Ilskan ökar i asbesthusen

TISDAG 20 JANUARI 2015. MITT I LIDINGÖ 5
Lidingö Förra året blev ett svart
år i brottsstatistiken. Antalet lägenhetsinbrott ökade med 160 procent
jämfört med året innan. Det visar
preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet.
Samtidigt minskade antalet
inbrott i villor med 20 procent. Det
finns en rad teorier om utvecklingen. En förklaring kan vara att
villaägarna har blivit bättre på det
förebyggande arbetet.
Torsvik och Larsberg var bland
de mest inbrottsdrabbade områdena.
Förra året anmäldes sammanlagt 149 inbrott och inbrottsförsök,
varav 89 villa- och 60 lägenhetsinbrott. Det är en ökning med tolv
procent jämfört med året innan.
Foto: Chris Anderson
Lägenhetsinbrotten ökade markant
Man dömd att betala
tillbaka bostadsbidrag
Lidingö En man från Lidingö
har dömts av Stockholms
tingsrätt att återbetala
677 501 kronor till Försäkringskassan.
Myndigheten har begärt
att mannen betalar tillbaka
Antalet lägenhetsinbrott ökade
under förra året med 160 procent.
pengar som han fått utbetalat
i bostadsbidrag, bostadstillägg
och sjukersättning mellan åren
2005 och 2009. Mannen ska
ha angett en för låg inkomst
och därmed fått högre ersättning än han haft rätt till.
Oroliga och missnöjda. Många som bor på Fregattvägen är upprörda över avslöjandet att asbest kan finnas i fler hyreshus än nummer 15.
Foto: Pekka Pääkkö
Ilskan ökar i asbesthusen
l Hyresgäster i fler hus kan ha utsatts för asbest under stambyten
Ilskan växer efter asbestskandalen i Bodal och
hyresgästerna på Fregattvägen arbetar nu tillsammans för att få svar
och upprättelse.
– Vi känner att vi har
blivit illa behandlade,
säger Agneta Brodin som
bor i ett av husen.
I november förra året avslöjade
Mitt i Lidingö Tidning att asbest
upptäckts i ett av hyreshusen,
nummer 15, på Fregattvägen.
Många av de boende hade då
bott kvar i sina lägenheter under
ett stambyte – och därmed levt
i byggdamm med farliga asbestfibrer under flera månader.
När det uppdagades blev också
de boende i de andra tre husen
oroliga. Deras hus är byggda samtidigt och har samma konstruktion, och de flesta hyresgästerna
bodde kvar under stambytet där.
– Många var väldigt oroliga och
upprörda. Det måste ha funnits asbest i vårt hus också. Jag och min
hund har varit hemma här hela
dagarna så jag har alltså fått leva
med det här under många månader, säger Kerstin Järphammar
som bor på Fregattvägen 9.
fastighetsbolaget Heba, finns det ingen
anledning till oro. Bara för att husen är byggda samtidigt behöver
det inte betyda att det finns asbest
i alla husen.
– Det kan finnas asbest fläckvis
i ett hus, eller så kan ett hus innehålla asbest och ett annat inte. I de
andra husen har man gjort någon
enstaka sanering men inte hittat
asbest i lägenheterna. Vi gjorde
stickprover innan stambytet, säger Lennart Karlsson, vd på Heba.
Men enligt hyresvärden,
Men du säger ju att det kan finnas
asbest fläckvis, var det inte läge då
att testa alla lägenheter?
– Som regel brukar man ta stickprover, ser man inget då så utgår
man från att det inte finns. Vi anser att det räcker. Rivningsfirman
brukar upptäcka om det finns asbest och vi har också följt upp det
efteråt. Nu har vi renoverat alla
badrum och skulle det finnas asbest så är det inbyggt nu.
Men kan du garantera att hyresgästerna på Fregattvägen 9, 11 och 13 inte
har levt med asbest under stambytet?
– Jag kan inte garantera men jag
finner det högst osannolikt. Vi har
tagit prover både före och efter och
jag är övertygad om att det inte har
varit samma situation i de husen.
Att leva med asbest under en kortare period innebär inte någon direkt fara för hälsan, enligt experter.
– I det här fallet är risken försumbar. Men det är fortfarande
ett allvarligt fel eftersom det är
ett farligt ämne som man inte ska
TISDAG
25 NOVEMBER 2014
Nr 422 Vecka 48 Årgång 9
Sunneborn vill
rädda fler liv
Stjärnan har startat en insamling för att minska antalet självmord. SpOrt SidaN 22
Boende
i Larsberg
flyttar
till skola
nyheter Nu står det klart
vart de boende på bostadshotellet i Larsberg ska ta
vägen. I april kommer ett
40-tal hyresgäster att flytta
in i Missionsskolans gamla
lokaler på Kottlavägen.
– Det har varit ett internat
där så vi flyttar in i befintliga
rum och gör väldigt små
förändringar. Alla rum har
bättre standard än dagens
lägenheter, säger Patrik
Häggstrand, fastighetschef
på kommunnen.
Fastigheten ägs fortfarande av Missionskyrkan
men den är på väg att säljas.
Häggstrand ser dock inga
osäkerheter i samband med
försäljningen.
– Nej, vi kommer att säkerställa hyreskontraktet med
de nya ägarna.
En arbetsgrupp har tillsatts där
l Jenny Agö
Nya turer om
Rysshuset
nyheter Ryssland
överklagar domen som
godkände försäljningen av
det så kallade Rysshuset
i Baggeby. SidaN 8
Orolig. Hyresgästen Björn Sibién har bott kvar under stambytet – nu är han upprörd. Fastighetsbolaget Heba ska nu utreda hur asbesten har kunFoto: Sara FlodiN
nat missas.
larm om asbest i
hyreshus i bodal
l Hyresgästerna i Hebas hus på Fregattvägen
är upprörda. I flera månader har det pågått ett
stambyte men först nu visar det sig att väg-
garna som rivits innehåller asbest – och att det
kan finnas asbestfibrer i luften. Inte förrän nu
SIDAN 4
erbjuds hyresgästerna evakuering.
Allians. Lidingöpartiet går ihop
med Moderaterna och Kristdemokraterna.
bland gäddor och vrak
Mitt i den
25 november 2014.
Ny trojka ska
styra Lidingö
– Det är en förtroendefråga. Hyresvärden säger att de tagit har
prover men var, när och hur får vi
inga relevanta svar på. Ena dagen
får vi ett brev om att det inte finns
asbest i huset, dagen efter är källaren avspärrad för asbestsanering, säger Agneta Brodin.
repOrtAge Nej, det är inte en ny ubåtskränkning, utan norra Europas enda kommersiella
ubåt. Följ med Lokaltidningen Mitt i på en fascinerande resa under havsytan. SidaN 18–19
nyheter SidaN 5
exponeras för i onödan, säger Roger Flodin, arbetsmiljöingenjör på
hälsoföretaget Previa som analyserade kakelfixprover från Fregattvägen.
Det är dock inte så mycket hälsoriskerna med asbest som orsakar oro och frustration på
Fregatt­vägen, utan bristen på information.
representanter från de fyra husen
jobbar för att få relevant information och upprättelse från hyresvärden.
Lennart Karlsson på Heba förstår hyresgästernas oro och beklagar det inträffade.
– Sedan vi upptäckte det här har
vi gjort vårt bästa för att komma
till rätta med problemet. Det är
tragiskt det som har hänt men vi
har gjort allt vi kan för att stilla
oron, säger han.
l  Jenny Agö
[email protected]
tel 550 550 00