En hundrastgård i Södra Sandby Lunds kommun

Bilaga 1 –Referensobjekt samt investerings- och driftkostnader
En hundrastgård i Södra Sandby Lunds kommun
Bilder från Google Maps
Grov uppmätning via Eniros karta ger
Ca 1700 m2
Ca 120 m2 btg-plattor
2 träd
6 stenar
2 betongrör
1 klätterträd som ligger på marken
2 planteringsytor m buskar ca 100 m2 totalt med
täckduk.
1 hundlatrin, liten
Dubbelgrind
1 skylt
1 soffa och bord
1 hundlatrin, stor
Bilder tagna 2015-05-26 AL
En variant av detta lämpligt för Eslövs kommun?
2
Hundrastgård: Yta 2000 m , omkrets 240 lm
Staket inklusive planka nere för att förhindra rymning
92600 kr
(Pris per löpmeter: 386)
Dubbelgrind
Plattyta 100 m
9000 kr
2
55800 kr
(Pris per m2: 558)
Hundlatrin, uppsatt på befintlig stolpe
2100 kr
Summa
159500 kr exkl. moms
Hundrastplats
Stolpar med skyltar, efter platsens behov, pris per st 2200
Hundlatriner, efter platsens behov. Latrin och ny stolpe 4300
Ett typfall:
4 hundlatriner och 4 informationsskyltar
Summa:
26000 kr exkl. moms
Driftkostnader
Hundrastgårdar
För dessa blir det en uppräknad/fördyrad drift då det är en yta med mycket hinder.
Gräsklippning inkl rensning per m2:
4,4 kr
Hårdgjorda ytor per m2:
4,5 kr
Hundlatrin per styck och år:
1 400 kr
Hundrastplatserna
De är enklare i drift då det i de flesta fall alla redan klipps en slinga för hundrastning.
För bägge varianterna så gäller tömning av hundlatriner kostar 1400 kr/st och år.
Arbetsmiljö
Gräsklippning inne på en hundrastgård är inte en uppgift som är bland de trevligare då det tyvärr
ligger mycket kvar efter hundarna.
(I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899 36 §) sägs att husdjur och andra
djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människor inte uppstår.)
Hur gör andra kommuner
Genom en fråga i nätverket så kom det in lika många varianter som svar. Ett genomgående svar var
att man hade väldigt dålig koll på kostnaderna för både anläggning och framför allt driften.
Helsingborg är den som gått längst, de tog bort alla för 20 år sedan men gör nu en rastgård per år och
då inte under 5000 m2.
De gamla så kallade ”hundtoaletterna”, små inhägnade områden med sandyta, har man tagit bort på
några håll på grund av ansamlingen av sjukdomsalstrare.