Instruktion för att använda meetingDocs.

meetingDocs
Instruktion
Copyright – All rights reserved EssVision AB
Logga in
• Första gången du ska logga
in, fyll i ditt personnummer
och välj ”Hämta
inloggningsuppgifter”.
• Fortsättningsvis loggar du in
med personnummer samt det
lösenord som du fått per epost och sedan valt att ändra.
• Tryck ”Logga in”
Copyright – All rights reserved EssVision AB
Översikt
• Du får då upp en översikt av det
möte som ligger närmst i tid och
dess innehåll:
– Kallelsens första sida
– Protokollets första sida
– Punkter på sammanträdet
• Välj aktuellt möte
• För att se ett annat
sammanträde, välj ”Aktuella
Möten”
• Gult hänglås indikerar att
dokumentet är sekretesskyddat.
För att visa dessa måste du ha
fått ett lösenord som du anger
när dokumentet öppnas.
Copyright – All rights reserved EssVision AB
Göra noteringar, kommentarer skapa bokmärke
•
1 2 3 4
•
•
•
•
Aktivera ritverktyg genom att
trycka på den gröna eller röda
pennan (1). Avbryt
aktiveringen genom att trycka
du på pennan igen.
Lägg in ”noteringar” genom att
trycka på pratbubblan (3).
Sätt bokmärke genom att
trycka på (4), skriv det du vill
och tryck sedan ”Spara
bokmärke”.
Ta bort markeringar och
noteringar genom att markera
det du vill radera och tryck på
papperskorgen.
(2) saknar funktion och ska tas
bort.
Copyright – All rights reserved EssVision AB
Navigering i dokument
• Navigera bland dokumenten
genom att klicka mitt på sidan.
Du får då olika valmöjligeter:
1
3
4
5
6
– Gå till föregående ärende i
dagordningen (1).
– Gå till nästa ärende i
dagordningen (2).
– Gå till föregående dokument (3)
– Gå till sida (4)
– Visa bokmärken (5)
– Gå till nästa dokument (6)
2
Copyright – All rights reserved EssVision AB
Övrigt
• Bra att känna till är att meetingDocs alltid presenterar den senaste
dagordningen och de senaste versionerna av dokument. Det kan
alltså tillkomma punkter eller ske förändringar i dagordningen
löpande.
• Det finns möjlighet att ladda hem mötet och ha det lokalt på din
iPad.
• Åtkomst till tidigare möten inklusive de anteckningar användaren har
gjort finns kvar så länge mötet är publicerat.
Copyright – All rights reserved EssVision AB