Ändrade resvanor med Mobility Management

Mobilitet
Som en del av hållbar
stadsutveckling
HÅLLBART
Förändra resenärers
attityder och beteenden
FLEXIBELT
MOBILITY
STABILT
MANAGEMENT
TILLGÄNGLIGT
TRAFFIC
MANAGEMENT
GEMENSAMT
INFRASTRUKTUR
Kunskap-Incitament-Värderingar
Information
Kommunikation
Marknadsföring
Samverkan
Samordning
Styrmedel
Små investeringar
Snabba åtgärder
Bra kostnads/nyttokvot
Investeringar infrastruktur
 Stockholm
 27 miljarder kr (2010-2021)
 Spår 16 miljarder kr
 Väg 9 miljarder kr
 Övrigt 2 miljarder kr
 Sverige
 Ca 3,2 % av BNP (2012)
Kollektivtrafik
 2,5 miljoner påstigningar
 700 000 resenärer
 79 % in mot city
 50 % av allt resande under rusningstrafik
 >90 % av kapacitet under maxtimme
6000
5000
4000
1:8
3000
2000
1000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Trafikmängd
Kapacitet
Offentliga sektorn
Privata sektorn
• 13 300 ton CO2/år
• 12 000 ton CO2/år
• Kostnadesbesparing minskade
CO2 utsläpp: 20 mkr/år
• 30 mkr/år
• Kostnadsbesparing minskade
trafikolyckor: 53,3 mkr/år
13 ooo ton CO2
103,3 mkr
1:10
London OS 2012
 20 miljoner extra resor
 TAB Programme
 500 företag (>200 anställda), 500 000 anställda
 3000 mindre företag
 Förbättrad infrastruktur
 Realtidsinformation
• Alla deltagare kom i tid
• Ingen påverkan på
produktivitet
• 1/3 av alla Londonbor
ändrade sitt
pendlingsresande
• Ökat antal resor
• Spridning över dagen
samt mellan resslag
• + 29 % cykel
• + 35 % tunnelbana
• + 100 % DLR
• + 26 % tåg
• - 16 % trafik under
rusningstrafik
• - 20 % köer
Michael Sivak and Brandon Schoettle of the University of Michigan Transportation Research Institute, 2012