Löner och arvoden från 1.7.2015 inom UKTA 2014–2016

8.4.2015
KT
Bilaga till cirkulär 5/2015
Löner och arvoden från 1.7.2015 inom UKTA 2014–2016
Genom en allmän höjning på 0,4 procent 1.7.2015 höjs
– grundlönerna och minimilönerna enligt lönepunkten och löneskalornas nedre och övre gränser
– timarvodena i euro för timlärare
– arvodena i euro, förutom
– de individuella tilläggen (UKTA del A § 11), tilläggen för enskilda skolor och kommuner (UKTA del B § 19) och tilläggen för
konst- och färdighetsämnen (UKTA del B bilaga 1 § 23).
Löner och arvoden inom UKTA fr.o.m. 1.7.2015
DEL A Allmän del
Arvoden
Förhör av privatelev (§ 25)
35,90
€/gång
DEL B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning
Uppgiftsrelaterad lön
Löne-
Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns Övre gräns
punkt
dk I
dk I
dk II
dk II
4 03 01 10 1
Rektor för skola med årskurs 1–6, 12–23 lönegrundsgrupper
3 684,77
3 957,29
3 649,51
3 919,40
4 03 01 20 1
Rektor för skola med årskurs 1–6, 24–30 lönegrundsgrupper
3 806,28
4 116,68
3 769,87
4 077,28
4 03 01 30 1
Rektor för skola med årskurs 1–6, 31– lönegrundsgrupper
3 957,29
4 295,68
3 919,40
4 254,61
4 03 01 10 2
Rektor för skola med årskurs 7–9, –6 lönegrundsgrupper
3 806,28
4 116,68
3 769,87
4 077,28
4 03 01 20 2
Rektor för skola med årskurs 7–9, 7–14 lönegrundsgrupper
4 116,68
4 478,41
4 077,28
4 435,55
4 03 01 30 2
Rektor för skola med årskurs 7–9, 15–19 lönegrundsgrupper
4 295,68
4 664,45
4 254,61
4 619,83
4 03 01 40 2
Rektor för skola med årskurs 7–9, 20– lönegrundsgrupper
4 478,41
4 879,71
4 435,55
4 833,02
4 03 01 10 3
Rektor för specialskola, 6–11 lönegrundsgrupper
3 806,28
4 116,68
3 769,87
4 077,28
4 03 01 20 3
Rektor för specialskola, 12–20 lönegrundsgrupper
3 957,29
4 295,68
3 919,40
4 254,61
4 03 01 30 3
Rektor för specialskola, 21–25 lönegrundsgrupper
4 295,68
4 664,45
4 254,61
4 619,83
4 03 01 40 3
Rektor för specialskola, 26– lönegrundsgrupper
4 478,41
4 879,71
4 435,55
4 833,02
4 03 02 00 0
Biträdande rektor med helhetsarbetstid i grundskola (del B § 5)
4 04 02 00 0
Biträdande rektor med helhetsarbetstid i gymnasiet (del B § 5)
4 04 01 00 5
Gymnasierektor (del B § 4)
4 354,25
5 430,69
4 312,58
5 378,72
4 04 01 01 1
Rektor för vuxengymnasium (del B § 4)
4 354,25
5 430,69
4 312,58
5 378,72
4 03 04 06 6
Elevhandledare i grundskola (del B § 6)
2 941,96
4 03 04 06 7
Elevhandledare i grundskola, ej behörighet (del B § 6 mom. 2)
yleiskirje1505hfr-ovtes-1-7-2015-liite.xlsx
2 913,94
8.4.2015
KT
Arvoden
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 6–8 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)
Bilaga till cirkulär 5/2015
1–6-skola,
€/mån.
7–9-skola
eller
specialskola,
€/mån.
