Inbjudan - Dialäsen

nu
!
B
ok
a
Dags för årets nätverksträff – låt dig inspireras på Chefsdagarna!
Dialäsens chefsdagar 2016
Mötet för sjuksköterskor med chef- eller ledaransvar inom njurmedicin och medlemskap i
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening SNSF. Boka Dialäsens chefsdagar 2016!
Anmälan före 1 oktober erhåller 400 sek rabatt på avgiften.
ONSDAG 27 JANUARI
12.45~13.00 G
emensam lunch
14.00–16.45 Orka som chef för att leda för bästa möjliga vård
Föreläsning av Boel Andersson Gäre, chef för
Futurum, akademin för hälsa och vård i Region
Jönköpings län och professor vid The Jönköping
Academy for Improvement of Health and Welfare. 2013 fick Boel utmärkelsen »Årets ledarskapsfrämjare» för viktiga insatser för att främja
ett gott ledarskap i sjukvården. Priset, som instiftats av Sjukvårdens ledarskapsakademi, är ett
Boel Andersson Gäre
särskilt pris för att uppmärksamma och ge röst
åt personer som främjar ledarskapsfrågorna i sjukvård och klinisk
forskning.
17.10 Power walk och guidning i Sigtuna
av de senaste forskningsresultaten och en gemensam diskussion
om dess betydelse för god och säker vård inom Njurmedicin.
SNFSs utbildningsgrupp: David Bilker sjuksköterska Eksjö, Pia
Johansson utbildningssjuksköterska Karolinska Stockholm, Annelie Jönsson utbildningsansvarig sjuksköterska Lund, Kerstin Lundström utbildningsledare Danderyd Stockholm.
11.30-13.00 Kommunicera som en chef!
Lär dig hantera översittare, avundsjuka och andra besvärliga beteenden på ett retoriskt vinnande sätt. Lär dig också de gyllene reglerna för hur
du får ditt budskap att landa snyggt. Föreläsare
Serena Mon de Vienne har en fil. kand i retorik,
hon föreläser och framträder som retorikexpert i
många sammanhang.
Serena Mon de Vienne
18.45 Mingel och middag
TORSDAG 28 JANUARI
08.30–11.20 Rätt kompetens, nyckeln till god och säker vård!
Hur kan kompetensbeskrivningen komma till praktisk användning? Personcentrerad vård – vad är det?
Under en Workshop tillsammans med SNFSs utbildningsgrupp diskuterar och
reflekterar vi över hur kompetensbeskrivningen inom
njurmedicinsk omvårdnad
kan användas i praktiken.
Pia Johansson
Kerstin Lundström
Personcentrerad vård är
den av sex kärnkompetenser
som har enskilt störst betydelse i det paradigmskifte
som nu äger rum i sjukvården. Med ett personcentrerat
förhållningssätt blir den nya
patientlagen uppfylld och ger
David Bilker
värde i vården. Presentation Annelie Jönsson
Anmälan på www.dialasen.com
Anmälan före 1 oktober erhåller 400 sek rabatt på avgiften.
Kostnad dubbelrum 7500 sek. Enkelrum 8 300 sek. Priset är
inkl.moms och betalas mot faktura till Dialäsen AB i november.
Programjusteringar kan komma att ske. Anmälan är bindande
– men ersättare av deltagare går bra.
I priset ingår föreläsningar, helpension. (Dag 1 lunch, eftermiddagskaffe och middag. Dag 2 frukost, förmiddagskaffe och
lunch). Plus välj något av alternativen: Guidning av Sigtuna,
Power Walk eller fri entré till simhall.
Ett minimum deltagare är 30 och max 60 personer. Vid för få
anmälningar ställs Dialäsens Chefsdagar in och eventuell inbetald anmälningsavgift återbetalas.
Tid: 27/1-28/1 2016. Start 27/1 kl 12.45~13.00 och avslut 28/1
kl 13.15 med gemensam lunch.
Plats: Hotell Kristina i Sigtuna. Lokal Teatern. Rektor Cullbergs
väg 1 (15 minuter från Arlanda).
Färdbeskrivning: www.hotellkristina.se
Välkommen önskar Tidningen Dialäsen med
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening
Sedan 2002 har svenska chefssjuksköterskor/vårdenhetschefer/enhetschefer/gruppchefer inom njurmedicin/dialys träffats en gång per år
för att byta e
­ rfarenheter och framförallt få ny energi till sitt fortsatta chefskap. Tidningen Dialäsen är arrangör av dagarna i samråd med Svensk
Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening. Föreningen bildades av dialyschefer 1985 efter att en stor dialysolycka inträffat i Linköping.