Nybble Gård 8 juni 15:00

8
15.0 juni klo
c
0, in
gen kan
anmä
lan!
hos familjen Franzén på
Nybble Gård 8 juni 15:00
Spannmålsodlarföreningen och Fröodlarföreningen ordnar sommarens
stora fältvandring den 8 juni klockan 15.00 på Nybble Gård, Vintrosa
Mingel och fika runt deltagande företags “minimontrar” i maskinhallen.
Representanter från växtskyddsföretagen och växtskyddscentralen finns på plats.
Efter fältvandringen grillar vi och äter hamburgare med bröd från Korvbrödsbagarn.
Försäkringsbolag sedan 1860
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate
070-509 79 29
Håkan Hellberg
070-585 67 57
Henrik Olsson
070-585 66 46
www.dina.se/nerike
Försäkringsbolag sedan 1860
Ylva Azcárate
Håkan Hellberg