stöd för dig som student

Stöd och hjälp till dig som är student
Studievägledarna på Filosofiska fakulteten
Studievägledarna som är verksamma vid filosofiska fakulteten är placerade på de olika
institutionerna. Varje program och ämne har en egen studievägledare.
www.filfak.liu.se/utbildning/studievagledning
Studievägledning
Studievägledaren finns till för att du ska ha en
neutral samtalspartner som har tystnadsplikt och
känner till ditt utbildningsprogram eller kurs. Till
mig kan du komma för att prata om din situation
som student och se över dina möjligheter. Jag kan
vara ditt bollplank i alla slags frågor som rör dina
studier eller om du har funderingar inför framtiden.
Informationsmöten
Jag bjuder in dig som läser hos oss till
informationsmöten där du kan får information om
utlandsstudier, om hur du kan skriva en CV och
personligt brev, om hur du kan läsa vidare mm.
Karriärvägledning
Behöver du stöd gällande ditt yrkesval eller vill veta
mer om karriärmöjligheter och arbetsmarknaden kan
Du få vägledning av mig.
Studieteknik
Om du behöver stöd för att komma igång med
studierna på ett bra sätt kan jag ge dig tips och råd om
hur du planerar din tid, undviker
stress, hittar motivationen och koncentrationen
Jag erbjuder varje termin lunchföreläsning tillsammans
med den centrala studievägledningen.
Kontakt med studievägledaren på Tema
Besöksadress: Campus Valla, Hus Tema
Tidsbokning:
https://www.timecenter.com/filfak-uv/
Lilian Alarik
[email protected]
011-363590
Andra stödfunktioner
Språkverkstad
Hjälp med muntlig och skriftlig framställning.
Linköping: www.liu.se/ikk/sprakverkstader
Norrköping: www.isv.liu.se/sprakverkstader
Academic English Support: www.liu.se/ikk/aes
Stöd vid funktionshinder
Studenter med ett permanent eller långvarigt
funktionshinder kan få stöd och service.
www.student.liu.se/funktionshinder
Studenthälsan
Råd och information i hälsofrågor, krisstöd
samtalsbehandling, studentsocialt fältarbete.
www.student.liu.se/studenthalsan
Studentkåren StuFF
Stöd och hjälp vid problem med exempelvis
examinationer, praktikplatser och lärare.
www.stuff.liu.se
Centrala studievägledningen
Kyrkan på Universitetet
Svar på allmänna frågor om behörighet, urval,
funderingar kring utbildningsval med mera.
www.student.liu.se/vagledning
Samtal, sorge- och samtalsgrupper med mera.
www.studorg.liu.se/stp
Lika villkor
Psykologmottagning
Information om dina rättigheter.
www.liu.se/likavillkor
Psykologisk behandling som ges av
psykologstudenter under
handledning.
www.liu.se/utbildning/program/psykolog/student/
psykologmottagninen-start
Examen
Hur du ansöker om examen
http://www.student.liu.se/examen?l=sv