Domar- & Systemutbildning

Svenska Taekwondoförbundet
UTBILDNING
TÄVLINGSKOMMITTÉN
Referens
Upprättat datum
Sammi Kaidi, Tävlingsansvarig
2015-10-06
Utbildningstillfälle Malmö 17-18 okt 2015
Svenska Taekwondoförbundet bjuder härmed in alla föreningar tillhörande förbundet att delta i
Utbildningstillfälle för nya domare och dem med licens sedan tidigare, samt systemansvariga i
Malmö. Utbildningen kommer innehålla en teori- och föreläsnings dag och en praktik dag på
sparringeventet 18 okt.
Tid:
Plats:
lördag 17 okt - söndag 18 okt ca kl 08:00-16:00
Malmö Taekwondo Klubb, Betaniaplan 4, 211 55 Malmö
Anmälan:
Anmälan görs via formuläret https://formogr.am/a1IhM9f25e
senast måndagen den 12 okt
Utbildningsavgift:
Kostnadsfritt
Följande gäller för att utbilda sig till C-domare:
Mellan 16-17 års ålder gäller minst 6 gup
Från 18 års ålder och minst 8 gup
Samtliga domare kommer att utbildas för att kunna agera kant- och matchdomare. I framtiden
kommer nivåerna för domarna göras om utifrån inputs från erfarna taekwondodomare i förbundet
och professionella domarorganisationer inom Riksidrottsförbundet.
Kursinnehåll för C-domare och refreshing:
Idrottens värdegrund och vikten av neutralitet i sitt uppdrag
Förbundets tävlingsregler och tolkning av regler
Tävlingsorganisationens uppbyggnad med olika roller och funktioner
Tillämpning av handsignaler
Daedo elektroniska västsystem
Kursmaterial skickas till anmälda deltagare per epost för inläsning innan kursstart. Utskrivet
material kommer finnas tillhands vid utbildningstillfället. Glöm inte att ta med ledig- & kostym
klädsel med taekwondo skor.
Ansvarig utbildare: Lennart Arvidsson och nås på [email protected]
Västra Storgatan 38, 61132 Nyköping, Sweden
Tel: +46 (0)155-21 18 88 Org nr. 819001-4145
www.svensktaekwondo.se E-mail: [email protected]
Svenska Taekwondoförbundet
UTBILDNING
TÄVLINGSKOMMITTÉN
Referens
Upprättat datum
Sammi Kaidi, Tävlingsansvarig
2015-10-06
Följande gäller för att utbilda sig till Systemansvarig:
Från 18 års ålder och minst 8 gup
Kursinnehåll för Systemansvarig:
Idrottens värdegrund och vikten av neutralitet i sitt uppdrag
Tävlingsorganisationens uppbyggnad med olika roller och funktioner
Tillämpning av tävlingssystemet taekoplan
Användning av Daedo elektroniska västsystem eller andra västar
Kursmaterial skickas till anmälda deltagare per epost för inläsning innan kursstart. Utskrivet
material kommer finnas tillhands vid utbildningstillfället. Glöm inte att ta med ledig- & kostym
klädsel med taekwondo skor.
Ansvarig utbildare: Sammi Kaidi och nås på [email protected]
Vill du bara lära dig Daedo’s elektroniska västsystem?
Kontakta ansvarig utbildare för mer information om tid/plats för detta. Det är fullt möjligt att
endast lära sig systemet specifikt för klubbanvändning och då även från 16 års ålder.
Varmt välkommen med din anmälan!
Västra Storgatan 38, 61132 Nyköping, Sweden
Tel: +46 (0)155-21 18 88 Org nr. 819001-4145
www.svensktaekwondo.se E-mail: [email protected]