VD till Mo Gård LSS

Mo Gård LSS är en del av koncernen Mo Gård som är en stiftelseägd non-profit organisation.
Verksamheten vänder sig till personer med syn-/hörselnedsättning i kombination med
ytterligare funktionsnedsättning.
Mo Gård är en välkänd aktör inom området med snart 70-års verksamhetserfarenhet.
Nu söker vi:
VD till Mo Gård LSS
Läs mer om tjänsten på mogard.se/jobb
mogard.se