Ladda ner och läs

egenkontroll
Ditt företags egenkontroll är ett verktyg för att skapa rutiner som möjliggör att
du upptäcker fel på utrustning eller felaktig hantering innan en skada skett. Det är
ett pågående arbete som planeras, genomförs, följs upp och kontinuerligt förbättras.
Det finns krav i miljöbalken på dig som är verksamhetsledare i ett anmälnings- eller
tillståndspliktigt lantbruk att utföra ett egenkontrollprogram för din verksamhet.
Vår erfarenhet är att många lantbruksföretagare har svårt att hinna med att dels
upprätta ett egenkontrollprogram och dels att säkerställa att det följs.
Hos oss får du:
–– Kunskap om vad som krävs av dig och din personal
–– En godkänd dokumentation inför kontroll
–– Stöd att skapa och följa rutiner
–– Genomgång i medarbetargruppen
–– Uppföljning och uppdatering
Våra miljörådgivare anpassar och skräddarsyr egenkontrollen till just din verksamhet och har ambition
att göra den lätt att följa även med avancerade regelverk och vid en omfattande verksamhet.
För mer information kontakta någon av våra miljörådgivare:
Anna Johansson, Skara 0511-34 58 57
Emma Holmgren, Österlen 0417-186 67
Henrik Prim, Kalmar 0480-42 18 52
Ingvar Persson, Umeå 090-10 80 75
Kristina Dieden, Örebro 019-16 83 67
Lina Johansson, Skara 0511-34 58 56
Petra Nilsson, Norrköping 011-19 49 27
LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 500 medarbetare.
Våra specialister och rådgivare inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling
finns på över 135 orter över hela landet.