Metadata och Säkerhet i SAS miljön

Metadata och Säkerhet i SAS miljön
Frida Säfström
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Authentication: Vem är du
Authorization: Vilken behörighet har du
Skillnaden mellan Authentication & Authorization
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Autentisering och identifiering till SAS Metadata Server
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
3
Behörighet i olika lager
Metadata
WebDAV
Database System
Operating System
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Behörighet
Det är 3 delar som spelar in för behörigheten
• Hur sätts behörigheten
• Var sätts behörigheten
• Till vem sätts behörigheten
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Hur sätts behörigheten
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Var sätts behörigheten
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Till vem sätts behörigheten
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Behörighet
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
9
Metadata-Bound Libraries and Tables
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Planera för säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
Metadata användare och grupper
Användare och grupper på OS/AD/LDAP
Folderstruktur och behörighet i metadata
Folderstruktur och behörighet på OS
Repository ACT och övriga ACTer
Behörighet på servrar och ACTer
Roller
Gör alltid en backup innan större förändringar
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
1
1
Metadata Säkerhet i SAS® – Paketerad tjänst
• Metadata säkerhet i SAS – Steg för steg
• En enkel struktur för at förstå och underhålla
behörigheter i metadata.
• Inleds med en workshop för att bestämma struktur
• Dokument som beskriver hur det skall implementeras
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Grupper i metadata
• Användare och grupper standard från konfig
• Standardgrupper som oftast behövs
• Grupper som behövs för denna inplementering
• Fastställ vilka användare och grupper som ska
synkas med AD/LDAP.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Skapa sammanställning av grupper och färgsätt dem
SMC DI Developers
Users working with all tasks relevant for data
management/data integration who are not
unrestricted.
Data Management folders
SMC SASBatch
User for deploying jobs in a change managed
environment and scheduling them.
All folders
SMC Analysts
Users who are specialists working with statistical Specialist folders
analysis.
SMC Report Creators
Super users who work with reporting.
Business User folders
SMC Report Consumers
End users.
Business User folders
SMC SubjectArea1+2
Users from organizational group or working on a
specific subject area.
Business User folders
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Foldrar i metadata
SAS Folders
SASProject
SASInstitute_UI_Applications
Analytics
SubjectArea1
SubjectArea2
Analytical_Marts
SubjectArea1
SubjectArea2
Data_Marts
SubjectArea1
SubjectArea2
General_Reporting
SubjectArea1
SubjectArea2
Reporting
SubjectArea1
SubjectArea2
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Alternativ foldrar i metadata
SAS Folders
SASProject
SASInstitute_UI_Applications
SubjectArea1
Analytics
Analytical_Marts
Data_Marts
General_Reporting
Reporting
SubjectArea2
Analytics
Analytical_Marts
Data_Marts
General_Reporting
Reporting
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
SASProject
SASProject
Data
00_Control_Data
01_Source_Data
System1
System2
02_Staging
03_Detail_Data_Store
04_Data_Marts_Staging
05_Data_Marts *1)
05_Analytical_Marts *1)
90_Utilities
Documentation
Jobs
00_Control_Data
01_Source_Data
System1
System2
02_Staging
03_Detail_Data_Store
04_Data_Marts_Staging
05_Data_Marts *1)
05_Analytical_Marts *1)
06_General_Reporting
07_Reporting
97_Job_Status
98_Deployed
99_Flows
Macros
User_Written_Transformations
Formats
Utilities
SASInstitute_UI_Applications
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Detaljerad folderstruktur
Analytics
Data
Formats
Jobs
ModelLifeCycle
Source_data
Staging_Data
Utilities
Analytical_Marts
Data
Formats
Jobs
Reports
Macros
Utilites
Data_Marts
Data
Formats
Jobs
Reports
Macros
Utilites
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Detaljerad folderstruktur
General_Reporting
SubjectArea1
BI_Dashboards
Data
Formats
Jobs
Reports
Utilities
Reporting
SubjectArea2
Data
Formats
Jobs
Reports
Utilities
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Skapa ACTer för att tilldela behörighet
• Designa ACTer utifrån folderstruktur och dess krav på
behörighet
• Tilldela behörigheten med ACTer
• Lägg till ACTer enlig metod
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
6 gyllene regler
• #1: Designa och dokumentera innan implementering
• #2: Applisera Access Control Templates (ACTs) på
objekten
• #3: Lägg enbart in grupper i ACTer
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
6 gyllene regler
• #4: ACTer med grupper (ej PUBLIC och SASUSERS)
ha bara grant på behörigheter, inga deny
• #5: Applisera ACTer som sätter grant för grupper
tillsammans med ACTer som gör deny för
PUBLIC/SASUSERS
• #6: Applisera alltid ACTn för Administratörer där
SASUSERS/PUBLIC har satts till deny på rättigheter
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
ACTer
SAS Administrator Settings
SMC DI Developers ACT
SMC BI Developers ACT
SMC BI Developers Server ACT
SMC Analysts ACT
SMC Report Creators ACT
SMC Report Consumers ACT
SMC PUBLIC and SASUSERS Denied ACT
SMC SASUSERS Read Only ACT
SMC SASBatch ACT
SMC SubjectArea1 ACT
SAS Administrators
G: RM WM WMM CM A
SAS System Services G: RM
SMC DI Developers
G: RM WM CM WMM R W C D A S I U
Create Table Drop Table Alter Table
SMC BI Developers
G: RM WMM R W C D S
SMC BI Developers
G: RM WM
SMC Analysts
G: RM WMM R W C D S
SMC Report Creators
G: RM WMM R S
SMC Report Consumers
G: RM R S
PUBLIC D: ALL
SASUSERS D: ALL
SASUSERS
G: RM R S D: WM WMM CM W C D A
SMC SASBatch
G: RM WM CM WMM R W C D A S I U Create Table
Drop Table Alter Table
SMC SubjectArea1
G: RM R S
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Applicera ACTer på foldrar
Analytics
SAS Administrator Settings
SMC DI Developers ACT
SMC Analysts ACT
SMC SASBatch ACT
SMC PUBLIC and SASUSERS Denied ACT
Data
Formats
Jobs
ModelLifeCycle
Source_data
Staging_Data
Utilities
Inherited settings
Inherited settings
Inherited settings
Inherited settings
Inherited settings
Inherited settings
Inherited settings
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Säkerhetsrapporter
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Auditing
findstr /c:"Access Control change" *.log | findstr /c:"ObjectType=SASLibrary"
SASMeta_MetadataServer_2015-05-22_swl1236_3100.log:2015-05-22T13:10:36,732 INFO
[00037506] 334:[email protected] - Access Control change on ObjectType=SASLibrary,
Name=Frida Data, ObjId=A58H97NG.B5000006.
2015-05-22T09:42:12,628 INFO [00013642] :[email protected] - New client connection (334)
accepted from server port 8561 for user [email protected] Encryption level is Credentials
using encryption algorithm SASPROPRIETARY. Peer IP address and port are
[::ffff:127.0.0.1]:54697 for APPNAME=SASManagementConsole 904200.
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.
Tack för mig!
Frida Säfström
[email protected]
Copyright © 2015, SAS Institute Inc. All rights reserved.