191,54
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 9–16 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)
191,54
383,07
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 17–21 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)
287,32
478,84
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 22–25 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)
287,32
670,39
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 26–29 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)
383,07
861,93
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 30–33 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)
478,84
957,67
574,61
Gymnasier
1 053,46
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 34– lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 100–200 elever (§ 19 mom. 5)
191,36
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 201–400 elever (§ 19 mom. 5)
287,02
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 401–600 elever (§ 19 mom. 5)
382,68
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt, 601– elever (§ 19 mom. 5)
478,37
Grundskolan och vuxengymnasier
Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt (§ 19 mom. 4 och 6)
95,66
DEL B BILAGA 1 Grundskolan
Grundlöner
dk I
dk II
4 03 04 00 5
Lektor/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor
2 800,43
2 773,94
4 03 04 00 7
Lektor/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller specialundervisning
2 610,76
2 586,09
4 03 04 00 8
Lektor/högre högskoleexamen
2 288,43
2 266,78
4 03 04 00 9
Lektor/högskoleexamen
2 190,46
2 169,74
4 03 04 01 0
Lektor/annan än ovan nämnd
2 070,34
2 050,77
4 03 04 01 2
Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning
2 819,88
2 793,21
4 03 04 01 4
Lärare som ger specialundervisning/lägre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning
2 721,26
2 695,53
4 03 04 01 3
Lärare som ger specialundervisning/lärarbehörighet för specialundervisning
2 634,04
2 609,10
4 03 04 01 5
Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning
2 592,97
2 568,47
4 03 04 01 6
2 485,13
2 461,67
4 03 04 01 7
Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande
utbildning/gymnasieundervisning
Lärare
som ger specialundervisning/annan än ovan nämnd
2 172,09
2 151,55
4 03 04 02 8
Klasslärare/klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i grundskolan
2 800,43
2 773,94
4 03 04 03 0
Klasslärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning
2 592,97
2 568,47
4 03 04 03 1
Klasslärare/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning
2 509,26
2 485,53
4 03 04 09 8
Klasslärare/högskoleexamen/barnträdgårdslärarexamen
2 047,17
2 027,98
yleiskirje1505hfr-ovtes-1-7-2015-liite.xlsx
8.4.2015
KT
Bilaga till cirkulär 5/2015
4 03 04 03 3
Klasslärare/annan än ovan nämnd
1 952,36
1 934,80
4 03 04 02 0
Förskollärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning
2 249,55
2 228,28
4 03 04 02 4
Förskollärare/lärare i specialförskoleklass med behörighet som specialbarnträdgårdslärare
2 249,55
2 228,28
4 03 04 02 1
Förskollärare/behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998
2 202,76
2 181,89
4 03 04 02 2
Förskollärare/annan än ovan nämnd
1 893,34
1 877,47
4 03 07 03 8
2 773,94
4 03 07 04 1
Timlärare i årskurs 7–9/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre 2 800,43
lektor
Timlärare
i årskurs 7–9/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning eller
2 610,76
specialundervisning
Timlärare i årskurs 7–9/högre högskoleexamen
2 288,43
4 03 07 04 2
Timlärare i årskurs 7–9/högskoleexamen
2 190,46
2 169,74
4 03 07 04 3
Timlärare i årskurs 7−9/ annan än ovan nämnd
2 070,34
2 050,77
4 03 07 04 4
Timlärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och speciallärarbehörighet
2 819,88
2 793,21
4 03 07 04 6
Timlärare som ger specialundervisning/lägre högskoleexamen och speciallärarbehörighet
2 721,26
2 695,53
4 03 07 04 5
Timlärare som ger specialundervisning/speciallärarbehörighet
2 634,04
2 609,10
4 03 07 04 7
Timlärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning
2 592,97
2 568,47
4 03 07 04 8
2 485,13
2 461,67
4 03 07 04 9
Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande
utbildning/gymnasieundervisning
Timlärare som ger specialundervisning/annan än ovan nämnd
2 172,09
2 151,55
4 03 07 05 4
Timlärare i årskurs 1–6/klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i grundskolan
2 800,43
2 773,94
4 03 07 05 6
Timlärare i årskurs 1–6/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning
2 592,97
2 568,47
4 03 07 05 7
Timlärare i årskurs 1–6/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning
2 509,26
2 485,53
4 03 07 09 9
Timlärare i årskurs 1–6/högskoleexamen/barnträdgårdslärarexamen
2 047,17
2 027,98
4 03 07 05 9
Timlärare i årskurs 1–6/ annan än ovan nämnd
1 952,36
1 934,80
4 03 07 06 2
Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning
2 249,55
2 228,28
4 03 07 06 5
Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/lärare i specialförskoleklass med specialbarnträdgårdslärarbehörighet
2 249,55
2 228,28
4 03 07 06 3
Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998
2 202,76
2 181,89
4 03 07 06 4
Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/annan än ovan nämnd
1 893,34
1 877,47
4 03 07 04 0
Arvoden
2 586,09
2 266,78
€/mån.
