Eftermiddagsskola

Eftermiddagsskola
Eftermiddagsskolan är en möjlighet för våra elever att få extra stöd och extra tid i sitt skolarbete.
Eleverna kan använda tiden till att exempelvis ta igen prov de missat, få extra läxhjälp eller bara ha
mer tid för skolarbetet med hjälp av skolans lärare. För många av eleverna är det en sporre att vilja
ha bättre betyg.
Läsåret 2013/2014 gäller följande:
Öppen måndagar och onsdagar kl.16.30–18.00 ( 2 september - 4 juni).
Eleven kan delta enstaka gånger eller vid varje tillfälle.
Eleven kommer i tid och arbetar under minst en timma.
Eleven måste själv ha med sig uppgifter och läromedel, eftersom de lärare som är med på stödet inte
är ordinarie lärare i klassen eller har överblick om vad han/hon ska/behöver arbeta med. Eventuella
prov måste samordnas genom undervisande lärare.
Anmälan till eftermiddagsskolan görs genom denna blankett, vilken sedan lämnas till mentor, Annika
Thorsander eller Claes Björninger.
Vårdnadshavarens tillåtelse
Jag tillåter att mitt barn _______________________________________ i klass __________ får delta i
eftermiddagsskolan.
Måndagar
Enstaka tillfällen
Datum och målsmans underskrift
Onsdagar
Regelbundet