Montageanvisning Time LED Infälld

Montageanvisning Time LED Infälld - Singel
Assembly instruction Time LED Recessed - Single
LÄGE 4 - Master Ds
LÄGE 3 - Ds, Dg, Lp
LÄGE 2 - E
LÄGE 1 - A
LÄGE 1
LÄGE 2
LÄGE 3
LÄGE 4
L-profilens och gavelbleckets
läge kan justeras i efterhand
vid behov
Antal armaturer per säkring / Number of luminaires per fuse
B10
B16
C10
C16
15
25
40
24
1 DALI-adress per armatur
1 DALI address per luminarie