Gävle - Ledarrollen

Inbjudan till en unik föreläsning arrangerad av Bowenföreningen.
Gästföreläsning med Victoria Harrison från Family Center, Georgetown,
Washington DC.
Victoria Harrison forskar om kopplingen mellan emotioner och biologiska reaktioner, s.k. biofeedback. Det visar
hur vi reagerar kroppsligt instinktivt på sociala skeenden och tydliggör emotionella systems närvaro. Hon
kommer att berätta om sin forskning och hur den hänger samman med Bowens teori. Föreläsningen är på
engelska. Det kommer att ges möjlighet till samtal på svenska om föreläsningen och teorin. Hon kommer vidare
att visa biofeedback i praktiken genom att genomföra reella mätningar.
Neuro- och biofeedback
En föreläsning om kopplingen mellan våra emotioner och våra biologiska reaktioner.
Dag: Lördag 24 oktober 2015, kl 10-17
Plats: Gävle Central Konferens, (Järnvägsstationen) i Gävle
Så här sammanfattar Victoria dagens program:
Differentiation of Self as the Basis for Change in Self and the System
Part 1. Discuss ways that emotional fusion and degrees of self are built into human biology and functioning
drawing upon Bowen theory, science and my own research projects using biofeedback and neurofeedback.
Part 2. Review Steps Toward Differentiation of Self and illustrate changes in physiology, brain activity and
functioning that occur for the person and in the family.
Each session will include discussion of questions raised for research and further study as well as how this
work is useful in life and work.
Deltagaravgift:
Privatperson 1200 kr och företag/organisation 1500 kr.
Anmälan senast 1 september genom att betala in deltagaravgiften till plusgiro 4854428-2.
Information och kontakt:
Vi lämnar gärna mer information eller om du har frågor kontakta:
Ingrid Siksjö 070-655 14 32 eller
Kerstin Sofia Andersson 070-662 72 73.
För individuell konsultation finns tid med Victoria Harrison
25 oktober mellan kl. 10 – 16.
En timme per konsultation - pris 800 kr.
Anmälan genom att betala in 800 kr till plusgiro 4854428-2. Ange mobilnummer och önskemål om tid.
Victoria Harrison, höstens gästföreläsare i Sverige, är ansvarig för det internationella postgraduate
programme vid Family Center i Georgetown, som flera svenskar studerat vid. Just nu är det ansökningsperiod
för nästa läsårs program. Gå in på www.thebowencenter.org och läs mer.