Konst- och färdighetsämnen, sammanlagt/skola (§ 23)
1–2 lönegrundsgrupper
191,54
3–8 lönegrundsgrupper
383,07
9– lönegrundsgrupper
574,61
DEL B BILAGA 2 Gymnasier
Grundlöner
4 04 04 01 7
dk I
dk II
Lektor/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor
2 969,59
2 941,54
4 04 04 01 8
Lektor/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning
2 834,09
2 807,25
4 04 04 02 2
Lektor/högskoleexamen
2 391,83
2 369,24
4 04 04 02 3
Lektor/annan än ovan nämnd examen
2 117,86
2 097,86
4 04 07 03 7
Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor
2 969,59
2 941,54
4 04 07 03 9
Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning
2 573,35
2 549,02
4 04 07 04 2
Timlärare/högskoleexamen
2 286,07
2 264,44
4 04 07 04 1
Timlärare/annan än ovan nämnd examen
2 117,86
2 097,86
yleiskirje1505hfr-ovtes-1-7-2015-liite.xlsx
8.4.2015
KT
Arvoden
Bilaga till cirkulär 5/2015
€/gång
Förhör av privatelev (per ämne, § 9 mom. 1)
113,84
Förhör av privatelev (tillämpningsanvisning, § 9 mom. 1)
38,02
Preliminär granskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning (bilaga 2 § 9 mom. 5)
38,02
DEL B BILAGA 3 Vuxengymnasier
Grundlöner
4 04 04 02 4
4 04 04 02 7
dk I
Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor 2 969,59
Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller
2 831,32
lärarbehörighet
för grundläggande
utbildning
Lektor
i vuxengymnasium
eller vuxenlinje/högskoleexamen
2 394,22
4 04 04 02 6
Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/annan än ovan nämnd
2 118,93
2 098,90
4 04 07 05 0
Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor
2 969,59
2 941,54
4 04 07 05 1
2 573,35
2 549,02
4 04 07 05 3
Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbehörighet för vuxengymnasium eller lärarbehörighet för grundläggande
utbildning
Timlärare/högskoleexamen
2 286,07
2 264,44
4 04 07 05 4
Timlärare/annan än ovan nämnd
2 117,86
2 097,86
4 04 04 02 5
Arvoden
dk II
2 941,54
2 804,53
2 371,59
€/gång
Förhör av privatelev (per ämne, bilaga 2 § 9 mom. 1)
113,84
Delförhör av privatelev (tillämpningsanvisning, bilaga 2 § 9 mom. 1)
38,02
Preliminär granskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning (bilaga 2 § 9 mom. 5)
38,02
DEL C Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom yrkesutbildningen
Grundlöner
4 09 01 02 4
dk I
dk II
Rektorer
3 887,28
3 850,03
4 00 03 00 1
Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen
3 691,44
3 655,98
4 00 03 00 2
Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/annan examen
3 563,72
3 529,16
4 00 03 00 3
Studiehandledare/högre högskoleexamen
3 360,92
3 328,32
4 00 03 00 4
Studiehandledare/annan examen
3 264,24
3 232,80
Arvoden
€/gång
Arvode för preliminär granskning av studentskrivningar (§ 10 mom. 2)
37,93
DEL C BILAGA 4 Yrkesläroanstalter
Grundlöner
4 09 04 00 1
dk I
dk II
Lektor i yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
3 090,52
3 061,19
4 09 04 00 2
Lektor i yrkesämnen/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen
2 691,25
2 665,72
4 09 04 00 3
Lektor i yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå
2 513,02
2 489,21
4 09 04 00 8
Lektor i yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning
2 454,20
2 430,89
4 09 04 00 5
Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /lämplig högre högskoleexamen
2 810,07
2 783,41
4 09 04 00 6
Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /annan lämplig examen
2 307,97
2 286,09
4 09 07 01 5
Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
3 090,52
3 061,19
4 09 07 01 6
Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen
2 691,25
2 665,72
4 09 07 01 7
Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå
2 513,02
2 489,21
4 09 07 02 2
Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning
2 454,20
2 430,89
4 09 07 01 9
Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen
2 810,07
2 783,41
4 09 07 02 0
Timlärare/gemensamma ämnen/annan lämplig examen
2 307,97
2 286,09
yleiskirje1505hfr-ovtes-1-7-2015-liite.xlsx
8.4.2015
KT
Bilaga till cirkulär 5/2015
DEL C BILAGA 5 Handelsläroanstalter
Grundlöner
4 14 04 00 3
dk I
dk II
Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
2 924,52
2 896,74
4 14 04 00 4
Lektor/lämplig högskoleexamen
2 593,76
2 569,17
4 14 04 00 5
Lektor/annan lämplig examen
2 330,68
2 308,56
4 14 07 01 1
Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
2 924,52
2 896,74
4 14 07 01 2
Timlärare/lämplig högskoleexamen
2 593,76
2 569,17
4 14 07 01 3
Timlärare/annan lämplig examen
2 330,68
2 308,56
DEL C BILAGA 6 Läroanstalter för konst- och mediekultur
Grundlöner
4 18 04 00 2
dk I
dk II
Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
2 441,27
2 418,10
4 18 04 00 3
Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen
2 315,99
2 294,03
4 18 04 00 4
Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå
2 299,83
2 278,03
4 18 04 00 5
Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)
2 098,42
2 078,50
4 18 04 00 8
Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen
2 441,27
2 418,10
4 18 04 00 9
Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen
2 299,83
2 278,03
4 18 07 00 2
Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
2 441,27
2 418,10
4 18 07 00 3
Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen
2 315,99
2 294,03
4 18 07 00 4
Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå
2 299,83
2 278,03
4 18 07 00 5
Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)
2 098,42
2 078,50
4 18 07 00 8
Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen
2 441,27
2 418,10
4 18 07 00 9
Timlärare/gemensamma ämnen/högskoleexamen
2 299,83
2 278,03
DEL C BILAGA 7 Social- och hälsovårds-läroanstalter
Grundlöner
4 16 04 00 5
dk I
dk II
Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
3 215,11
3 184,28
4 16 04 00 6
Lektor/annan
3 061,08
3 031,67
4 16 07 00 5
Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
3 215,11
3 184,28
4 16 07 00 6
Timlärare/annan
3 061,08
3 031,67
DEL C BILAGA 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning
Grundlöner
4 19 04 00 8
dk I
dk II
Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
3 240,20
3 209,44
4 19 04 00 9
Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen
2 958,71
2 930,63
4 19 04 01 0
Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå
2 873,07
2 845,84
4 19 04 01 8
Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning
2 686,40
2 660,90
4 19 04 01 4
Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen
3 111,97
3 082,45
4 19 04 01 5
Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen
2 873,07
2 845,84
4 19 07 00 8
Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
3 240,20
3 209,44
4 19 07 00 9
Timlärarare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen
2 958,71
2 930,63
4 19 07 01 0
Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå
2 873,07
2 845,84
4 19 07 01 8
Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning
2 686,40
2 660,90
4 19 07 01 4
Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen
3 111,97
3 082,45
4 19 07 01 5
Timlärare/gemensamma ämnen/högskoleexamen
2 873,07
2 845,84
yleiskirje1505hfr-ovtes-1-7-2015-liite.xlsx
8.4.2015
KT
Bilaga till cirkulär 5/2015
DEL C BILAGA 9 Sjöfartsläroanstalter
Grundlöner
4 20 04 00 3
dk I
dk II
Laboratorieingenjör
2 797,79
2 771,21
4 20 04 01 0
Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
3 052,84
3 023,86
4 20 04 01 1
Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen
2 860,02
