ort statist - Ping-Pong

Praktiskt prov VT 2015
Station Ortopedi statist, 11,5 minuter
_________________________________________________________________________
Bemanning
En ortoped
En statist (inte SP)
_________________________________________________________________________
1
Ortopedi statist Praktiskt prov VT 2015
Instruktion till stationsansvarig, examinator
Studenten ska för att ställa diagnos lateral epikondylit utföra inspektion och rörelsekontroll av
armbågen. Palpation av laterala epikondylen och av underarmens extensormuskulatur bör
genomföras. Provokationstest med dorsalextension av handled och supination mot motstånd bör
även utföras samt distalstatus.
Studenten ska för att utesluta ett C7 syndrom utföra inspektion och rörelsekontroll av halsryggen.
Sensorik samt motorisk funktion av C7 nervrot bör kontrolleras liksom tricepsreflex. Provokation
med foramen kompressionstest bör utföras.
OBS! Berätta inte för studenten om hon/han är godkänd på stationen eftersom vi ska göra en
helhetsbedömning av varje student utgående från skriftligt, muntligt och OSCE proven.
2
Ortopedi statist Praktiskt prov VT 2015
Statist-instruktion
Statist informeras om att ha normal rörlighet i armbågen. Smärta framkallas vid palpation av laterala
epikondylen, dorsalextension av handleden och supination mot motstånd.
Statist ska ha normal känsel och kraft i arm och hand och ej ha smärta vid palpation av spinalutskott
nacke och foramen kompressionstest.
3
Ortopedi statist Praktiskt prov VT 2015
Studentinstruktion SP ortopedi-station
Du är AT-läkare på en vårdcentral och ska bedöma en patient som söker
för smärta i höger arm.
Undersök patienten så att du kan bedöma om smärtan orsakas av en lateral
epikondylit eller av ett C7 syndrom.
Diskutera med examinatorn hur du tänker vid undersökningen.
4
Ortopedi statist Praktiskt prov VT 2015
Bedömningsunderlag
Student:
Examinator:
_____
Status
Rörelseomfång
– armbåge
– halsrygg
Palpation
– humerus
– lat. epikondylen
– extensor muskulatur
– spinalutskott nacke
Specifika test
– dorsal extension handled
mot motstånd
– supination mot motstånd
– kraft vid extension av armbåge
– foramen kompressions test
Reflexer
– Tricepsreflex
Sensorik
– C7 dermatom
Distalstatus
Ringa in en siffra:
Global bedömning



ja
ja


ja
ja
Inspektion
– armbåge
– nacke
nej
nej
kan ej bedöma
kan ej bedöma
nej
nej
kan ej bedöma
kan ej bedöma


ja
ja
ja
ja
nej
nej
nej
nej
kan ej bedöma
kan ej bedöma
kan ej bedöma
kan ej bedöma


ja
nej
kan ej bedöma
nej
nej
nej
kan ej bedöma
kan ej bedöma
kan ej bedöma
nej
kan ej bedöma
ja
ja
ja



ja



ja

ja
1
2
Ej godkänt
3
nej
kan ej bedöma
nej
kan ej bedöma
4
| 5
6
| Godkänt
7
8
9
Utmärkt
Motivering vid Ej godkänt:
5