Kontaktlista till hörselföreningarna och hörselrådgivarna i de olika

Hörselrådgivarnas kontaktuppgifter
1 (2)
Uppdaterade 16.06.2015
Förbundets medlemsföreningar har hörselrådgivare som ger information i hörselfrågor och
hjälper till med hörapparaten. Hörselrådgivarnas namn finns under respektive förening
(kontaktuppgifter ger föreningen).
Medlemsföreningarna svarar också på olika frågor angående hörseln.
Helsingforsregionens hörselförening rf
Ordf. Harriet von Koskull, tfn 050 522 7841, e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Lokal: Luthergatan 14, 00100 Helsingfors
Hörselrådgivare: Moritz Wegar
HiA – Hörselskadade i arbetslivet
Ordf. Siw Östman, Stocksundsvägen 11, 65610 KORSHOLM, tfn 06-322 1201, 050 532 7440,
[email protected]
Hörselrådgivare: Siw Östman, Ann-Charlotte Willför, Eivor Larpes, Johan Wikström
Svenska hörselskadade i Borgånejden rf
Ordf. Ella Björkman, Lagmansstigen 8 A 20, 06100 BORGÅ, tfn 040-534 7028, e-post:
[email protected]
Hörselrådgivare: Ella Björkman, Christina Karlsson, Eyolf Karlsson, Catharina Ståhlberg,
Åsa Stenström
Svenska hörselskadade i Karlebynejden rf
Ordf. Bo-Henry Simell, Pensarvägen 69 A, 67100 KARLEBY
tfn 06-834 0453, e-post: [email protected]
Hörselrådgivare: Margareta Sundberg
Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden rf
Ordf. Per Sundsten, De la Gardiegatan 25 A 30, 68600 JAKOBSTAD
tfn 06-729 2060
Hörselrådgivare: Gustav Julin
Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
Ordf. Ordf. Gunnel Cederberg, Paulsvägen 2 bost 4, 65610 Korsholm
mobil: 050 353 20 04 e-post: [email protected]
Hörselrådgivare: Gunnel Cederberg, Kati Norrgrann, Patrick Andila
Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
001200 Helsingfors
Telefon: 09 66 33 92
E-post: [email protected]
Hemsida: www.horsel.fi
FO-nummer: 0663900-8
Hörselrådgivarnas kontaktuppgifter
2 (2)
Uppdaterade 16.06.2015
Svenska hörselskadade i Västnyland rf
Ordf. Tor Wernér, Råckersgatan 23, 10300 Karis
tfn 019-232 504 eller 0400 815 708, e-post: [email protected]
Hörselrådgivare: Lisbeth Faldetta, Göran Nordström, Guy Wallin, Bodil Selenius,
Linnéa Mynttinen, Vinnifred Burmeister
Svenska hörselskadade i Åboland rf
Ordf. Birgitta Kronberg, Tennbyvägen 28 bst 26, 21600 PARGAS,
tfn/fax 02-458 4189, e-post: [email protected]
Hörselrådgivare: Birgitta Kronberg, Maj-Britt Heinström, Siw Karlsson, Auli Yli-Äyhö,
Birgitta Möller, Anita Salminen
Sydösterbottens hörselförening rf
Ordf. Ulla-Maj Storsjö, Jarlstigen 6 A 19, 65610 KORSHOLM,
tfn 050 352 7745,e-post: [email protected]
Hörselrådgivare: Mona Gullmes
Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
001200 Helsingfors
Telefon: 09 66 33 92
E-post: [email protected]
Hemsida: www.horsel.fi
FO-nummer: 0663900-8