2 832,89
4 20 04 00 8
Lektor/yrkesundervisning
2 285,54
2 263,84
4 20 04 00 9
Lektor/arbetsundervisning
2 182,37
2 161,70
4 20 04 00 4
Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen
2 810,20
2 783,51
4 20 04 00 5
Lektor/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen
2 500,43
2 476,74
4 20 04 00 6
Lektor/gemensamma ämnen/annan examen
2 446,66
2 423,47
4 20 07 01 0
Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
3 052,84
3 023,86
4 20 07 01 1
Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen
2 860,02
2 832,89
4 20 07 00 8
Timlärare/yrkesundervisning
2 285,54
2 263,84
4 20 07 00 9
Timlärare/arbetsundervisning
2 182,37
2 161,70
4 20 07 00 4
Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen
2 810,20
2 783,51
4 20 07 00 5
Timlärare/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen
2 500,43
2 476,74
4 20 07 00 6
Timlärare/gemensamma ämnen/annan examen
2 446,66
2 423,47
DEL F BILAGA 10 Musikläroanstalter
Uppgiftsrelaterad lön
4 08 01 00 2 Rektorer
Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns Övre gräns
dk I
dk I
dk II
dk II
3 603,28
4 536,57
3 568,69
4 493,01
4 008,65
3 211,37
3 970,17
4 08 02 00 5
Biträdande rektorer
3 242,52
Grundlön
4 08 04 01 2
dk I
dk II
Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
2 482,02
2 458,41
4 08 04 01 4
Lärare/lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet
2 417,08
2 394,08
4 08 04 01 3
Lärare/annan examen eller tidigare
behörighet som lärare eller ackompanjatör
2 174,90
2 154,19
4 08 04 00 8
Yrkesutbildningslärare
2 482,02
2 458,41
4 08 07 02 6
Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
2 273,83
2 252,17
4 08 07 02 8
Timlärare/lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet
2 228,54
2 207,30
4 08 07 02 7
Timlärare/annan lämplig examen eller tidigare
behörighet som lärare eller ackompanjatör
2 073,63
2 053,90
Timarvode för timlärare i bisyssla
4 08 07 02 9 Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
€/timme
27,41
4 08 07 03 0
Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet
26,89
4 08 07 03 1
Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör
25,19
DEL F BILAGA 11 Konstskolor för barn och unga
Uppgiftsrelaterad lön
4 05 01 00 1 Rektor/lämplig högre högskoleexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon annan högskola
Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns Övre gräns
dk I
dk I
dk II
dk II
3 146,82
3 669,00
3 122,78
3 633,86
4 05 01 00 2
Rektor/teckningslärarexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon läroanstalt för konstindustri
3 146,82
3 669,00
3 122,78
3 633,86
4 05 04 00 4
Lärare i konstskola, alternativ 1
2 115,39
2 399,62
2 096,34
2 376,67
4 05 04 00 5
Lärare i konstskola, alternativ 2
2 195,95
2 533,01
2 176,01
2 508,77
Timlöner
4 05 07 04 0
Konstskola för barn och unga/timlärare
Nedre gräns Övre gräns
yleiskirje1505hfr-ovtes-1-7-2015-liite.xlsx
24,09
30,86
8.4.2015
KT
DEL F BILAGA 12 Medborgarinstitut
Bilaga till cirkulär 5/2015
Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns Övre gräns
Grundlöner
4 06 01 00 1
dk I
dk I
dk II
dk II
Rektorer
3 570,03
4 311,35
3 535,86
4 271,58
4 06 02 00 2
Biträdande rektorer
3 022,47
3 820,15
2 993,55
3 783,60
4 06 04 00 6
Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
2 493,02
4 06 04 00 7
Lärare/annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut
2 243,11
4 06 04 00 8
Planeringsansvarig lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
2 760,10
3 063,17
4 06 04 00 9
Planeringsansvarig lärare/annan examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut
2 496,36
2 716,57
Timlöner
4 06 07 03 3
Medborgarinstitut/timlärare
2 469,38
2 221,86
Nedre gräns Övre gräns
Arvoden
24,53
28,13
€/mån.
