karlsson
Vård och omsorg
Vart vänder man sig när man behöver hjälp.
Vad är det för hjälp man kan få? Vad kostar det?
Gruppen bestämmer dag och tid.
Ledare: Rolf Smedberg
Aktiekunskap
onsdag
13.00
Italo Bedrina
440250
10.00
Kerstin Hesselbrand
070 3115423
Trafik
onsdag
KONSTHANTVERK
Oljemålning (vattenbaserad olja)
måndag
12.30
Irma Nilsson (Berit Wiberg) 070 9288929
Oljemålning/Akryl (vattenbaserad olja)
tisdag
13.00
David Littlewood
073 0455072
09.30
12.30
Sten Stabo (I-L Borén)
Curt Larsson
39441
34425
15.30
Marina Sundelius
446508
12.30
Ann-Marie Andersson
34227
09.00
Andersson (Lindqvist)
30237
Akvarellmålning
tisdag
torsdag
Stickcafé
måndag vv
Näversöm
tisdag
Vävning
tisdag
Nålfiltning
onsdag
14.00
Maud Helén
29009
onsdag
14.00
Kerstin Guldbrand
39234
Om intresse finns så startar vi cirkel i Våttovning, Anmäl intresse!
6
Handarbete med prat
onsdag
13.00
Irma Hellsten
34814
Träslöjd – på Kryddgården
måndag
onsdag
fredag
09.00
09.00
09.00
Hans Lindström
Mats Trogstam
Gunnar Andersson
414046
449213
070 9589213
Frivoliteter – på Kryddgården
onsdag
14.00
Teresa Aguilera
30237
Sidensjalsmålning
torsdag
13.00
Rosvall/Selinder
3-4 gånger. Flera starter under hösten
80200
Japanskt broderi
måndag
10.00
Anita Jofalk
293 22
MATLAGNING
Matlagning - för herrar
torsdag
08.30
Maj-Britt Pettersson
13.00
Sune Wennerstrand
Vinkunskap
måndag
070 5480723
DANS
Linedance
Finns intresse startar vi på nytt i höst. Anmäl ditt intresse
så återkommer vi med dag och tid.
Seniordans - Ljunggården
måndag
16.30
Guldbrand/Berglind
39234
- Nybörjare - Kom och prova på några gånger
Sittande dans - Ljunggården
torsdag
10.00
Kerstin Guldbrand
7
39234
"Dansa för livet" - Zumba
Vi dansar zumba till enkel koreografi och härliga rytmer.
Nya anmälningar till respektive ledare.
måndag
11.00
onsdag
10.15
fredag
12.00
Lokal: f.d. Volvotaket
Li och Anita
Sif och Kristina
Birgitta
070 8853956
070 3285078
416190
Bugg – vi lär oss dansa bugg (med inslag av foxtrot)
måndag
10.00
Hans Jäderqvist
070 6021022
Anmälningar helst parvis. Anmälan till PROs exp. tel. 302 37
MUSIK
PRO-kören
måndag
10.00
Rolf Carlsson
31707
Musik och sånggrupp - PROvisa
onsdag
09.15
Agneta Sköldberg
32550
Musikgrupp – pop, rock, jazz?
Är du också en som spelat och sjungit hela ditt liv men inte
är med i någon grupp längre?
Anmäl dig till PRO-exp. eller ring Lillemor, 070 518 47 13,
om du vill veta mer och kanske vara med och bilda en grupp
BRIDGE
– Nordisk Standard 2 -Nybörjare och fortsättning, ABFs lokal
fredag
09.00
Boris Pettersson 070 651 7211
STUDIEUPPTAKT
Fredag 14 augusti kl. 13.00
Ljunggården
8