Svalt väder gör att kväveupptaget är begränsat

Till hemsidan │ Prenumerera
Skåne/Kalmar, vecka 19, 2015:
Svalt väder gör att kväveupptaget är begränsat
Veckans mätning, 1 maj, visar att veteplantornas upptag av kväve bromsat in en del
på grund av det svala vädret. Plantorna är i stadie DC 30-31.
Mätningar i Skåne
I medeltal har grödan i gödslade delar av fälten tagit upp 54 kg per hektar, vilket är 10 kg mer
än förra veckan, (med en variation mellan 1 och 19 kg mer). I de ogödslade rutorna har i
medeltal 23 kg per hektar tagits upp av grödan, vilket är oförändrat jämfört med föregående
vecka. Mätningarna visar inte på någon extra mineralisering från marken, utan att det främst
är gödselkvävet som grödan utnyttjat.
Nollruta vid Västraby 2015-05-01 (Foto: Cecilia Linge)
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Skåne/Kalmar, vecka 19, 2015
Kväve från markens leverans
Upptaget gödselkväve
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Diagram 1. Kväveupptag i höstvetefälten i Skåne 1 maj 2015, fördelat på markens kväveleverans och
upptaget gödselkväve
Skillnaden mellan upptaget i nollrutor och övriga fältet som gödslats varierar mellan 19 och
51 kg per hektar. Plantorna är på de flesta platser i stadie DC 31, stråskjutning.
Kattarp 1
Kattarp 2
Furulund
Västraby
Trelleborg 1
Håslöv 2
Söderto
Trelleborg 2
Håslöv 1
Löderup 1
Sjöstorp 2
Sjöstorp 1
Kvävegiva
128
115
197
221
164
159
151
164
171
81
184
184
24 april 2015
12%
10%
9%
8%
12%
14%
11%
13%
11%
26%
18%
17%
1 maj 2015
16%
17%
14%
13%
19%
16%
18%
19%
14%
43%
28%
26%
Tabell 1. Total kvävegiva hittills och upptag av tillfört kväve vid de två senaste mätningarna, Skåne län
Sida 2
Kväveupptaget motsvarar endast mellan 13 och 28 procent av tillfört, på platser där vi fått
uppgift om en andra kvävegiva.
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Skåne/Kalmar, vecka 19, 2015
Tabell 2. Grödans upptag av kväve 1 maj, Skåne län
DCstadium
Upptag i
nollruta
(kg N/ha)
Upptag i fält
(kg N/ha)
Plats
Sort
Förfrukt
Kattarp 1
Brons
sockerbetor
31
19
39
Kattarp 2
Brons
höstraps
31
20
39
Västraby
Ellvis
höstvete
31
18
47
Furulund
Julius
vårkorn
30
18
45
Håslöv 1
Brons
höstraps
30
34
58
Håslöv 2
Mariboss
höstvete
30
25
51
Trelleborg 1
Brons
konservärt
31
19
50
Trelleborg 2
Brons
höstraps
31
26
57
Söderto
Julius
vårkorn
31
25
52
Sjöstorp 1
Julius
höstraps
32
27
75
Sjöstorp 2
Julius
ängsvingel
31
21
72
Löderup 1
Mariboss
vårvete
30
25
60
Mätningar i Kalmar
I Kalmartrakten har grödan i medeltal i gödslade delar av fälten tagit upp 72 kg per hektar, 10
kg per ha mer jämfört med förra veckan, vilket alltså motsvarar ökningen som konstaterats i
Skåne. I de ogödslade rutorna har 50 kg per hektar tagits upp av grödan, i medeltal 4 kg mer
än föregående vecka.
Tabell 3. Grödans upptag av kväve 1 maj, Kalmar län
DCstadium
Upptag i
nollruta
(kg N/ha)
Upptag i fält
(kg N/ha)
Sort
Förfrukt
Christinelund
Hereford
höstraps
31
85
109
Rockneby
Mariboss
vårvete
30
53
74
Öland
Mariboss
höstvete
23
25
48
Rotavik
Brons
höstraps
22
36
57
Sida 3
Plats
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Skåne/Kalmar, vecka 19, 2015
Kväve från markens leverans
Upptaget gödselkväve
120
100
80
60
40
20
0
Öland, DC22
Rotavik, DC22
Rockneby, DC30
Christinelund,
DC31
Diagram 2. Kväveupptag i höstvetefälten i Kalmar 1 maj 2015, fördelat på markens kväveleverans och
upptaget gödselkväve
Skillnaden mellan upptaget i nollrutor och övriga fältet som gödslats i fälten i Kalmarområdet
är mellan 21 och 24 kg per hektar. Utvecklingsstadiet varierar mellan platserna, från
bestockning (DC 22) till, stråskjutning (DC31). Jämfört med fälten i Skåne är markleveransen
betydligt större i Rockneby och Christinelund, medan den motsvarar den i Skåne på de två
andra platserna. I alla fält i Kalmartrakten tillförs stallgödsel i växtföljden. Kväveupptaget
motsvarar mellan 15 och 31 procent av tillfört (tabell 4).
Tabell 4. Total kvävegiva och upptag av tillfört kväve vid de två senaste mätningarna, Kalmar län
Öland
Rotavik
Rockneby
Christinelund
Kvävegiva
122
119
68
156
24 april 2015
11%
9%
26%
15%
1 maj 2015
19%
18%
31%
15%
Tidigare veckors brev och mer information om fälten hittar du på www.greppa.nu/säsongsnytt
Cecilia Linge, Stina Olofsson och Maria Fermvik
Sida 4
Regionkontoret Alnarp
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30