Arvode för kvällsundervisning (§ 8)
DEL F BILAGA 13 Folkhögskola
64,46
Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns Övre gräns
Grundlöner
4 07 01 01 1
dk I
dk I
dk II
dk II
Rektorer
3 470,04
4 149,39
3 436,84
4 095,14
4 07 04 01 3
Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen
2 463,09
2 439,75
4 07 04 01 4
Lärare/annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid folkhögskola
2 234,19
2 212,98
4 07 04 02 1
Lärare/lämplig högre högskoleexamen (alternativ 2)
3 153,28
3 123,37
4 07 04 02 2
Lärare/lämplig lägre högskoleexamen (alternativ 2)
3 074,32
3 045,15
4 07 04 02 3
Lärare/annan examen (alternativ 2)
2 639,52
2 614,48
Timlöner
4 07 07 03 3
Folkhögskola/timlärare
Nedre gräns Övre gräns
24,53
28,13
DEL D Yrkeshögskolor
Minimilöner
Överlärare (tjänsteinnehavare 42204010, 42204011, 42204012)
dk I
dk II
begynnelselönen minst
3 564,51
3 521,12
efter 4 tjänstgöringsår minst
3 679,48
3 635,05
efter 7 tjänstgöringsår minst
3 794,46
3 747,82
efter 10 tjänstgöringsår minst
4 261,44
4 192,01
efter 15 tjänstgöringsår minst
4 892,30
4 813,52
begynnelselönen minst
3 219,54
3 197,95
efter 4 tjänstgöringsår minst
3 286,26
3 263,94
efter 7 tjänstgöringsår minst
3 416,66
3 393,54
efter 10 tjänstgöringsår minst
3 844,47
3 800,85
efter 15 tjänstgöringsår minst
4 385,36
4 332,68
Lektor (tjänsteinnehavare 42204020, 42204021, 42204022)
Heltidsanställda timlärare (42207020, 42207021, 42207022)
yleiskirje1505hfr-ovtes-1-7-2015-liite.xlsx
8.4.2015
KT
Bilaga till cirkulär 5/2015
DEL E Yrkesutbildningscenter för vuxna
Lön
4 30 04 00 4
4 30 04 00 5
4 30 04 00 6
4 30 04 00 7
Heltidsanställd lärare/högre högskoleexamen
nedre gräns övre gräns
0 år
3 712,00
4 358,25
5 år
3 897,60
4 543,86
10 år
4 092,48
4 738,75
15 år
4 297,11
4 943,36
20 år
4 468,99
5 115,26
0 år
3 491,82
4 002,64
5 år
3 666,41
4 177,23
10 år
3 849,73
4 360,55
15 år
4 042,21
4 553,03
20 år
4 203,92
4 714,73
0 år
3 032,19
3 478,29
5 år
3 183,79
3 629,88
10 år
3 342,98
3 789,08
15 år
3 510,13
3 956,22
20 år
3 650,54
4 096,63
0 år
2 807,31
3 167,25
5 år
2 947,68
3 307,62
10 år
3 095,07
3 455,02
15 år
3 249,83
3 609,75
20 år
3 379,82
3 739,75
Heltidsanställd lärare/högskoleexamen eller ingenjörsexamen
Heltidsanställd lärare/examen på institutnivå
Heltidsanställd lärare/annan examen
yleiskirje1505hfr-ovtes-1-7-2015-liite.xlsx